כדי להיות זכאים לדמי אבטלה או להבטחת הכנסה צריך להירשם בלשכת התעסוקה הקרובה כדורשי עבודה
למידע רשמי ראו אתר שירות התעסוקה
סרטון הדרכה של שירות התעסוקה

כדי להיות זכאים לדמי אבטלה או להבטחת הכנסה, צריכים להראות נכונות לעבוד. לכן יש להירשם בלשכת התעסוקה כדורשי עבודה ולהיות מוכנים לעבוד בכל עבודה שתואמת את המצב הבריאותי והכושר הגופני.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמעוניינים להגיש תביעה לדמי אבטלה או להבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • תובעי דמי אבטלה צריכים להירשם עד 3 חודשים ממועד הפסקת העבודה, כדי לא לאבד את תקופת האכשרה.
  • תובעי הבטחת הכנסה צריכים להירשם בשבוע הראשון של החודש, במקביל לבדיקת הזכאות בביטוח הלאומי.

למי ואיך פונים

 • יש להירשם בלשכת התעסוקה באזור המגורים.
  • אם אין התאמה בין כתובת המגורים בפועל לכתובת שמופיעה במרשם האוכלוסין, יש לשנות את הכתובת במרשם האוכלוסין (ראו בקשה לשינוי כתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה).
  • מי שלא מעוניינים לשנות את כתובתם במרשם האוכלוסין יכולים להירשם ולהתייצב בלשכה ששייכת ליישוב שבו הם מתגוררים בפועל ולמלא הצהרה על כך. למידע נוסף ראו אתר שירות התעסוקה.

שלבי ההליך

רישום באמצעות אתר שירות התעסוקה

 • כדי לקצר את תהליך הרישום בלשכת התעסוקה אפשר לבצע רישום ראשוני באתר שירות התעסוקה.
 • לאחר מכן יש להגיע לרישום בלשכת התעסוקה בתוך 15 ימים קלנדריים מהרישום באתר (כולל יום הרישום באתר ויום הרישום בלשכה).
 • אחרי הרישום באתר ניתן להגיש תביעה לדמי אבטלה.
 • חישוב דמי האבטלה (למי שימצאו זכאים) וספירת ימי ההתייצבות בלשכה יחושבו ויחולו רטרואקטיבית ממועד הרישום הראשוני באינטרנט.
 • למידע נוסף ראו רישום ראשוני ללשכת התעסוקה באופן מקוון (באינטרנט).

רישום בלשכה וריאיון תעסוקתי

 • מי שלא בחרו להירשם רישום ראשוני באתר שירות התעסוקה (וכן מי שנרשמו באתר) צריכים להגיע ללשכה הקרובה לאזור מגוריהם לרישום ולריאיון תעסוקתי.
 • יש לגשת לעמדת ההתייצבומט (המכשיר הביומטרי) שנמצאת בכניסה ללשכה, להקליד את מספר הזהות ולהמתין בתור למתאם ההשמה.
 • מתאם ההשמה יערוך עם מבקש העבודה ראיון היכרות קצר כדי שיוכל לחפש עבורו משרה מתאימה.
 • פרטי הפונה יוכנסו גם למאגרי המידע הממוחשבים של שירות התעסוקה, כך שיוכל לקבל הצעות עבודה ממעסיקים שרשומים בשירות התעסוקה.
 • יש להגיע ללשכה עם המסמכים הבאים:
  • תעודה ממשלתית עם תמונה מזהה: תעודת זהות, רישיון נהיגה, דרכון, תעודה צבאית וכדומה.
  • תעודות ומסמכים שמעידים על הכשרה וניסיון מקצועי.
  • אם יש - רישיון למקצוע שמחייב רישוי או הסמכה, תעודת סיום של קורס הכשרה מקצועית במקצועות שדורשים תעודות מקצוע (לא חובה מקור).
  • אם לדורש העבודה יש מגבלות רפואיות, עליו להציג מסמכים רפואיים עדכניים עד כמה שניתן בתוך 7 ימים, כדי שיהיה ניתן לזמנו לוועדה לקביעת כושר עבודה (ניתן להשלים את המסמכים עד למועד קיום הוועדה, כולל במהלך הוועדה עצמה).
 • מומלץ להביא קורות חיים מעודכנים.
 • במקביל לרישום בלשכה אפשר להגיש את התביעה הרלוונטית למוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו:
שימו לב
 • לשכות התעסוקה פתוחות לקבלת קהל.
  • דורשי עבודה מתבקשים לבצע רישום ראשוני באופן מקוון באתר שירות התעסוקה.
  • לאחר מכן חובה להגיע ולהירשם בלשכת התעסוקה שמשוייכים אליה בתוך 15 ימים קלנדריים מהרישום באתר (כולל יום הרישום באתר ויום הרישום בלשכה).
  • מי שקיבלו מסרון או שיחה טלפונית משירות התעסוקה עם זימון להתייצב בלשכה חייבים להתייצב במועד שנקבע להם כדי שזכאותם לקצבה לא תיפגע.
 • יש לעקוב בכל מקרה אחרי העדכונים באתר שירות התעסוקה.

התייצבות בשירות התעסוקה

שימו לב
במקרים מסוימים מקבלי הבטחת הכנסה פטורים מחובת ההתייצבות. למידע נוסף ראו פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה לצורך קבלת הבטחת הכנסה.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים