אסור לנכות משכרו של נער עובד את השעות בהן ביקר בפועל בשיעורי ערב בבית ספר מקצועי
נגד מעסיק המפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
מעסיק המפר הוראה זו צפוי לקנס


אסור לנכות משכר עבודתו של נער את השעות שבהן נעדר מהעבודה לרגל ביקור בשיעורי ערב בבית ספר מקצועי.

  • למרות זאת, אם בית הספר המקצועי הודיע למעסיק בכתב שהנער לא ביקר בשיעורים, אז מותר למעסיק לנכות משכרו של הנער את השעות שבהן נעדר מהעבודה כדי לבקר בשיעורים ולא ביקר בהם בפועל.
  • בימים בהם הנער לומד בבית הספר המקצועי בשעות הערב, על המעסיק לשחררו מהעבודה עד השעה 16:00.

מי זכאי?

  • נער הלומד בשיעורי ערב בבית ספר מקצועי לפי חוק החניכות ומבקר בשיעורים בפועל זכאי כי לא ינוכו משכרו השעות שבהן ביקר בלימודי הערב.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטמטי.
  • מעסיק רשאי לנכות מהשכר את השעות שבהן נעדר הנער לצורך לימודיו אך לא ביקר בשיעורים בפועל, רק אם בית הספר הודיע לו בכתב שהנער לא ביקר בפועל בשיעורים. במקרה זה ינוכו אך ורק השעות שבהן לא ביקר הנער בפועל בלימודים.

חשוב לדעת

  • אם המעסיק הפר הוראה זו, וניכה משכרו של הנער את השעות בהן ביקר בלימודי ערב, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • מעסיק המפר הוראה זו צפוי לקנס מינהלי בשיעור של 11,360 ₪ אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-22,730 ₪ על מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס.
  • תנאי מקדים לחובה שלא לנכות שכר הוא שבית הספר ימסור למעסיק הודעה בכתב על כך כי הנער מבקר בשיעורי ערב בבית הספר, תוך ציון הימים בהם הוא לומד, ועל המעסיק לשחררו מעבודה בימים אלה לאחר השעה 16.00 (להרחבה ראו שעות עבודה של נער הלומד בשיעורי ערב בבית ספר מקצועי).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים