אנשים עם מוגבלות יכולים להיעזר בשירותי תעסוקה נתמכת כדי להשתלב בשוק העבודה הפתוח
השירות ניתן בחינם לזכאים
למידע נוסף ראו באתר קליק לרווחה של משרד הרווחה ובאתר "עבודה נגישה" של משרד העבודה

תוכנית תעסוקה נתמכת נועדה לסייע בשילובם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה הפתוח.

 • שירותי התעסוקה הנתמכת כוללים:
  • בניית תוכנית שיקום
  • סדנאות לקראת השתלבות בעבודה (או הכשרה פרטנית בהתאם לצורך)
  • סיורים במקומות עבודה
  • השמה במקום עבודה
  • ליווי העובדים והמעסיק לצורך שילוב מיטבי במקום העבודה
  • למי שכבר עובדים - שדרוג התפקיד (במקומות העבודה שלהם או במקומות עבודה אחרים)
 • במקומות העבודה העובדים יהיו זכאים, בהתאם לכל מקרה, לשכר רגיל (שכר מינימום או יותר) או לשכר מינימום מותאם ויחולו עליהם יחסי עובד-מעסיק רגילים.
שימו לב
עובדים שחלים עליהם יחסי עובד-מעסיק רגילים זכאים לכלל הזכויות הניתנות לעובדים (הפרשות לפנסיה, חופשה שנתית, ימי מחלה, דמי הבראה, פיצויי פיטורים וכו').

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

אופן קבלת השירות

עלות השירות

 • השירות ניתן ללא תשלום למי שעונים על תנאי הזכאות.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים