הקדמה:

על מנת להיות זכאי לדמי אבטלה או לגמלת הבטחת הכנסה יש להירשם בלשכת התעסוקה הקרובה כדורש עבודה
לפרטים נוספים ראו באתר שירות התעסוקה
סרטון הדרכה של שירות התעסוקה

כדי להיות זכאי לקצבאות כמו דמי אבטלה והבטחת הכנסה, יש להראות נכונות פעילה לעבוד. לכן יש להירשם בלשכת התעסוקה כדורש עבודה, ולהיות מוכן לעבוד בכל עבודה התואמת את מצבו הבריאותי ואת כושרו הגופני של הפונה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמעוניינים להגיש תביעה לדמי אבטלה או להבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • במקרה של תביעה לדמי אבטלה חשוב להירשם עד 3 חודשים מהיום שבו העובד הפסיק לעבוד, כדי לא לאבד את תקופת האכשרה. לפרטים נוספים ראו תקופת אכשרה לדמי אבטלה.
  • במקרה של תביעה להבטחת הכנסה יש להירשם לשירות התעסוקה בשבוע הראשון של החודש, במקביל לבדיקת הזכאות בביטוח הלאומי.

למי ואיך פונים

 • על דורש העבודה להירשם בלשכת התעסוקה הסמוכה למקום מגוריו.
  • אם אין התאמה בין כתובת המגורים בפועל של דורש העבודה לכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין, עליו לשנות את הכתובת במרשם האוכלוסין (ראו בקשה לשינוי כתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה).
  • דורש עבודה שאינו מעוניין לשנות את כתובתו הרשמית רשאי להירשם ולהתייצב בלשכה שאליה משוייך היישוב שהוא מתגורר בו בפועל. לשם כך עליו למלא טופס הצהרת דורש עבודה על מקום מגורים בפועל.

שלבי ההליך

רישום באמצעות אתר שירות התעסוקה

 • ניתן לבצע את הרישום הראשוני באופן מקוון, ולהתייצב בלשכה בתוך 15 ימים ממועד הרישום.
 • חישוב דמי האבטלה (למי שימצא זכאי) וספירת ימי ההתייצבות בלשכה, יחושבו ויחולו רטרואקטיבית ממועד הרישום הראשוני באינטרנט.
 • למידע נוסף ראו רישום ראשוני ללשכת התעסוקה באופן מקוון (באינטרנט).

רישום בלשכה וריאיון תעסוקתי

 • מי שלא בחר להירשם באמצעות אתר שירות התעסוקה, יגיע ללשכה הקרובה לאזור מגוריו לצורך רישום ראשוני וריאיון תעסוקתי.
 • יש לגשת לעמדת ההתייצבומט (המכשיר הביומטרי) הנמצאת בכניסה ללשכה, להקליד את מספר תעודת הזהות ולהמתין בתור למתאם ההשמה.
 • מתאם ההשמה יערוך עם מבקש העבודה ראיון היכרות קצר על-מנת שיוכל לחפש עבורו משרה מתאימה.
 • בנוסף, פרטי הפונה יוכנסו למאגרי המידע הממוחשבים של שירות התעסוקה, כך שיוכל לקבל הצעות עבודה ממעסיקים הרשומים בשירות התעסוקה.
 • יש להגיע ללשכה עם המסמכים הבאים:
  • תעודה ממשלתית עם תמונה מזהה: תעודת זהות, רישיון נהיגה, דרכון, תעודה צבאית וכדומה.
  • תעודות ומסמכים המעידים על הכשרתו ונסיונו המקצועי של דורש העבודה.
  • אם יש - רישיון למקצוע המחייב רישוי או הסמכה, תעודת סיום של קורס הכשרה מקצועית במקצועות הדורשים תעודות מקצוע (לא חובה מקור).
  • אם לדורש העבודה יש מגבלות רפואיות, עליו להציג מסמכים רפואיים עדכניים עד כמה שניתן בתוך 7 ימים, על מנת שיהיה ניתן לזמנו לוועדה לקביעת כושר עבודה (ניתן להשלים את המסמכים עד למועד קיום הוועדה, כולל במהלך הוועדה עצמה).
 • מומלץ להביא קורות חיים מעודכנים.

התייצבות בשירות התעסוקה

פסקי דין


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים