נכה עבודה בעל דרגת נכות יציבה שחלה החמרה במצבו הבריאותי עקב הפגיעה רשאי לבקש קביעה מחודשת של דרגת נכותו
כמו כן, נכה שחלה ירידה משמעותית בהכנסותיו בעקבות הפגיעה, רשאי לבקש דיון מחדש על רקע החמרת המצב הכלכלי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נכה עבודה הסבור כי חלה החמרה במצבו הבריאותי עקב הפגיעה, רשאי לבקש דיון מחודש במצבו.

טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נכי עבודה עם דרגת נכות יציבה שחלה החמרה במצבם הבריאותי ומתקיימים לגביהם שני התנאים הבאים:
  • עברו 6 חודשים מאז הקביעה האחרונה של דרגת הנכות שלהם. באישור רופא מוסמך מטעם המוסד לביטוח לאומי, יהיה ניתן לדון מחדש בדרגת הנכות גם לפני תום 6 חודשים.
  • יש בידם תעודה רפואית המאשרת כי מצבם הוחמר, וכי ההחמרה היא תוצאה של הפגיעה בעבודה. יתקבלו רק תעודות מרופא שהוסמך לעניין זה על ידי קופת החולים.
 • ההחמרה במצב הבריאותי עשויה להיות בפגיעה שכבר הוכרה על-ידי המוסד לביטוח לאומי, וכן כאשר הפגיעה המוכרת גרמה לנכות חדשה (למשל פגיעה קשה ברגל שבמהלך השנים גרמה לפגיעה בעמוד השדרה).

שלבי ההליך

 • את הבקשה לדיון מחודש יש להגיש לאחר שעברו לפחות 6 חודשים מיום החלטת הוועדה המקורית.
 • עם זאת, נכה עבודה שאושפז לפני שעברו 6 חודשים רשאי להגיש בקשה לדיון מחדש במועד מוקדם יותר.
 • את הבקשה מגישים על גבי טופס תביעה לדיון מחדש בדרגת נכות עקב החמרה במצב רפואי.
 • יש לצרף לטופס אישור רפואי שמעיד על ההחמרה במצב של הנפגע, וניתן על-ידי רופא שהוסמך לכך מטעם קופת החולים. כדי לקבל את רשימת הרופאים שמוסמכים לתת אישור החמרה יש לפנות לסניף הקופה שמבוטחים בה.
 • כל ליקוי שחלה בו החמרה חייב להיות מגובה באישור מרופא המעיד כי חלה החמרה באותו ליקוי.
 • את הבקשה מגישים לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים.
 • לפונה יישלח זימון לוועדה הרפואית.
 • מי שאינו יכול להתייצב במקום ובמועד שנקבעו, חייב להודיע על כך מראש. למידע נוסף ראו אי התייצבות לדיון בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.
 • הוועדה תדון רק באיבר או בבעיה שהרופא אישר כי חלה בהם החמרה.
דוגמה
אם אדם שנפגע ברגלו ובידו, יטען כי חלה החמרה ביד ויביא על כך אישור מרופא, הוועדה תדון רק בהחמרה ביד. אם לטענתו חלה החמרה גם ביד וגם ברגל, עליו להביא אישור מהרופא המעיד כי ההחמרה חלה בשני איברים אלה.

חשוב לדעת

 • מי שקיבלו מענק נכות ובעקבות החמרה במצבם הרפואי דרגת הנכות שלהם הועלתה ל-20% ומעלה יתחילו לקבל קצבה חודשית. אם לא עברו 43 חודשים בין קביעת זכאותם למענק לתחילת הזכאות לקצבה, סכום המענק העודף ינוכה מהקצבה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.