משתקם זכאי לשכר (גמול תעסוקה) מינימלי מהמעסיק בשיעור של 10% או 19% משכר המינימום הכללי, בהתאם לכושר עבודתו
גמול התעסוקה של משתקם המועסק במשרה חלקית יחושב באופן יחסי בהתאם לדרגת ההשתכרות שנקבעה לו


אזהרה
הוראות חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), 2007 פגו בחודש אוגוסט 2017 והאמור בערך זה המתבסס על הוראות החוק, חסר תוקף. הליכי חקיקה להארכת תוקפן של הוראות החוק או להחלפתן טרם הסתיימו ואנו נעדכן את המידע באתר ברגע שחקיקה חדשה תאושר ותפורסם.

התוספת הראשונה לחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים קובעת מהו גמול התעסוקה (השכר) המינימלי למשתקם.

מי זכאי?

שיעורי מינימום לגמול תעסוקה

  • משתקם המועסק במשרה מלאה, עם יכולת תעסוקה שנעה בין 10%-1% מיכולת עבודה רגילה באותו תפקיד ואותו מקום תעסוקה, יהיה זכאי לגמול תעסוקה בשיעור של 10% משכר המינימום הכללי למשרה מלאה.
  • משתקם המועסק במשרה מלאה, עם יכולת תעסוקה שנעה בין 19%-11% מיכולת עבודה רגילה באותו תפקיד ואותו מקום תעסוקה, יהיה זכאי לגמול תעסוקה בשיעור של 19% משכר המינימום הכללי למשרה מלאה.
אזהרה
גובה שכר המינימום לשעה בעקבות קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות באפריל 2018
על-פי החלטת צוות ההיגוי לצורך הבהרת סעיפים בצו ההרחבה לעניין קיצור שעות העבודה במשק, ועל-פי עמדת משרד העבודה, שכר המינימום לשעה יחושב כחילוק של שכר המינימום החודשי ב-182 במקום ב-186. בשכר המינימום החודשי לא חל שינוי.
עם זאת, לפי החוק, שכר המינימום לשעה הוא עדיין שכר המינימום החודשי חלקי 186.
גובה השכר למשתקם החל ממשכורת אפריל 2018 (ששולמה בראשית מאי 2018)
שיעור יכולת עבודה באחוזים אחוזים משכר המינימום גמול תעסוקה (שכר) חודשי גמול תעסוקה (שכר) לשעה - לפי חלוקה ב-182 שעות
10%-1% 10% 530 ₪ 2.91 ₪
19%-11% 19% 1,007 ₪ 5.53 ₪
גובה השכר למשתקם החל ממשכורת דצמבר 2017 (ששולמה בראשית ינואר 2018) עד מרץ 2018
שיעור יכולת עבודה באחוזים אחוזים משכר המינימום גמול תעסוקה (שכר) חודשי גמול תעסוקה (שכר) לשעה - לפי חלוקה ב-186 שעות
10%-1% 10% 530 ₪ 2.85 ₪
19%-11% 19% 1,007 ₪ 5.41 ₪
גובה השכר למשתקם החל מה-01.01.2017 עד ל-30.11.2017 (עד למשכורת ששולמה בראשית דצמבר 2017)
שיעור יכולת עבודה באחוזים אחוזים משכר המינימום גמול תעסוקה (שכר) חודשי גמול תעסוקה (שכר) לשעה
10%-1% 10% 500 ₪ 2.68 ₪
19%-11% 19% 950 ₪ 5.11 ₪
גובה השכר למשתקם החל מה-01.07.2016 עד ל-31.12.2016 (עד למשכורת ששולמה בראשית ינואר 2017)
שיעור יכולת עבודה באחוזים אחוזים משכר המינימום גמול תעסוקה (שכר) חודשי גמול תעסוקה (שכר) לשעה
10%-1% 10% 482 ₪ 2.59 ₪
19%-11% 19% 916 ₪ 4.93 ₪
דוגמה
משתקם שנקבעה לו יכולת עבודה בשיעור של 8% המועסק בתעסוקה חודשית ונעדר 61 שעות בחודש מסוים (חצי מחודש העבודה) בשנת 2017, יהיה זכאי לגמול תעסוקה בגובה של 250 ₪ - חצי מגמול התעסוקה המינימלי המגיע למשתקם עם יכולת עבודה בשיעור של עד 10%.
  • גמול התעסוקה למשתקם שלא מועסק על בסיס חודשי או על בסיס שעות לא יהיה נמוך מהמפורט בטבלה.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לקבוע את מעמדו של המשתקם.
  • לאחר קביעת מעמדו של המשתקם (קביעת שיעור יכולת העבודה שלו), המעסיק מחויב לשלם לו לפחות את שכר המינימום המותאם.

חשוב לדעת

  • מכיוון שאין יחסי עובד–מעביד בין המשתקם למעסיקו, לעתים משמש המונח "גמול תעסוקה" לתיאור משכורתו של המשתקם במקום המונח "שכר".
  • דרגת השכר נקבעת אך ורק בהתאם לתפקיד הספציפי בו מועסק המשתקם.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.