הקדמה:

פסק דין המורה לחייב לבצע מעשה, ניתן לביצוע בהוצאה לפועל
לאחר שהוגשה בקשה לביצוע פסק הדין ללשכת ההוצאה לפועל, יינקטו הליכי ביצוע פסק הדין ללא צורך בהגשת בקשה נוספת מצד הזוכה
אם החייב לא מילא אחר האזהרה ולא ביצע את המעשה תוך פרק זמן הקבוע באזהרה, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות למנהל הלשכה או לאדם אחר לבצע את המעשה במקומו
ההוצאות שייגרמו לצורך ביצוע פסק הדין יתווספו לגובה החוב בתיק


 • פסק דין מסוג "צו עשה" המורה לחייב מסוים לבצע מעשה כלשהו, ניתן לביצוע בהוצאה לפועל.
 • כאשר מדובר במעשה שאינו מסירת קטין ואינו מסירת נכס, והחייב אינו מבצע את המעשה, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות למנהל לשכת ההוצאה לפועל או לאדם אחר (כולל הזוכה) לבצע את המעשה במקום החייב.
 • ההליכים למימוש פסק הדין יינקטו על-ידי לשכת ההוצאה לפועל לאחר המצאת האזהרה לחייב ולאחר שהוא לא קיים את פסק הדין.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ביצוע פסק דין המורה לחייב לעשות מעשה ניתן לביצוע ע"י מנהל לשכת ההוצאה לפועל או אדם אחר במקום החייב רק אם התקיימו כל התנאים הבאים:
 1. הזוכה הגיש בקשה למימוש פסק הדין;
 2. פסק הדין מורה לחייב לבצע מעשה מסוים;
 3. פסק הדין אינו פסק דין למסירת קטין (או להתרת מפגש בין קטין להורהו);
 4. פסק הדין אינו פסק דין למסירת נכס;
 5. פסק הדין אינו פסק דין לפינוי מקרקעין;
 6. פסק הדין אינו פסק דין לפינוי מושכר;
 7. המעשה שאותו החייב צריך לבצע על פי פסק הדין ניתן לביצוע גם ע"י אדם אחר.
דוגמה
בפסק הדין נקבע כי על החייב להרוס גדר שבנה בשטחו. אם החייב לא יבצע זאת, ניתן להטיל את מלאכת ההריסה על אדם אחר. לעומת זאת אם פסק הדין קובע שעל החייב לבצע מטלה ייחודית (למשל שחקן המחויב לשחק, זמר המחויב להופיע בחתונה, רקדן המחויב להשתתף בהופעת מחול) לא ניתן לבצע את פסק הדין ע"י אדם אחר.

למי ואיך פונים

 • לאחר הגשת הבקשה למימוש פסק הדין, יינקטו הליכי ביצוע פסק הדין באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה נוספת מטעם הזוכה.

שלבי ההליך

 • לאחר פתיחת התיק תישלח לחייב אזהרה שבה הוא יידרש לבצע את המעשה שאותו הוא חויב לבצע בפסק הדין, וזאת תוך פרק זמן שייכתב באזהרה.
 • אם לאחר המצאת האזהרה לחייב, הוא לא מילא אחר פסק הדין, ולא ביצע את המעשה שאותו הוא נדרש לבצע בפסק הדין תוך פרק הזמן שנקבע באזהרה, יורה רשם ההוצאה לפועל על אחת מהאפשרויות הבאות:
 1. הרשם יכול להורות למנהל לשכת ההוצאה לפועל לבצע את המעשה במקום החייב;
 2. הרשם יכול להרשות לזוכה לבצע את המעשה במקום החייב;
 3. הרשם יכול להרשות לאדם אחר לבצע את המעשה במקום החייב;

ערעור

 • על ההחלטה של הרשם ניתן להגיש ערעור באופן הבא:

תיק בענייני משפחה

תיק שאינו בענייני משפחה

 • אם לא מדובר בענייני משפחה:
  • אם בגוף ההחלטה העניק רשם ההוצאה לפועל רשות לערער, יש להגיש את הערעור לבית משפט השלום תוך 20 ימים ממועד המצאת ההחלטה למערער (ואם ניתנה ההחלטה בנוכחותו - יש להגיש את הערעור תוך 20 ימים ממועד מתן ההחלטה).
  • אם בגוף ההחלטה של רשם ההוצאה לפועל לא ניתנה רשות לערער, אזי יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום תוך 20 יום ממועד המצאת ההחלטה למערער (ואם ניתנה ההחלטה בנוכחותו, יש להגיש את הערעור תוך 20 ימים ממועד מתן ההחלטה).

חשוב לדעת

 • ההוצאות שיידרשו לצורך ביצוע פסק הדין (כגון: תשלום שכר למי שיבצע את המעשה במקום החייב, אובדן ימי עבודה לזוכה שמבצע בעצמו את המעשה במקום החייב וכו') יתווספו לחוב בתיק.
הערת עריכה
האם ניתן לכתוב בהמשך למשפט האחרון "וניתן לממש אותם כאילו היו פסק דין כספי." ובכלל איך גובים אותם? האם יש צורך בהגשת בקשה? איזו בקשה? בקשה לפתיחת תיק? בקשה לעיקולים וכו'?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11.02.2013, 14:09 (IST)

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל