אסור להעסיק נער הלומד בשיעורי ערב בבית ספר מקצועי לפי חוק החניכות לאחר השעה 16.00, באותם ימים בהם הוא מבקר בשיעורים
נגד מעסיק המפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
מעסיק המפר הוראה זו צפוי לקנס


אסור להעסיק נער הלומד בשיעורי ערב בבית ספר מקצועי לפי חוק החניכות לאחר השעה 16.00, בימים שבהם הוא מבקר בשיעורים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • על בית הספר למסור למעסיק הודעה בכתב על כך כי הנער מבקר בשיעורי ערב בבית הספר, תוך ציון הימים בהם הוא לומד.
  • אם נמסרה למעסיק הודעה בכתב מאת בית הספר המקצועי, האומרת שנער פלוני מבקר בימים מסויימים בשיעורי ערב של המוסד, לא יועסק הנער באותם הימים אחרי שעה 16.00.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים