במסגרת סל שיקום למתמודדי נפש מוצע שירות תומך להשתלבות בשוק העבודה החופשי
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


תעסוקה נתמכת היא שירות המסייע להשמת משתקמים במקומות עבודה בשוק החופשי, במקומות המתאימים לכישוריהם ורצונם. השירות כולל גם תמיכה במשתקם לאחר השמתו כדי לסייע בקליטתו ובהישארותו לאורך זמן.

 • במסגרת שירותי התעסוקה הנתמכת, מדריך תעסוקתי מסייע למשתקם להגדיר את המסגרת ותחום העבודה המתאימים ביותר לרצונותיו ויכולותיו.
 • השירות כולל עבודה על מיומנויות רכות וחברתיות, חיפוש משרה ושילוב בעבודה.
 • בהמשך מלווה המדריך את המשתקם בשלבי ההתאקלמות במקום העבודה, ביצירת קשר בוטח עם המעסיק והבטחת זכויותיו.
 • השכר במקום העבודה יהיה שכר מינימום ומעלה או שכר מינימום מותאם - בהתאם לקביעת מעמדו של העובד על-פי החוק.
 • לרשימת מסגרות השיקום בתחומים השונים, כולל בתחום התעסוקה, ראו באתר משרד הבריאות ("מסגרות השיקום במחוזות" בחלק השמאלי של הדף).
 • השירות ניתן לאנשים שהביטוח הלאומי לא מצא אותם מתאימים או זכאים לשיקום מסוג זה.
טיפ
ניתן לחפש מסגרות תעסוקה נתמכת למתמודדי נפש לפי מיקום על גבי מפה אינטראקטיבית באתר כל שירות

מי זכאי?

 • זכאי סל שיקום למתמודדי נפש, שאינם זכאים לשירותי שיקום מקצועי מטעם המוסד לביטוח לאומי, ועונים על כל התנאים הבאים:
  1. עמידה בזמנים - יכולת להגיע בזמן ולקבל אחריות להודיע לממונה על איחור או היעדרות.
  2. התמדה לאורך כל היום - יכולת לעבוד פרק זמן של 3 שעות ויותר לאורך היום ובהדרגה לא פחות מ-5 שעות ליום.
  3. קבלת סמכות - יכולת להבין ולקבל לפחות 2 הוראות בו זמנית. יכולת לקבל סמכות ולהבין את משמעות יחסי עובד-מעסיק.
  4. יכולת ביצוע - יכולת ביצוע של עבודה חד שלבית, ובהמשך עם ליווי והדרכה, עבודה דו שלבית.
  5. מיומנויות חברתיות - יכולת לקיים תקשורת בינאישית.
  6. ארגון שיגרה יומית - יכולת לארגן את סדר היום, עם קבלת סיוע בהכוונה.
  7. הסתגלות לשגרת עבודה - יכולת להגיע למסגרת 5 פעמים בשבוע או על-פי תוכנית אישית.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לוועדת השיקום האזורית ולבקש אישור ועדת שיקום לשירות של תעסוקה נתמכת.
 • לאחר קבלת האישור יופנה המשתקם לספק שירות תעסוקה נתמכת באזור מגוריו.
 • יש להמציא לספק שירות התעסוקה הנתמכת את המסמכים הבאים:
  • הפניה מגורם מטפל מתחום בריאות הנפש
  • טופס הפניה- הערכה תפקודית-תעסוקתית
  • טופס הפניה- נקודות להתייחסות בסיכום פסיכו- סוציאלי.
  • אישור רפואי המתייחס להגבלות רפואיות או נפשיות לגבי עבודות מסוימות.
 • ספק שירות התעסוקה הנתמכת יערוך הערכה ראשונית של רמת תפקודו וצרכיו של המשתקם ויקבע תוכנית שיקומית עבורו.
 • עובד השמה יאתר עבור המשתקם מקומות עבודה התואמים את כישוריו ורצונותיו, ויילווה את המשתקם במקום העבודה המיועד:
  • עובד ההשמה יבצע היכרות בין המשתקם והמעסיק, וימסור למעסיק מידע רלוונטי רק על פי הסכמה מראש ובכתב של המשתקם.
  • עובד ההשמה יפעל לחיזוק המיומנויות הנדרשות להשתלבותו של המשתקם במקום העבודה.
  • במידת הצורך, ימונה איש קשר מלווה ממקום העבודה.
  • עובד ההשמה ידאג לפגישות שוטפות עם המשתקם ולדיווח למנהל שירות התעסוקה הנתמכת.
 • 3 החודשים הראשונים במקום העבודה יהיו תקופת ניסיון. שבועיים לפחות לפני תום תקופת הניסיון, תינתן הודעה לגבי ההחלטה אם המשתקם התקבל לעבודה.

תנאי עבודה

 • בין המשתקם, נותן שירות התעסוקה הנתמכת ומקום התעסוקה ייחתם הסכם המגדיר את תנאי העבודה של המשתקם והתשלומים והתגמולים המגיעים לו.
 • יום העבודה יגיע בהדרגה לפחות ל-6-5 שעות עבודה ביום.
 • בהתאם לקביעת מעמדו של העובד, השכר במקום העבודה יהיה שכר מינימום (5,880.02 ₪) ומעלה, או שכר מינימום מותאם שלא יפחת משליש שכר המינימום.
שימו לב
אם נקבע לעובד שכר מינימום מותאם או שכר מינימום ומעלה, יחולו עליו יחסי עובד-מעסיק רגילים, והוא יהיה זכאי לכלל הזכויות הניתנות לעובדים (הפרשות לפנסיה, חופשה שנתית, ימי מחלה, דמי הבראה, פיצויי פיטורים וכו').

חשוב לדעת

 • המשתקם רשאי לעזוב את שירות התעסוקה הנתמכת מרצונו.
 • אם המשתקם התקדם ואינו זקוק יותר לשירות תעסוקה נתמכת, ידאג עובד ההשמה בשיתוף גורמים נוספים, להעביר את המשתקם להעסקה בשוק החופשי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים