הקדמה:

כדי להיות זכאי לדמי אבטלה או לגמלת הבטחת הכנסה יש להירשם בלשכת התעסוקה הקרובה כדורש עבודה
במקרים מסוימים ניתן לקבל פטור מהחובה להתייצב בשירות התעסוקה לצורך קבלת הבטחת הכנסה
לפרטים נוספים ראו באתר שירות התעסוקה
סרטון הדרכה של שירות התעסוקה

כדי להיות זכאי לדמי אבטלה או הבטחת הכנסה, יש להראות נכונות פעילה לעבוד. לכן יש להירשם בלשכת התעסוקה כדורש עבודה, ולהיות מוכן לעבוד בכל עבודה התואמת את מצבו הבריאותי ואת כושרו הגופני של הפונה.

 • בתביעה לדמי אבטלה יש להירשם עד 3 חודשים ממועד הפסקת העבודה, כדי לא לאבד את תקופת האכשרה.
 • בתביעה להבטחת הכנסה יש להירשם בשבוע הראשון של החודש, במקביל לבדיקת הזכאות בביטוח הלאומי.
שימו לב
במקרים מסוימים ניתן לקבל פטור מהחובה להתייצב בשירות התעסוקה לצורך קבלת גמלת הבטחת הכנסה בלבד. הפטור לא חל במקרה של דמי אבטלה.
למידע נוסף ראו פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה לצורך קבלת הבטחת הכנסה
הערת עריכה
יש אפשרות בתקופה של המשבר להירשם גם כשנמצאים בחול. כדאי אולי לכתוב על זה פסקה או "שימו לב"
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 16:29, 29 במרץ 2020 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • על דורש העבודה להירשם בלשכת התעסוקה הסמוכה למקום מגוריו.
  • אם אין התאמה בין כתובת המגורים בפועל של דורש העבודה לכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין, עליו לשנות את הכתובת במרשם האוכלוסין (ראו בקשה לשינוי כתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה).
  • דורש עבודה שאינו מעוניין לשנות את כתובתו הרשמית רשאי להירשם ולהתייצב בלשכה שאליה משוייך היישוב שהוא מתגורר בו בפועל. לשם כך עליו למלא טופס הצהרת דורש עבודה על מקום מגורים בפועל.
 • בתביעה לדמי אבטלה יש להירשם עד 3 חודשים ממועד הפסקת העבודה (כדי לא לאבד את תקופת האכשרה).
 • בתביעה להבטחת הכנסה יש להירשם בשבוע הראשון של החודש, במקביל לבדיקת הזכאות בביטוח הלאומי.

שלבי ההליך

רישום באמצעות אתר שירות התעסוקה

 • ניתן לבצע את הרישום הראשוני באופן מקוון, ולהתייצב בלשכה בתוך 15 ימים ממועד הרישום.
שימו לב
 • החל מ-14.03.2021 כל לשכות התעסוקה פתוחות לקבלת קהל.
  • דורשי עבודה צריכים לבצע רישום ראשוני באופן מקוון באתר שירות התעסוקה.
  • לאחר מכן חובה להגיע ללשכת התעסוקה שמשוייכים אליה בתוך 15 ימים ממועד הרישום באתר.
  • מי שקיבלו מסרון או שיחה טלפונית משירות התעסוקה עם זימון להתייצב בלשכה חייבים להתייצב במועד שנקבע להם כדי שזכאותם לקצבה לא תיפגע.
 • בכל מקרה, יש לעקוב אחרי העדכונים באתר שירות התעסוקה.

רישום בלשכה וריאיון תעסוקתי

 • מי שלא בחר להירשם באמצעות אתר שירות התעסוקה, יגיע ללשכה הקרובה לאזור מגוריו לצורך רישום ראשוני וריאיון תעסוקתי.
 • יש לגשת לעמדת ההתייצבומט (המכשיר הביומטרי) הנמצאת בכניסה ללשכה, להקליד את מספר תעודת הזהות ולהמתין בתור למתאם ההשמה.
 • מתאם ההשמה יערוך עם מבקש העבודה ראיון היכרות קצר כדי שיוכל לחפש עבורו משרה מתאימה.
 • בנוסף, פרטי הפונה יוכנסו למאגרי המידע הממוחשבים של שירות התעסוקה, כך שיוכל לקבל הצעות עבודה ממעסיקים הרשומים בשירות התעסוקה.
 • יש להגיע ללשכה עם המסמכים הבאים:
  • תעודה ממשלתית עם תמונה מזהה: תעודת זהות, רישיון נהיגה, דרכון, תעודה צבאית וכדומה.
  • תעודות ומסמכים המעידים על הכשרתו ונסיונו המקצועי של דורש העבודה.
  • אם יש - רישיון למקצוע המחייב רישוי או הסמכה, תעודת סיום של קורס הכשרה מקצועית במקצועות הדורשים תעודות מקצוע (לא חובה מקור).
  • אם לדורש העבודה יש מגבלות רפואיות, עליו להציג מסמכים רפואיים עדכניים עד כמה שניתן בתוך 7 ימים, כדי שיהיה ניתן לזמנו לוועדה לקביעת כושר עבודה (ניתן להשלים את המסמכים עד למועד קיום הוועדה, כולל במהלך הוועדה עצמה).
 • מומלץ להביא קורות חיים מעודכנים.
שימו לב
 • החל מ-14.03.2021 כל לשכות התעסוקה פתוחות לקבלת קהל.
  • דורשי עבודה צריכים לבצע רישום ראשוני באופן מקוון באתר שירות התעסוקה.
  • לאחר מכן חובה להגיע ללשכת התעסוקה שמשוייכים אליה בתוך 15 ימים ממועד הרישום באתר.
  • מי שקיבלו מסרון או שיחה טלפונית משירות התעסוקה עם זימון להתייצב בלשכה חייבים להתייצב במועד שנקבע להם כדי שזכאותם לקצבה לא תיפגע.
 • בכל מקרה, יש לעקוב אחרי העדכונים באתר שירות התעסוקה.

התייצבות בשירות התעסוקה

פסקי דין


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים