עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות מבוטחים בביטוח הלאומי בענפים נפגעי עבודה, אמהות ופשיטת רגל של המעסיק
על המעסיק להעביר מדי חודש את חלקו ואת חלק העובד בדמי הביטוח הלאומי ישירות למוסד לביטוח לאומי
בנוסף על המעסיק חלה חובה לבטח עובדים אלה בביטוח בריאות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות מבוטחים בביטוח לאומי בענפים הבאים: נפגעי עבודה, ביטוח אימהות, פירוק או פשיטת רגל של המעסיק.

פגיעה בעבודה

 • עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות ובני משפחתו מבוטחים במקרה של פגיעה בעבודה, בתנאים דומים לאלו של עובד ישראלי. הביטוח כולל גם זכאות לטיפולים רפואיים, שיקום מקצועי ועוד.
 • למידע נוסף ראו תאונות עבודה ונפגעי עבודה.
שימו לב
אם בתוך 3 חודשים לא נקבע על-ידי הביטוח הלאומי שפגיעת העובד היא פגיעה בעבודה, יחול על שירותי הרפואה שהוענקו לעובד הביטוח הרפואי הפרטי שהמעסיק רכש עבורו (וגם אם השירותים לא ניתנו על ידי ספק שירותים מטעם המבטח).

פשיטת רגל ופירוק תאגיד

ביטוח אמהות

 • אישה פלסטינית שנשואה לתושב ישראל, מתגוררת בישראל כדין במסגרת איחוד משפחות וילדה תינוק בישראל, זכאית לתשלומים הבאים:
  • מענק אשפוז המשולם לבית החולים שבו אושפזה היולדת, לצורך כיסוי הוצאות האישפוז.
  • מענק לידה המשולם ישירות לחשבון הבנק של היולדת.
  • מי שעובדת בישראל ויצאה לחופשת לידה עשויה להיות זכאית לתשלום דמי לידה, בהתאם לתנאי הזכאות (אב רשאי להחליף את בת זוגו בחלק מתקופת הלידה וההורות, אם גם הוא ממלא את תנאי הזכאות).
  • קצבת ילדים משולמת אם אחד מההורים הוא תושב ישראל.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

פגיעה בעבודה

דמי לידה

 • למידע על מימוש הזכות לדמי לידה (בדומה לאופן המימוש על-ידי כל עובדת בישראל) ראו דמי לידה ("תהליך מימוש הזכות").

מענק אישפוז ומענק לידה לעובדת פלסטינית המתגוררת בישראל מכח נישואיה לתושב ישראל

 • פלסטינית הנשואה לתושב ישראל צריכה לסדר את מעמדה כאשת תושב במוסד לביטוח לאומי , למלא טופס תביעה למענק אישפוז ולמסור אותו בסמוך ללידה לסניף הביטוח הלאומי הנמצא באזור בית החולים שבו ילדה.
 • בכפוף לקבלת אישור על היותה אשת תושב ישראל ומסירתו לבית החולים בסמוך ללידה או בעת האשפוז, התביעה תוגש לביטוח הלאומי באמצעות בית החולים.

פשיטת רגל או חדלות פירעון של המעסיק

חשוב לדעת

 • אם התרחש מקרה המזכה את העובד בקצבה, ובעת המקרה המעסיק לא הסדיר את רישומו כחוק או לא שילם דמי ביטוח במועד, המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בגין אותו מקרה, בנוסף לדמי הביטוח.
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מעסיקים החשודים באי-תשלום דמי ביטוח עבור עובדיהם, ובמקרים מסוימים ייתכן שיוגש כתב אישום. למידע על זכויות הנחקרים ראו זכותון נחקרים בביטוח הלאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים