הקדמה:

עובד מדינה אשר שהה בחופשה ללא תשלום (חל"ת) ומעוניין שתקופת החופשה תוכר כתקופת שירות לצורך חישוב הוותק המזכה בקצבת פנסיה תקציבית, יכול לרכוש את הפער בתקופות השירות באמצעות תשלום לאוצר המדינה
רכישת תקופת החל"ת מותנית באישור נציבות שירות המדינה
גובה התשלום הוא 18.5% מהמשכורת הקובעת שהעובד היה מקבל אלמלא נעדר מעבודתו
על העובד להשלים את ביצוע התשלום לפני פרישתו לגמלאות


עובד מדינה אשר שהה בחופשה ללא תשלום ומעוניין שתקופת החופשה תוכר כתקופת שירות לצורך חישוב הוותק המזכה בקצבת פנסיה תקציבית, יכול לרכוש את התקופה באמצעות תשלום לאוצר המדינה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש בקשה לנציבות שירות המדינה להכרה בחופשה כחלק מהוותק הנצבר לצורך הזכאות.
  • לאחר אישור הנציבות יש לשלם לאוצר המדינה עבור כל חודש חופשה סכום של 18.5% מהמשכורת החודשית הקובעת שהיה העובד מקבל אלמלא נעדר מעבודתו.
  • יש להשיג את אישור הנציבות שירות המדינה ולהשלים את ביצוע התשלום לפני מועד הפרישה.

חשוב לדעת

  • הזכות רלוונטית בעיקר לעובדים לפני פרישה שיצאו לחופשה ללא תשלום בעבר הרחוק כאשר עבדו בשכר נמוך.
דוגמה
דוגמה לחישוב כדאיות
  • עובד בשכר של 25,000 ₪ עומד לפני פרישה ורואה שנצברו לו 34 שנות שירות שמזכות אותו בפנסיה של 68%
  • פער הפנסיה של 2% שווה ברמה שנתית 25,000 ₪ כפול 12 חודשים כפול 2% = 6,000 ₪
  • העובד נזכר שבצעירותו, כאשר עבד בשכר נמוך מאוד, יצא לשנת חופשה ללא תשלום
  • בחישוב עדכני הוא רואה שכדי להוסיף לו שנת ותק הוא נדרש לרכוש את הוותק על פי שכר של 5,000 ₪ לאותה תקופה
  • חישוב משוער של הפדיון הוא 5,000 ₪ כפול 12 חודשים כפול 18.5% = 11,100 ₪
  • המשמעות בדוגמה זו שתוך פחות משנתיים תוחזר ההשקעה בפדיון החל"ת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים