ענייני משפחה הם רשימת מצבים שסכסוכים בנוגע אליהם יש להביא בפני בית המשפט לענייני משפחה ולא בפני בתי משפט אזרחיים אחרים
ערעורים בענייני משפחה על ערכאות מסויימות כגון הוצאה לפועל, יובאו לבית המשפט לענייני משפחה ולא לבית המשפט השלום
ראו גם

נושאים המוגדרים כענייני משפחה

 • תביעות בענייני המעמד האישי, כמו נישואין וגירושין.
 • תביעות אזרחית בין אדם (או עזבונו) לבין בן משפחתו (או עזבונו) שקשורה בסכסוך בתוך המשפחה, ללא הגבלה על סכום התביעה
  • "בן משפחתו" מוגדר ככולל:
   1. בן זוגו, לרבות הידועה בציבור כאישתו, בן זוגו לשעבר, בן זוגו שנישואיו עמו פקעו ובלבד שנושא התובענה נובע מהקשר שהיה ביניהם בתקופה שבה היו בני זוג;
   2. ילדו, לרבות ילדו של בן זוגו;
   3. הוריו, הורי בן זוגו או בני זוגם;
   4. נכדו;
   5. הורי הוריו;
   6. אחיו ואחיותיו, שלו או של בן זוגו;
  • "הורה" מוגדר ככולל גם הורה מאמץ או אפוטרופוס;
 • תביעה למזונות או למדור;
 • תביעה לאבהות או לאמהות;
 • תביעה בענין החזרתו של קטין חטוף, לרבות תובענה לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), תשנ"א-1991;
 • תובענה לפי חוקים אלה: