בחירת סוכן פנסיוני (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובד רשאי לבחור את הסוכן הפנסיוני שדרכו הוא יצטרף לאחד מהגופים הפנסיוניים
אסור למעסיק לכפות על העובד להשתמש בשירותיו של הסוכן שעימו עובד המעסיק או בשירותיו של כל סוכן אחר
עובד יכול לפנות ישירות לגוף הפנסיוני שאצלו הוא רוצה לנהל את כספי הביטוח הפנסיוני מבלי להיעזר בסוכן חיצוני

עובד רשאי לבחור את הסוכן הפנסיוני שדרכו הוא יצטרף לאחד מהגופים הפנסיוניים, וכן הוא רשאי לא להשתמש כלל בשירותיו של סוכן פנסיוני.

  • כמו כן רשאי העובד לבחור את הסוכן או היועץ הפנסיוני שיבצע עבורו פעולות בקופות הגמל (מלבד הפקדות כספים) או לבחור שלא להיעזר כלל בגורמים חיצוניים, אלא לבצע פעולות אלה בעצמו.
דוגמה
החלפת מסלול ההשקעה, מעבר מגוף פנסיוני אחד לאחר, ויתור על ביטוח שאירים, עדכון פרטים וכיו"ב
  • המעסיק חייב לכבד את בחירת העובד ובכלל זה גם את התנאים וההטבות שהצליח העובד להשיג באמצעות הסוכן שבחר.
  • אסור למעסיק לכפות על העובד להשתמש בשירותיו של הסוכן שעימו עובד המעסיק או בשירותיו של כל סוכן אחר.
  • על המעסיק חל איסור להתנות את הפקדת הכספים לקופת הגמל בעבור העובד, או להתנות מתן הטבה אחרת לעובד, בכך שסוכן פנסיוני מסוים או כל גורם אחר יעניק לעובד את השירותים הנ"ל.

מי זכאי?

  • כל עובד שכיר.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
הערת עריכה
האם יש סנקציה נגד מעסיק שלא מכבד זאת?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 07.07.2014, 14:55 (IDT)

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים ראו הסבר לתהליך פניות הציבור
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

רשות המסים מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.