עובד שמירה או אבטחה שעבד בחג זכאי לתוספת של 50% בלבד עבור שעות עבודתו בחג והוא אינו זכאי בנוסף לתשלום דמי חגים
בנוסף זכאי העובד ליום חופשה חלופי ללא תשלום
אם במהלך החג מועסק העובד גם בשעות נוספות, הוא יהיה זכאי לגמול עבור שעות אלה בנוסף לגמול עבור העבודה בחג
למידע נוסף ראו סעיפים 19(ב) ו-19(ג) לצו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014


עובדי שמירה ואבטחה זכאים לגמול עבור העסקתם בחג.

  • על פי סעיפים 19(ב) ו-19(ג) לצו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014 עובד שמירה ואבטחה אשר מועסק בחג זכאי לתוספת של 50% בלבד עבור שעות עבודתו בחג והוא אינו זכאי בנוסף לדמי חגים.
  • בנוסף , זכאי העובד ליום מנוחה חלופי בלא תשלום.
  • אם במהלך החג מועסק העובד גם בשעות נוספות, הוא יהיה זכאי לגמול עבור שעות נוספות בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, וזאת בנוסף על הגמול עבור העסקתו בחג. למידע על גובה הגמול עבור עבודה בשעות נוספות ראו גמול עבור שעות נוספות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
עובדי קבלן בתחום הניקיון, השמירה וההסעדה רשאים בתנאים מסויימים לתבוע גם את מזמין השירות (מקום העבודה בפועל) בגין הפרת זכויותיהם על ידי החברה הקבלנית. למידע נוסף ראו הגשת תביעה נגד מזמין שירות בשל הפרת הזכויות של עובדי הקבלן המועסקים אצלו.
שימו לב
עובדי קבלן בתחום הניקיון, השמירה וההסעדה רשאים בתנאים מסויימים לתבוע גם את מזמין השירות (מקום העבודה בפועל) בגין הפרת זכויותיהם על ידי החברה הקבלנית. למידע נוסף ראו הגשת תביעה נגד מזמין שירות בשל הפרת הזכויות של עובדי הקבלן המועסקים אצלו.

חשוב לדעת

  • בענף השמירה ישנו הסדר ספציפי מפורש על פיו עובד שעבד בחג זכאי לתוספת של 50% בלבד עבור שעות עבודתו והוא אינו זכאי בנוסף גם לדמי חגים. למידע נוסף ראו בע"ע (ארצי) 38313-03-18 , פיסקה 78.
  • עובדי שמירה ואבטחה שאינם עובדים בחג, זכאים לתשלום שכר רגיל (אם הם עובדים במשכורת חודשית) או לדמי חגים בדומה לשאר העובדים במשק, ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק.
  • למידע נוסף ראו
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים