דורש עבודה שהתייצב בשירות התעסוקה והוצעה לו עבודה שהוא אינו מסוגל לבצעה רשאי לסרב מבלי שיירשם לו סירוב עבודה


דורשי עבודה שהתייצבו בשירות התעסוקה והוצעה להם עבודה שהם אינם מסוגלים לבצע רשאים לסרב להישלח לעבודה זו, מבלי שיירשם להם סירוב עבודה (שעשוי לשלול מהם זכאות להבטחת הכנסה או לדמי אבטלה).

מי זכאי?

מי אינו זכאי?

  • דורש עבודה שסירב לעבוד במשרה שהוצעה לו ללא סיבה שנמצאה כמוצדקת לדעתו של מתאם ההשמה המפנה.
דוגמה
סירוב בלתי מוצדק - דורש עבודה שסירב למשרה מסוימת מפני שהיא כוללת עבודה בשעות נוספות.
דוגמה
סירוב מוצדק - דורש עבודה שסירב למשרה מסוימת מפני שהיא כוללת עבודה בשעות נוספות, והוכיח כי הוא סובל ממגבלה בריאותית שאינה מאפשרת לו לעבוד שעות נוספות.

תהליך מימוש הזכות

  • דורש עבודה שיש לו מגבלות רפואיות המקשות על השתלבות בעבודה יציג בעת הרישום בשירות התעסוקה אישורים רפואיים ויבקש הפנייה לועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה שתקבע את מגבלותיו התעסוקתיות.
  • הורה יחיד לילדים קטנים יציג בעת הרישום בשירות התעסוקה אישורים מתאימים בנוגע לגיל הילדים והמסגרות שהם משתתפים בהן.

ערעור

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד הרווחה והביטחון החברתי המשרד האחראי על הנושאים הקשורים לתעסוקה. הכשרה מקצועית לדורשי עבודה, כל התחומים שבאחריות שירות התעסוקה, ידיעון זכויות עובדים באתר משרד העבודה.
המוסד לביטוח לאומי המוסד אחראי על תשלום קצבאות ותגמולים להם זכאים ציבור העובדים. גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה), סיוע בהענקת ההטבות למקבלי הבטחת הכנסה.
שירות התעסוקה שירות התעסוקה הוא הגוף האחראי על הסדרת שוק העבודה בישראל, בתחומים כגון: שירותי השמה בעבודה, מחקר שוק התעסוקה בישראל ועבודה מול המוסד לביטוח לאומי באיתור זכאים לקצבאות השונות. איתור לשכות התעסוקה, התייצבות בשירות התעסוקה, ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה.
משרד העלייה והקליטה משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור. עולים שאינם יכולים לעבוד לפרנסתם, זכאים לסיוע בהבטחת הכנסה.
משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד הבריאות, חברת החשמל, הרשויות המקומיות. גופים ציבוריים שונים מעניקים הטבות למקבלי הבטחת הכנסה, על סמך מידע שהם מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי וממקבל הגמלה. הטבות המפורטות בפורטל הבטחת הכנסה.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים