כדי להיות זכאים לדמי אבטלה או להבטחת הכנסה צריך להירשם בלשכת התעסוקה הקרובה כדורשי עבודה
אפשר לבצע רישום ראשוני ללשכה באופן מקוון ולהגיע ללשכה להשלמת הרישום בתוך 14 ימים
למידע רשמי ראו אתר שירות התעסוקה
סרטון הדרכה של שירות התעסוקה

כדי להיות זכאים לדמי אבטלה או להבטחת הכנסה, צריכים להראות נכונות לעבוד. לכן יש להירשם בלשכת התעסוקה כדורשי עבודה ולהיות מוכנים לעבוד בכל עבודה שתואמת את המצב הבריאותי והכושר הגופני.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמעוניינים להגיש תביעה לדמי אבטלה או להבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • לתובעי דמי אבטלה מומלץ להירשם בשירות התעסוקה מייד לאחר הפסקת העבודה (גם אם הזכאות לדמי האבטלה מתחילה מאוחר יותר, למשל במקרה של התפטרות).
  • תובעי הבטחת הכנסה צריכים להירשם בשבוע הראשון של החודש, במקביל לבדיקת הזכאות בביטוח הלאומי.

למי ואיך פונים

 • יש להירשם בלשכת התעסוקה באזור המגורים.
  • אם אין התאמה בין כתובת המגורים בפועל לכתובת שמופיעה במרשם האוכלוסין, יש לשנות את הכתובת במרשם האוכלוסין (ראו בקשה לשינוי כתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה).
  • מי שלא מעוניינים לשנות את כתובתם במרשם האוכלוסין יכולים להירשם ולהתייצב בלשכה ששייכת ליישוב שבו הם מתגוררים בפועל ולמלא הצהרה על כך. למידע נוסף ראו אתר שירות התעסוקה.

שלבי ההליך

רישום מקוון

 • כדי לקצר את תהליך הרישום בלשכת התעסוקה אפשר לבצע רישום ראשוני באופן מקוון באתר שירות התעסוקה ולהגיע ללשכת התעסוקה להשלמת הרישום בתוך 14 ימים קלנדריים מהרישום באתר.
 • במקביל לרישום בלשכה (ואחרי הרישום הראשוני באתר) אפשר להגיש את התביעה (לדמי אבטלה או להבטחת הכנסה) למוסד לביטוח לאומי.
 • תובעי דמי אבטלה יכולים גם להירשם בשירות התעסוקה ולהגיש תביעה לביטוח הלאומי באמצעות טופס אחד משולב באזור האישי במערכת ההזדהות הלאומית.
 • בסוף תהליך הרישום הראשוני יש לבחור את מועד ההגעה לרישום בלשכה שמשויכת לכתובת המגורים.
 • חישוב דמי האבטלה (למי שיימצאו זכאים) וספירת ימי ההתייצבות בלשכה יחושבו ויחולו רטרואקטיבית ממועד הרישום הראשוני באינטרנט.
 • למידע נוסף ראו רישום ראשוני ללשכת התעסוקה באופן מקוון (באינטרנט).

רישום בלשכה וריאיון תעסוקתי

 • מי שלא בחרו להירשם רישום ראשוני באופן מקוון צריכים להגיע ללשכה הקרובה לאזור מגוריהם לרישום ולריאיון תעסוקתי.
 • יש לגשת לעמדת ההתייצבומט (המכשיר הביומטרי) שנמצאת בכניסה ללשכה, להקליד את מספר הזהות ולהמתין בתור למתאם ההשמה.
 • מתאם ההשמה יערוך עם מבקש העבודה ראיון היכרות קצר כדי שיוכל לחפש עבורו משרה מתאימה.
 • פרטי הפונה יוכנסו גם למאגרי המידע הממוחשבים של שירות התעסוקה, כך שיוכל לקבל הצעות עבודה ממעסיקים שרשומים בשירות התעסוקה.
 • יש להגיע ללשכה עם המסמכים הבאים:
  • תעודה ממשלתית עם תמונה מזהה: תעודת זהות, רישיון נהיגה, דרכון, תעודה צבאית וכדומה.
  • תעודות ומסמכים שמעידים על הכשרה וניסיון מקצועי.
  • אם יש - רישיון למקצוע שמחייב רישוי או הסמכה, תעודת סיום של קורס הכשרה מקצועית במקצועות שדורשים תעודות מקצוע (לא חובה מקור).
  • אם לדורש העבודה יש מגבלות רפואיות, עליו להציג מסמכים רפואיים עדכניים עד כמה שניתן בתוך 7 ימים, כדי שיהיה ניתן לזמנו לוועדה לקביעת כושר עבודה (ניתן להשלים את המסמכים עד למועד קיום הוועדה, כולל במהלך הוועדה עצמה).
 • מומלץ להביא קורות חיים מעודכנים.
 • במקביל לרישום בלשכה אפשר להגיש את התביעה הרלוונטית למוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו:
שימו לב
 • בתקופת מלחמת חרבות ברזל לשכות התעסוקה פועלות בערוצים מרחוק ולא נדרשת התייצבות פיסית.
 • תובעי אבטלה או הבטחת הכנסה צריכים להיות זמינים בטלפון הסלולרי או בדוא"ל כדי לעדכן את שירות התעסוקה על הסטטוס התעסוקתי שלהם או לקבל הפניות לעבודה מתאימה - אם תימצא.
 • חשוב לעקוב אחרי העדכונים באתר שירות התעסוקה.

התייצבות בשירות התעסוקה

שימו לב
במקרים מסוימים מקבלי הבטחת הכנסה פטורים מחובת ההתייצבות. למידע נוסף ראו פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה לצורך קבלת הבטחת הכנסה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים