חייב, נושה ונאמן בהליכי חדלות פירעון, יכולים להגיש בקשה לשינוי גובה התשלום החודשי שנקבע בצו לשיקום כלכלי
ניתן להגיש את הבקשה במקרה של שינוי נסיבות או גילוי עובדות חדשות אחרי שניתן הצו ונקבע התשלום החודשי
חייב או נושה לא מיוצגים, יכולים להגיש את הבקשה באופן מקוון או ידני. מייצג של חייב או נושה נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון
הגשת הבקשה לא כרוכה בתשלום


אזהרה
דף זה מתייחס להליכי חדלות פירעון כשסכום החובות גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024)

ברגע שניתן לחייב צו לשיקום כלכלי (השלב האחרון בהליכי חדלות פירעון), מוטלת במסגרתו, בין השאר, חובת תשלום חודשי כתנאי לקבלת הפטר (פטור מחובות וסיום ההליכים).

 • אם חלו שינויים בנסיבות או התגלו עובדות חדשות אחרי שניתן הצו, ניתן להגיש בקשה לשינוי גובה התשלום החודשי (הגדלה או הפחתה).
 • את הבקשה יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
שימו לב
 • חובת תשלום חודשי מוטלת בשני שלבים בהליך: כשניתן צו פתיחת ההליכים ולאחר מכן, כשניתן הצו לשיקום כלכלי.
 • כדי לשנות את גובה התשלום החודשי שנקבע בצו פתיחת ההליכים, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית-משפט השלום (ולא לממונה) בתוך 45 ימים מהיום שהצו נמסר למי שמבקש לשנותו (החייב, הנושה או הנאמן).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אחד מהבאים יכול להגיש בקשה לשינוי גובה התשלום החודשי שנקבע במסגרת הצו לשיקום כלכלי, אם חלו שינויים בנסיבות או התגלו עובדות חדשות לאחר שניתן הצו:

למי ואיך פונים

 • את הבקשה יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
  • מייצג של חייב או נושה נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד באמצעות מערכת "הממונט".
  • חייב או נושה לא מיוצגים, יכולים להגיש את הבקשה באופן מקוון או באופן ידני באמצעות הגשת מסמך בקשה כתוב, בצירוף הנימוקים, המידע והמסמכים הנדרשים (כמו בבקשה המקוונת) ב-2 העתקים במשרדי המחוז של הממונה, שבו מתנהל התיק.

מילוי והגשת הבקשה באופן מקוון

 • יש להיכנס למערכת המקוונת באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • יש ללחוץ על התיבה "בקשות ופניות לממונה" ובחלון שיפתח לבחור ב"בקשות ופניות לאחר מתן צו פתיחת הליכים".
 • בחלון שיפתח יש להזין את מספר התיק (מופיע על גבי הצו) והמחוז המטפל וללחוץ על "אישור".
 • יש למלא את כל הפרטים שנדרשים, כגון: שם מלא, מספר זהות, פרטי המייצג (אם ישנו), פרטי התקשרות וללחוץ על "הבא".
 • יש למלא את טופס הבקשה בהתאם להנחיות המופיעות בו ולוודא שנמסרים, בין היתר, המידע והמסמכים הבאים:
  • העובדות והנימוקים שמצדיקים את שינוי גובה התשלום החודשי בצירוף מסמכים תומכים.
  • מסמך עמדת הנאמן ביחס לבקשה. אם החייב לא הצליח לקבל את עמדת הנאמן בתוך זמן סביר, יש לצרף אסמכתא שמעידה שנעשתה פנייה לנאמן.
  • תצהיר שתומך בבקשה ובעובדות שמפורטות בה.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה, יישלח למגיש הבקשה (החייב, המייצג או הנאמן) בדוא"ל וב-SMS אישור שהבקשה התקבלה.
 • ככלל, לפני קבלת ההחלטה, הממונה יאפשר לנושים להשמיע את טענותיהם לגבי הבקשה.
 • החלטת הממונה תינתן בתוך 30 ימים מהיום שהבקשה הוגשה.
  • אם הממונה דרש פרטים נוספים לאחר הגשת הבקשה, ההחלטה תתקבל בתוך 30 ימים מהיום שנמסרו הפרטים שנדרשו.
 • החלטת הממונה תישלח למגיש הבקשה בדוא"ל וב-SMS.

ערעור

 • כדי לערער על החלטת הממונה בבקשה לשינוי גובה התשלום החודשי, יש לקבל לפני כן רשות לכך מבית-משפט השלום שבו מתנהל ההליך.
 • את בקשת רשות הערעור יש להגיש לבית-המשפט בתוך 45 ימים מהיום שנמסרה החלטת הממונה.
 • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי.

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה לא כרוכה בתשלום.
 • בקשה לא חתומה לא תתקבל ולא תטופל על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • ניתן לאתר פרטים אודות תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל באמצעות מערכת מקוונת (אינטרנטית).
 • לפנייה לממונה בנושאים כלליים ולשליחת מסמכים – יש למלא טופס פנייה מקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 • יש לוודא שעל המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכי הבקשה, בפורמט PDF.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067 , בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורם ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים