הקדמה:

הורה (גבר או אישה) שהוא גרוש או חי בנפרד מההורה השני ומגדל את ילדיו זכאי לנקודת זיכוי אחת
אם ההורה השני משתתף בכלכלת הילדים, יקבל גם הוא נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה בהתאם לחלקו בכלכלת הילדים
שווי ההטבה הוא 2,616 ש"ח לשנה ו-218 ש"ח לחודש
ראו סימולטור לחישוב נקודות הזיכוי (בגין מצב משפחתי) וסימולטור לחישוב המס שינוכה על פיהן בשנת המס הנוכחית, באתר רשות המסים

הורה (גבר או אישה) שהוא גרוש או חי בנפרד מההורה השני ומגדל את ילדיו זכאי לנקודת זיכוי אחת, ללא קשר למספר הילדים.

 • ההטבה ניתנת החל משנת המס שבה נולד הילד ועד לשנה שבה ימלאו לו 18.
 • רק ההורה שהילדים בחזקתו יקבל את נקודת הזיכוי הנ"ל. אולם אם כלכלת ילדיהם מחולקת בין שני ההורים, יקבל ההורה השני נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה לפי חלקו בהוצאות הכלכלה.
 • אם ההורה התגרש במהלך שנת המס או נישא מחדש במהלך השנה, הוא יהיה זכאי לנקודת הזיכוי באותה שנת מס לפי החלק היחסי של השנה שבה לא היה נשוי.
הערת עריכה
בהתאם למייל מאריאלה סלומון מרשות המסים מיום 21.6.2018 "ניתן לתת חלקיות נקודה בהתאם לסעיף 41 לפקודה"
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 02:45, 6 באוגוסט 2019 (IDT)

מי זכאי?

 • תושב ישראל שמנוכה משכרו מס הכנסה והוא עונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
 1. הוא הורה לילד מתחת לגיל 19
 2. הוא גרוש או חי בנפרד מההורה השני של הילד
 3. הוא מגדל את הילד בעצמו או משתתף בכלכלתו (למשל על ידי תשלום מזונות ילדים) או מחזיק במשמורת משותפת מלאה את ילדיו.

הורים שהתגרשו, נפרדו או נישאו מחדש במהלך שנת המס

הערת עריכה
בהתאם למייל מאריאלה סלומון מרשות המסים מיום 21.6.2018 "ניתן לתת חלקיות נקודה בהתאם לסעיף 41 לפקודה"
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 02:45, 6 באוגוסט 2019 (IDT)
 • אם ההורה התגרש במהלך שנת המס או נישא מחדש במהלך השנה, הוא יהיה זכאי לנקודת הזיכוי באותה שנת מס לפי החלק היחסי של השנה שבו לא היה נשוי.
 • שימו לב: במחשבון רשות המסים אין, בשלב זה, אפשרות להתייחס לשינוי במצב המשפחתי שנעשה במהלך השנה. לכן אם מעוניינים לקבל סיוע בחישוב נקודות הזיכוי במקרים אלה, רצוי לפנות לפקיד השומה או לאיש מקצוע.
דוגמה
 • אישה התגרשה ביום 01.07.2015, וגידלה את ילדיה בנפרד מאבי הילדים. האישה התחתנה מחדש ב-01.10.2017.
 • בשנת המס 2015 היא זכאית ל-1/2 נקודת זיכוי, שכן בשנת המס הזו היא היתה גרושה במשך חצי שנה בלבד.
 • בשנת המס 2016 היא זכאית למלוא נקודת הזיכוי שכן היתה גרושה במשך כל שנת המס.
 • בשנת המס 2017 היא זכאית ל-3/4 נקודת זיכוי, מכיוון שבשנה זו היא היתה גרושה במשך 9 חודשים מתוך 12 חודשי השנה, כלומר 3/4 מהשנה.

תהליך מימוש הזכות

 • לשם מימוש הזכות יש למלא טופס 101 ולמסור אותו לידי המעסיק, לפני שמסתיימת שנת המס (כלומר לפני סוף חודש דצמבר).
 • יש לצרף צילום של ספח תעודת זהות.
טיפ
ניתן להוריד כיום ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב
 • הורה פרוד יצרף אישור מפקיד השומה (לשם כך, ייתכן שיהיה צורך להציג בפני פקיד השומה תצהיר על גבי טופס 4440, פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה המאשר את המשמורת על הילדים, או פירוט חשבון בנק המצביע על תשלום מזונות).
 • עצמאים ימלאו בסוף השנה טופס 1301 - דין וחשבון שנתי בצירוף האישורים שצויינו.
 • אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה שהוא משתייך אליה (לאיתור משרדי פקיד השומה). ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.

חשוב לדעת

 • נקודות הזיכוי ניתנות לעובדים שהם תושבי ישראל בלבד, והן מתווספות לנקודות הזיכוי הבאות:
 • אם העובד עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, הוא עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו: פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.
 • הורה גרוש שנישא מחדש אינו זכאי עוד לנקודת הזיכוי. בשנת המס שבה נישא מחדש, הוא יהיה זכאי לחלק יחסי של נקודת הזיכוי בהתאם למשך הזמן שבה היה גרוש במהלך אותה שנה (ראו הסבר ודוגמאות למעלה).
 • נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שהעובד צריך לשלם, ולכל היותר עד למצב בו גובה המס שיידרש לשלם הינו אפס. לכן הן מועילות רק למי שגובה החיוב שלו במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שלהן הוא זכאי.
  • אם לפי גובה הכנסתו של ההורה הוא אינו צריך לשלם מס הכנסה כלל (למשל אם גובה מס ההכנסה שלו מתקזז עם נקודות זיכוי אחרות אשר להן הוא זכאי), הוא לא יוכל ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות הניתנות לו עבור ילדיו.
  • אם לפי גובה הכנסתו של ההורה הוא נדרש לשלם מס הכנסה, אך בשיעור נמוך מערכן של נקודות הזיכוי, הוא יוכל לנצל רק חלק מנקודות הזיכוי, וזאת עד למצב בו גובה המס שיהיה עליו לשלם יהיה אפס.
דוגמה
ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 7,848 ש"ח (3 כפול 2,616 ש"ח, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת). עובד הזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-7,848 ש"ח, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (ולא יידרש כלל לשלם מס הכנסה).

ריכוז נקודות הזיכוי השונות הניתנות להורים לילדים

גיל הילד בשנת המס נקודות עבור ילד עד גיל 18 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו) נקודות עבור ילד עד גיל 5 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו) סה"כ נקודות זיכוי לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו נקודות עבור ילד מתחת לגיל 6

(לאב/להורה שאינו מקבל את קצבת הילדים או שהילד אינו בחזקתו)

שנת הלידה 1.5 (או חצי נקודה, אם ההורה בוחר לדחות נקודה לשנה הבאה) - 1.5 1.5
השנה שבה ימלאו לילד שנה 1 (או 2, אם ההורה דחה את קבלת הנקודה משנה שעברה) 1.5 2.5 2.5
השנה שבה ימלאו לילד שנתיים 1 1.5 2.5 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 3 1 1.5 2.5 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 4 1 1.5 2.5 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 5 1 1.5 2.5 2.5
כל אחת מהשנים שבהן ימלאו לילד 6 עד 17 1 - 1 -
השנה שבה ימלאו לילד 18 1/2 - 1/2 -
דוגמה
הורים גרושים או הורים החיים בנפרד (למשל: פרודים או בהורות משותפת) עם 2 ילדים, שבשנת 2021 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שהילדים בחזקתו יהיה 6.75 (אם מדובר בגבר, שאינו נשוי ואינו מקיים משק בית משותף עם אדם אחר) או 7.25 (אם מדובר באישה, בלי קשר למצבה המשפחתי) לפי החישוב הבא:
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שהילדים אינו בחזקתו יהיה 4.75 (אם מדובר בגבר) או 5.25 (אם מדובר באישה), בהנחה שאות הורה אינו משלם מזונות, וזאת לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2021 - 2.5 נקודות המוענקות מתחת לגיל 6.
  • בגין הילד בן ה-8 אותו הורה אינו זכאי לנקודות זיכוי.
  • בנוסף יקבל אותו הורה 2.25 נקודות זיכוי כתושב/ת ישראל, ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי בשל היותה אישה.
  • אם אותו הורה משלם מזונות עבור הילד, הוא יקבל נקודות זיכוי נוספת. במקרה כזה סך נקודות הזיכוי של אותו הורה יהיה 5.75 (אם מדובר בגבר) או 6.25 (אם מדובר באישה).

ארגוני סיוע

ארגוני סיוע למשפחות חד הוריות:


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים