הקדמה:

מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד זכאים להמשיך לקבל קצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם
הסכום הכולל מההכנסות מהעבודה ומקצבת הנכות יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד
דף זה מפרט לגבי המשך קבלת קצבת נכות בשיעור של 100% למי שהחלו לעבוד, בהתאם לעדכונים מה-01.07.2020
לחישוב סכום הקצבה בהתאם לסכום ההכנסה מעבודה, ניתן להיעזר במחשבון מקוון או במחשבון קולי בטלפון: 02-6463555
למידע הרלוונטי לבעלי דרגת אי כושר של 100% שהחלו לעבוד, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


סרטון המוסד לביטוח לאומי בנושא חוק לרון

מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד זכאים להמשיך לקבל קצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם.

מי זכאי?

מקבלי קצבת נכות בשיעור של 100% שמשתכרים עד 5,300 ש"ח

מקבלי קצבת נכות בשיעור של 100% שמשתכרים מעל 5,300 ש"ח

 • יחיד/ה (מי שאין בו תלויים) שמשתכר/ת בין 5,301 ש"ח ל-12,000 ש"ח:
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 60 ש"ח ל-2,930 ש"ח, בחלוקה ל-14 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 12,000 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
 • יחיד/ה + ילד שמשתכר/ת בין 5,301 ש"ח ל-13,500 ש"ח:
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 60 ש"ח ל-3,830 ש"ח, בחלוקה ל-17 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 13,500 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
 • יחיד/ה + 2 ילדים ומעלה שמשתכר/ת בין 5,301 ש"ח ל-15,000 ש"ח:
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 60 ש"ח ל-4,730 ש"ח, בחלוקה ל-20 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 15,000 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
 • יחיד/ה + בת/בן זוג (המזכה בתוספת תלויים) שמשתכר/ת בין 5,301 ש"ח ל-14,000 ש"ח:
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 60 ש"ח ל-4,130 ש"ח, בחלוקה ל-18 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 14,000 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
 • יחיד/ה + בת/בן זוג וילד (המזכים בתוספת תלויים) שמשתכר/ת בין 5,301 ש"ח ל-15,500 ש"ח:
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 60 ש"ח ל-5,030 ש"ח, בחלוקה ל-21 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 15,500 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
 • יחיד/ה + בת/בן זוג ו-2 ילדים ומעלה (המזכים בתוספת תלויים) שמשתכר/ת בין 5,301 ש"ח ל-17,000 ש"ח:
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 60 ש"ח ל-5,930 ש"ח, בחלוקה ל-24 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 17,000 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
דוגמה
 • גבר נשוי עם 3 ילדים שאשתו אינה עובדת קיבל קצבת נכות לפי דרגה של 100% + תוספת עבור בת זוג ו-2 ילדים בשיעור 100%.
 • סכום הקצבה + התוספת: 6,421 ש"ח.
 • הוא החל לעבוד ולהשתכר 11,000 ש"ח ברוטו לחודש.
 • בהתאם למדרגת השכר יופחתו מסכום הקצבה 2,738 ש"ח, כלומר הקצבה שיקבל תהיה בסך 3,683 ש"ח.
 • סך כל הכנסותיו מהמשכורת + קצבת הנכות יהיה 14,683 ש"ח.

ריכוז הדוגמאות

מצב משפחתי קצבת נכות לפני התחלת עבודה הכנסה (ברוטו) מעבודה בש"ח גובה הקצבה בש"ח לאחר התחלת העבודה סכום שכר + קצבה בש"ח השינוי בקצבה
יחיד 3,321 3,500 3,321 6,821 הקצבה נותרת ללא שינוי
יחידה + בן זוג 4,513 8,000 3,213 11,213 הפחתה של 1,300 ש"ח מהקצבה בהתאם למדרגת השכר
יחיד + בת זוג ו-3 ילדים (2 ילדים ומעלה) 6,421 11,000 3,683 14,683 הפחתה של 2,738 ש"ח מהקצבה בהתאם למדרגת השכר

-->

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים