הקדמה:

ביום 05.05.2019 הכריזה הממשלה על מצב מיוחד בעורף ביישובים המרוחקים עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה
דף זה מרכז מידע חיוני לעובדים עצמאים, עסקים קטנים ומעסיקים הנמצאים ביישובים שבהם הוכרז מצב מיוחד בעורף

האם מותר לי לפטר עובד שנעדר מהעבודה בגלל מצב החירום?

 • על פי חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, מעסיק אינו רשאי לפטר עובד שנעדר מהעבודה, אם פיקוד העורף אוסר על הגעה למקום עבודתו. למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני.
 • אם מקום העבודה אינו ממוגן, והוראות פיקוד העורף אוסרות לעבוד בו - אין תוקף לפיטורים, ועובד שפוטר יכול לדרוש מהמעסיק לקלוט אותו בחזרה.
 • אם פיקוד העורף לא אוסר על הגעה למקום העבודה, והעובד בחר בכל זאת להיעדר ממקום העבודה, רשאי המעסיק לפטר אותו וגם רשאי לנכות את ימי ההיעדרות משכרו של העובד או ממכסת ימי החופשה שצבר.
 • אם מקום העבודה הוכרז על ידי פיקוד העורף כמפעל חיוני, חייב העובד להגיע לעבודה. אי-התייצבות לעבודה במקרה כזה עשויה להיות עבירה פלילית. למעסיק מותר לפטר עובד במפעל חיוני שנעדר מהעבודה.

האם מותר לי לפטר עובד שהחליט להישאר בבית להשגיח על ילדיו שהמסגרת החינוכית שלהם סגורה בגלל המצב הבטחוני?

 • על פי חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, חל איסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו שנמצא עמו, מכיוון שהמסגרת שבה מבקר הילד סגורה בהוראת פיקוד העורף. ההוראה מתייחסת לילד שגילו עד 14 שנים, או ילד עד גיל 21 שהוא עם צרכים מיוחדים.
 • ההגנה מפני פיטורים ניתנת להורה אחד בלבד:
  • אם מדובר בהורה שהוא הורה יחיד, הוא יהיה זכאי להיעדר מהעבודה ולהיות מוגן בפני פיטורים.
  • אם לילד שני הורים, והילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של אחד ההורים, זכאי הורה זה להיעדר מעבודתו ולהיות מוגן מפני פיטורים.
  • אם שני ההורים מגדלים את הילד, זכאי רק אחד ההורים להיעדר מעבודתו וליהנות מהגנה מפני פיטורים, וזאת בתנאי שההורה השני הינו עובד שכיר או עצמאי ולא נעדר מהעבודה לצורך השגחה על הילד או במקרה שההורה השני אינו מסוגל להשגיח על הילדים.
שימו לב
אם בעת ההיעדרות היה במקום העבודה של העובד או של בן זוגו סידור נאות להשגחה על הילד, לא יהיה העובד זכאי להיעדר מהעבודה. אם בחר להיעדר מעבודתו, לא יהיה זכאי להגנת החוק מפני פיטורים. המעסיק יכול לפטרו וגם לנכות את ימי ההיעדרות משכרו של העובד או ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר.
 • אם הילד הוא מעל גיל 14 (או ילד עם צרכים מיוחדים מעל גיל 21), ההורה אינו זכאי להיעדר על דעת עצמו מהעבודה. במקרה שהעובד נעדר מעבודתו על מנת להשגיח על ילד מעל גיל זה, רשאי המעסיק לפטרו וגם לנכות את ימי ההיעדרות משכרו של העובד או ממכסת ימי החופשה שצבר.
 • למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני.


האם מותר לי לפטר עובד או עובדת שקיבל/ה צו 8 וגוייס/ה למילואים?

 • חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) קובע כי אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים, בשל קריאתו לשירות מילואים או בשל שירותו הצפוי בשירות מילואים. כמו כן אסור לפטר אותו בשל אורך שירות המילואים או תדירות השירות.
 • בנוסף אוסר החוק לפטר עובד, מכל סיבה שהיא, בתקופת היותו במילואים.
 • אם מדובר בשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, אסור לפטר את העובד, מכל סיבה שהיא, גם במשך 30 הימים לאחר תום שירות המילואים, אלא אם ניתן לכך היתר מוועדת התעסוקה במשרד הבטחון.
 • למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובד במהלך או בתום שירות מילואים.


אם אחד מהעובדים שלי נעדר מהעבודה בהתאם להנחיות פיקוד העורף - האם עלי לשלם לו שכר בעד הימים שנעדר מהעבודה?

אם פיקוד העורף הורה על סגירת מקום העבודה

 • החוק לא מתיחס לשאלת התשלום לעובד הנעדר מעבודתו עקב המצב הביטחוני. בדרך כלל נחתמים הסכמים בין ארגוני מעסיקים וארגוני עובדים המסדירים סוגייה זו (כגון: חובה של המעסיק לשלם לעובד ולאחר מכן לתבוע פיצויים מרשות המסים).
שימו לב
מתווה הפיצויים בעקבות המצב באזור הדרום ועוטף עזה הוארך עד ל-31.12.2019
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הארכת מתווה הפיצויים לעסקים שנפגעו בעקבות האירועים באזור הדרום ועוטף עזה.
 • הפיצויים יינתנו עבור:
  • הוצאות השכר בכל הענפים עבור הימים שבהם עובדים נעדרו ממקום עבודתם בשל הוראות פיקוד העורף
  • נזקים בענפי התיירות והדבורים
 • לפרטים נוספים ראו בהודעת רשות המסים מיום 13.5.2019.

אם פיקוד העורף לא הורה על סגירת מקום העבודה

 • בעקרון מעסיק רשאי להוציא את עובדיו לחופשה כפויה ולנכות את ימי ההיעדרות של העובדים ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.
 • עם זאת, מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה באורך שעולה על מכסת הימים הצבורים שעומדים לזכותם (במקרה כזה יכול המעסיק להוציא את עובדיו לחופשה, אך חייב לשלם להם שכר מלא בגין ימים היעדרותם). למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה.
 • מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה ללא התראה, כלומר עליו להודיע להם זמן מה מראש.
 • אם מדובר בחופשה שעולה על שבעה ימים רצופים על המעסיק להודיע לעובדים שבועיים מראש. כלומר מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה, שעולה על שבוע רצוף, במהלך השבועיים הראשונים של מצב החירום. אם החליט המעסיק להוציא את עובדיו לחופשה בהתראה קצרה יותר, הוא לא יוכל לנכות את ימי ההיעדרות ממכסת ימי החופשה שצבר העובד.
 • למידע נוסף ראו חופשה ביוזמת המעסיק.


אם אחד מהעובדים שלי נעדר מהעבודה על-מנת להישאר בבית עם ילדיו בגלל שמוסדות החינוך ביישוב סגורים - האם עלי לשלם לו שכר בעד ימי ההיעדרות?

 • החוק לא מסדיר את סוגית התשלום להורים הנעדרים מעבודתם בשל סגירת מוסדות החינוך של ילדיהם עקב המצב הבטחוני.
 • במקרים דומים בעבר נקבעו הסכמים ספציפיים שלפיהם, במקרים שבהם פיקוד העורף הנחה לסגור מוסד חינוכי בשל המצב הביטחוני, אחד מהוריו של תלמיד עד גיל 14 הלומד במוסד החינוכי שנעדר מעבודתו, היה זכאי לתשלום שכר מהמעסיק, והמעסיק היה זכאי לפיצוי מרשות המסים. לפי הסכמים אלה, הורה שנעדר מעבודתו כדי להשגיח על ילד מעל גיל 14 אינו זכאי לשכר, והמעסיק רשאי לנכות את ימי ההיעדרות משכרו או ממכסת ימי החופשה שנתית שצבר.
שימו לב
מתווה הפיצויים בעקבות המצב באזור הדרום ועוטף עזה הוארך עד ל-31.12.2019
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הארכת מתווה הפיצויים לעסקים שנפגעו בעקבות האירועים באזור הדרום ועוטף עזה.
 • הפיצויים יינתנו עבור:
  • הוצאות השכר בכל הענפים עבור הימים שבהם עובדים נעדרו ממקום עבודתם בשל הוראות פיקוד העורף
  • נזקים בענפי התיירות והדבורים
 • לפרטים נוספים ראו בהודעת רשות המסים מיום 13.5.2019.

בשל המצב הבטחוני אני סוגר את מקום העבודה. האם עלי לשלם לעובדים שכר בגין הימים שבהם מקום העבודה סגור?

שאלות ותשובות לעובדים בישובי עוטף עזה והדרום שבהם הוכרז מצב מיוחד בעורף - מאי 2019

אם מקום העבודה עובד כרגיל, אבל אחד מהעובדים פוחד לצאת מהבית לעבודה - האם עלי לשלם לו שכר?

 • אם הנחיות פיקוד העורף קבעו שבאזור שבו העובד מועסק יש להישאר במרחב מוגן ולא לצאת לעבודה, ועל-פי קביעת פיקוד העורף מקום העבודה אינו מוגן, אזי עובד שנעדר מהעבודה יהיה מוגן מפני פיטורים.
 • החוק לא מתיחס כלל לסוגית תשלום השכר במקרים אלה, והדבר לרוב מוסדר מאוחר יותר באמצעות הסכמים או תקנות.
 • אם מקום העבודה נמצא מחוץ לטווח הסכנה, והעובד לא הגיע לעבודה בשל הפחד לצאת מביתו, הוא לא יהיה מוגן מפני פיטורים, והמעסיק יוכל לנכות היעדרות זו מהשכר או ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר העובד.
שימו לב
אם מקום העבודה הוכרז על ידי פיקוד העורף כמפעל חיוני, חייב העובד להגיע לעבודה. עובד שלא התייצב לעבודה במפעל חיוני, לא יהיה זכאי לשכר.


אני מעסיק עובד עם מוגבלות, מהם הכללים לגבי הגעתו לעבודה?


אני בעל עסק בדרום. כיצד אוכל לקבל פיצויים בשל נזקים עקיפים שנגרמו לי?

שימו לב
מתווה הפיצויים בעקבות המצב באזור הדרום ועוטף עזה הוארך עד ל-31.12.2019
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הארכת מתווה הפיצויים לעסקים שנפגעו בעקבות האירועים באזור הדרום ועוטף עזה.
 • הפיצויים יינתנו עבור:
  • הוצאות השכר בכל הענפים עבור הימים שבהם עובדים נעדרו ממקום עבודתם בשל הוראות פיקוד העורף
  • נזקים בענפי התיירות והדבורים
 • לפרטים נוספים ראו בהודעת רשות המסים מיום 13.5.2019.

מה לגבי התשלום לעובדים שלי שגוייסו בצו 8?

 • עובדים שכירים המשרתים במילואים זכאים לקבל מהמעסיקים את משכורתם במועד התשלום הרגיל. ההחשבנות נעשית בין המעסיק למוסד לביטוח לאומי.
 • במקרים מסוימים בעבר נהג המוסד לביטוח לאומי לשלם למעסיקים מקדמה על חשבון תגמולי המילואים המגיעים להם.

אני עובד עצמאי ולא הספקתי להעביר את תשלומי המסים עד ה-15 לחודש, האם אני יכול לקבל ארכה?

 • המצב הבטחוני כשלעצמו אינו מתיר לעצמאים ומעסיקים לאחר בהגשת הדוחות לרשות המסים.
 • עם זאת במקרים של מצב בטחוני מתמשך בעבר, נהגה רשות המסים לתת ארכה לעובדים עצמאים ובעלי עסקים מאזורי העימות בהגשת דיווחים ובתשלום המסים החלים עליהם.
 • מומלץ לעקוב אחר הודעות הרשות המסים המתפרסמות מעת לעת באתר רשות המסים.

בשל המצב הבטחוני והירידה בהכנסות חזרו לי צ'קים - האם הבנק יגביל את החשבון שלי?

 • חוק שיקים ללא כיסוי קובע כי יש להגביל חשבון בנק כאשר 10 צ'קים של החשבון סורבו (חזרו) במהלך תקופה של 12 חודשים, ובתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.
 • במקרים שבהם צ'ק חזר בשל נסיבות של שעת חירום, בעל החשבון רשאי לערער לבית משפט השלום על מנת שהצ'ק יוסר מרשימת הצ'קים שחזרו.
 • למידע נוסף ראו ביטול הגבלת חשבון בגין צ'ק שחזר בשל מצב חירום או מצב מיוחד בעורף.

כתוצאה מפגיעת טיל נגרם לעסק שלי נזק - האם אני זכאי לקבל פיצוי?

 • מי שרכושו נפגע בפעולות איבה זכאי לפיצוי בהתאם להנחיות עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש).
 • בכל מקרה אין פיצוי עבור כסף מזומן, המחאות או תכשיטים.
 • יש לקבל אישור מראש מאנשי מס רכוש לפני תיקון רכוש שנפגע.
 • אסור לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק או בבית, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.
 • למידע נוסף ראו שאלות ותשובות לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות איבה.

אלו זכויות נוספות עשויות להגיע לי בשל המצב הבטחוני