הקדמה:

חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה בהתאם לתנאי הזכאות
בחישוב תקופת האכשרה הנדרשת לזכאות יכולים להילקח בחשבון עד 6 חודשי שירות
מי שנרשמים להכשרה מקצועית דרך שירות התעסוקה במהלך השנה הראשונה לשחרורם, זכאים לתשלום דמי אבטלה במהלך הלימודים ללא תלות בתקופת אכשרה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה בהתאם לתנאי הזכאות.

 • בחישוב תקופת האכשרה הנדרשת לזכאות יכולים להילקח בחשבון עד 6 חודשים מתוך השירות הצבאי או השירות הלאומי-אזרחי.
 • למי שהתחילו את תקופת האבטלה שלהם בשנה הראשונה לשחרור המספר המקסימלי של ימי אבטלה שיוכלו לקבל הוא 70 ימים.
 • מי שהחלו ללמוד בהכשרה מקצועית בשנה הראשונה לאחר שחרורם פטורים מתקופת אכשרה.
 • מי שבשנה הראשונה לשחרורם התפטרו מעבודתם כדי ללמוד בהכשרה מקצועית ייחשבו כמי שעזבו את העבודה מסיבה מוצדקת.
 • אחרי שנה מהשחרור החיילים והמתנדבים הופכים לאזרחים מן השורה וחלים עליהם תנאי הזכאות הרגילים.

סכום דמי האבטלה

 • דמי אבטלה מחושבים לפי השכר שקיבל/ה המובטל/ת לפני תקופת האבטלה.
 • עם זאת, לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי שהתחילו את תקופת האבטלה שלהם בשנה הראשונה לשחרור:
  • סכום דמי האבטלה לא יפחת מ-120.86 ₪ ליום (נכון ל-2022).
  • סכום דמי האבטלה ללומדים בהכשרה מקצועית לא יפחת מ-84.06 ₪ ליום (נכון ל-2022).
 • לפרטים על סכומי דמי האבטלה בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • חיילים שהשתחררו משירות חובה (לא כולל מי ששוחררו בשל "אי התאמה") ומסיימי שירות לאומי-אזרחי, שצברו את תקופת האכשרה הנדרשת (12 חודשי עבודה לפחות מתוך 18 החודשים שקדמו לתקופת האבטלה, שבהם שולמו דמי ביטוח אבטלה).
 • בחישוב תקופת האכשרה יכולים להילקח בחשבון עד 6 חודשים מתוך תקופת שירות החובה או השירות הלאומי-אזרחי, לכן מי שעבדו לפחות 6 חודשים (רצופים או לא רצופים) במהלך השנה הראשונה לשחרורם יוכלו להיות זכאים.
 • מסיימי שירות לאומי-אזרחי יהיו זכאים אם שירתו 24 חודשים לפחות.
 • מי ששירתה בשירות לאומי-אזרחי 6 חודשים לפחות ונישאה בתוך 30 ימים מהיום שבו הפסיקה בפועל את השירות, תיחשב כמי ששירתה 24 חודשים ותנאי הזכאות יחולו גם עליה.  

משוחררים מצבא קבע

 • מי ש​השתחררו משירות בקבע יהיו זכאים לדמי אבטלה בהתאם לכללי הזכאות החלים על כל מובטל אחר שאינו חייל משוחרר.
 • חודשי השירות בקבע ייחשבו להם כמו חודשי העבודה (תקופת האכשרה) של עובדים שכירים.

תהליך מימוש הזכות

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים