חייב בהוצאה לפועל שניתן נגדו צו הבאה רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לביטול הצו
הרשם יבטל את הצו אם החייב יצביע על טעמים המצדיקים זאת, או במקרה ששילם את החוב או נתן ערובה על-פי החלטת הרשם
רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל את הצו גם ביוזמתו, אם התקיימו התנאים לכך
אם הזוכה הגיש בקשה בכתב לביטול הצו, הרשם יבטל את הצו ללא שיקול דעת

חייב בהוצאה לפועל שניתן נגדו צו הבאה רשאי להגיש בקשה לביטול הצו.

 • רשם ההוצאה לפועל יבטל את הצו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • החייב שילם את החוב או את הסכום שבגללו ניתן הצו
  • החייב הקטין את החוב בשיעור שבגינו הוצא הצו
  • החייב נתן ערובה כפי שקבע רשם ההוצאה לפועל
  • החייב הראה טעם אחר לכך שאין לבצע את הצו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

ערעור

 • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל לבטל או לא לבטל צו הבאה ניתן לערער באופן הבא:

תיק בענייני משפחה

תיק שאינו בענייני משפחה

 • אם בגוף ההחלטה העניק רשם ההוצאה לפועל רשות לערער, יש להגיש את הערעור לבית משפט השלום תוך 20 ימים ממועד המצאת ההחלטה למערער (ואם ניתנה ההחלטה בנוכחותו - יש להגיש את הערעור תוך 20 ימים ממועד מתן ההחלטה).
 • אם בגוף ההחלטה של רשם ההוצאה לפועל לא ניתנה רשות לערער, אזי יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום תוך 20 יום ממועד המצאת ההחלטה למערער (ואם ניתנה ההחלטה בנוכחותו, יש להגיש את בקשת רשות הערעור תוך 20 ימים ממועד מתן ההחלטה).
 • למידע על אופן הגשת הבקשה וההליך ראו בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל.

חשוב לדעת

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל את הצו גם ביוזמתו, אם התקיימו התנאים לכך.
 • הרשם יבטל את הצו גם במקרה שהזוכה הגיש בקשה בכתב.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים