הקדמה:

חייב, נושה ונאמן בהליכי חדלות פירעון, רשאים להגיש בקשה לשינוי גובה התשלום החודשי שנקבע לחייב עם מתן הצו לשיקום כלכלי
את הבקשה ניתן להגיש אם חלו שינויים בנסיבות או אם התגלו עובדות חדשות לאחר שניתן הצו ונקבע התשלום החודשי
חייב או נושה שאינם מיוצגים, רשאים להגיש את הבקשה באופן מקוון או ידני. מייצג של חייב או נושה נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון
הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום


אזהרה
דף זה מתייחס להליכי חדלות פירעון כשסכום החובות גבוה מ-149,559.43 ש"ח (נכון לשנת 2021)

ברגע שניתן לחייב צו לשיקום כלכלי (השלב האחרון בהליכי חדלות פירעון), מוטלת במסגרתו, בין השאר, חובת תשלום חודשי כתנאי לקבלת הפטר (פטור מחובות וסיום ההליכים).

 • אם חלו שינויים בנסיבות או התגלו עובדות חדשות לאחר שניתן הצו, ניתן להגיש בקשה לשינוי גובה התשלום החודשי (הגדלה או הפחתה).
 • את הבקשה יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
הערת עריכה
בשלב זה הערך עוסק בבקשה שמוגשת לממונה ולא להוצלפ, אחרי שנקבל תשובות ומידע לגבי הוצל"פ אעדכן את הערך כך שיתאים לשני הגורמים. אותו כנ"ל לגבי שאר הבקשות המוגשות לאחר שניתן צו לפתיחת הליכים, בשינויים המחוייבים
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 09:29, 21 באפריל 2021 (IDT)
שימו לב
 • חובת תשלום חודשי מוטלת בשני שלבים בהליך: עם מתן צו פתיחת ההליכים ולאחר מכן, עם מתן הצו לשיקום כלכלי.
 • כדי לשנות את גובה התשלום החודשי שנקבע בצו פתיחת ההליכים, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית-משפט השלום (ולא לממונה) בתוך 45 ימים מהיום שהצו נמסר למי שמבקש לשנותו (החייב, הנושה או הנאמן).
הערת עריכה
לא הצלחתי למצוא באתר הרשות מידע בנוגע לאופן הגשת הבקשה ובכלל. לבדוק מול דניאל או הילה
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:02, 19 באפריל 2021 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אחד מהבאים רשאי להגיש בקשה לשינוי גובה התשלום החודשי שנקבע במסגרת הצו לשיקום כלכלי, אם חלו שינויים בנסיבות או התגלו עובדות חדשות לאחר שניתן הצו:

למי ואיך פונים

 • את הבקשה יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
  • מייצג של חייב או נושה נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד באמצעות מערכת "הממונט".
  • חייב או נושה שאינם מיוצגים, רשאים להגיש את הבקשה באופן מקוון או באופן ידני באמצעות הגשת מסמך בקשה כתוב, בצירוף הנימוקים, המידע והמסמכים הנדרשים (כמו בבקשה המקוונת) ב-2 העתקים במשרדי המחוז של הממונה, שבו מתנהל התיק.
הערת עריכה
לבדוק עם הילה אם יש טופס בקשה כללי או הנחיות מסוימות כאשר מדובר בהגשה ידנית
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 09:43, 21 באפריל 2021 (IDT)
הערת עריכה
שלחתי מייל לדניאל מרשות האכיפה והגבייה בשאלה לגבי אופן הגשת הבקשה לרשם ובאמצעות איזה טופס. דניאל העביר את המייל לתמר עוזרי למענה
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 16:05, 19 באפריל 2021 (IDT)

מילוי והגשת הבקשה באופן מקוון

 • יש להיכנס למערכת המקוונת באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • יש ללחוץ על התיבה "בקשות ופניות לממונה" ובחלון שיפתח לבחור ב"בקשות ופניות לאחר מתן צו פתיחת הליכים".
 • בחלון שיפתח יש להזין את מספר התיק (מופיע על גבי הצו) והמחוז המטפל וללחוץ על "אישור".
 • יש למלא את כל הפרטים הנדרשים, כגון: שם מלא, מספר זהות, פרטי המייצג (אם ישנו), פרטי התקשרות וללחוץ על "הבא".
 • יש למלא את טופס הבקשה בהתאם להנחיות המופיעות בו ולוודא כי נמסרים, בין היתר, המידע והמסמכים הבאים:
  • העובדות והנימוקים המצדיקים את שינוי גובה התשלום החודשי בצירוף מסמכים תומכים.
  • מסמך עמדת הנאמן ביחס לבקשה. אם החייב לא הצליח לקבל את עמדת הנאמן בתוך זמן סביר, יש לצרף אסמכתא המעידה כי נעשתה פנייה לנאמן.
  • תצהיר התומך בבקשה ובעובדות המפורטות בה.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה, יישלח למגיש הבקשה (החייב, המייצג או הנאמן) בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס) אישור כי הבקשה התקבלה.
 • ככלל, לפני קבלת ההחלטה, הממונה יאפשר לנושים להשמיע את טענותיהם לגבי הבקשה.
 • החלטת הממונה תינתן בתוך 30 ימים מהיום שהבקשה הוגשה.
  • אם הממונה דרש פרטים נוספים לאחר הגשת הבקשה, ההחלטה תתקבל בתוך 30 ימים מהיום שנמסרו הפרטים שנדרשו.
 • החלטת הממונה תישלח למגיש הבקשה בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס).

ערעור

 • כדי לערער על החלטת הממונה בבקשה לשינוי גובה התשלום החודשי, יש לקבל לפני כן רשות לכך מבית-משפט השלום שבו מתנהל ההליך.
 • את בקשת רשות הערעור יש להגיש לבית-המשפט בתוך 45 ימים מהיום שנמסרה החלטת הממונה.
 • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי.
הערת עריכה
אם הערך יעודכן באופן שיתאים גם להליך בהוצלפ, לבדוק לאיזה בית משפט שלום יש להגיש את הבקשה
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 09:46, 21 באפריל 2021 (IDT)
הערת עריכה
לבדוק מול הילה האם מדובר בהחלטה אחרת או בהחלטה סופית, לעניין בקשת הרשות
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:52, 19 באפריל 2021 (IDT)

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
 • בקשה לא חתומה לא תתקבל ולא תטופל על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • ניתן לאתר פרטים אודות תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל באמצעות מערכת מקוונת (אינטרנטית).
 • לפנייה לממונה בנושאים כלליים ולשליחת מסמכים – יש למלא טופס פנייה מקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכי הבקשה, בפורמט PDF.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067 , בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

גורם ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים