הקדמה:

לאחר שחייב קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) לבקשת נושה, עליו להגיש דוח על מצבו הכלכלי
מטרת הדוח היא לקבוע את סכום התשלום החודשי שעל החייב לשלם, לפי יכולתו הכלכלית
על החייב להגיש את הדוח לממונה על הליכי חדלות פירעון בתוך 21 ימים מהיום שקיבל את הצו לפתיחת הליכים
חייב שאינו מיוצג, רשאי לבחור האם להגיש את הדוח באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון
למידע נוסף ראו הגשת דוח כלכלי על ידי היחיד באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019 כשסכום החובות מעל 150,000 ש"ח

לאחר שחייב קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) לבקשת נושה, עליו להגיש דוח המפרט את המצב הכלכלי שלו ושל בני משפחתו המתגוררים עמו (הכנסות, הוצאות, נכסים, הליכים משפטיים וכו').

שימו לב
 • חייב מיוצג נדרש להגיש את הדוח הכלכלי באופן מקוון.
 • חייב שאינו מיוצג רשאי לבחור אם להגיש את הדוח הכלכלי באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

הערת עריכה
התכתבתי עם שני בנוגע נושא הדואר הרשום וההעתקים והיא מסרה לי שבשלב זה המערכת לא תומכת בנושא הדואר הרשום ומי שרוצה יכול לשלוח שליח למשרד המחוזי, מחתימים שם אחד מההעתקים ומחזירים לשולח. עניתי לה שלפי התקנות כן אפשר בדואר רשום ולא מצויינת האפשרות של השליח וההחזרה וביקשתי איזושהי אסמכתא רשמית כדי שנוכל לכתוב את זה. בינתיים הסתרתי את נושא הדואר הרשום
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 18:27, 2 בינואר 2020 (IST)
הערת עריכה
בתקנות כתוב (65-66) שאחת מדרכי ההמצאה כאשר החייב לא מיוצג (הן לנאמן והן לממונה), יכולה להיות גם בדואר רשום עם אישור מסירה, אז השאלה היא האם צריך לשלוח העתק אחד או שניים, כי בעצם איזה אישור יש לחייב שהוא הגיש את הבקשה עצמה, כי אישור המסירה לא מעיד על תוכן המשלוח
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 09:55, 25 בדצמבר 2019 (IST)

מילוי והגשת הדוח

 • יש להדפיס את הדוח על מצבו הכלכלי של חייב מאתר האינטרנט של הממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי).
 • יש למלא את הדוח על-פי ההנחיות המופיעות בו ולוודא כי:
  • נמסרו נתונים ופרטים מדויקים ונכונים, כגון: מספר זהות, דוא"ל, מס' טלפון נייד, פרטי החובות, הכנסות, נכסים וכו'.
  • בכל מקום או שדה בדוח שאינו רלוונטי לגבי החייב, סומן לוכסן (/).
  • כל חוב, נכס והוצאה דווחו בנפרד. לדוגמה: בחלק של החובות, לגבי כל חוב עליו מצהירים, יש להדפיס עמוד נפרד ולמלאו עבור כל חוב בנפרד.
  • צורפו כתב ויתור על סודיות וכתב התחייבות, כאשר שניהם חתומים על-ידי החייב ואומתו על-ידי עורך-דין.
  • כל המקומות המסומנים בדוח ובטפסים המצורפים לו נחתמו בחתימה מקורית.
  • לאחר סיום מילוי הדוח כנדרש, כל עמודי הדוח המלא מוספרו בתחתית כל עמוד.
טיפ
על מנת להקל על מילוי הדוח, ניתן להוריד למחשב את רשימת המידע והמסמכים הנדרשים להגשת הדוח.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הדוח, הוא ייסרק, הנתונים שבו יוקלדו למחשב והוא יועבר להמשך טיפול בסניף המחוז של הממונה שבו מתנהל ההליך.
 • במקרה שחסרים פרטים בדוח או במסמכים, תשלח דרישה להשלמת פרטים. הדרישה תשלח בדוא"ל וב- SMS (אס.אמ.אס).
 • לאחר השלמת כל הפרטים, הדוח ייבדק באופן מהותי (עמידה בתנאים, מסירת כל הפרטים והמידע הנדרשים, צירוף כל המסמכים הנדרשים וכו').
 • בסיום הבדיקה המהותית, יוחלט על סכום התשלום החודשי שיוטל על החייב. ההחלטה תשלח בדוא"ל וב- SMS (אס.אמ.אס).
שימו לב
 • אם החייב לא יגיש את הדוח במועד או אם לא ישלים את הפרטים הנדרשים במועד שנקבע- יקבע לחייב תשלום חודשי ללא התאמה ליכולתו הכלכלית.
 • אם החייב לא הגיש את הדוח הכלכלי במועד והגיש אותו באיחור - יעודכן התשלום החודשי בהתאם ליכולתו הכלכלית לפי הנתונים בדוח שהגיש.


חשוב לדעת

 • אם הדוח הוגש על-ידי אפוטרופוס מטעם החייב - כל ההודעות והחלטות הממונה, ישלחו בדוא"ל או ב- SMS (אס.אמ.אס) הן לחייב והן לאפוטרופוס, לפי פרטי ההתקשרות שצוינו בדוח.
 • ניתן לאתר פרטים אודות תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל באמצעות מערכת מקוונת (אינטרנטית).
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכי הדוח, בפורמט PDF.
 • ניתן להזמין תור מראש לקבלת הקהל במשרדי הממונה על הליכי חדלות פירעון, למידע נוסף ראו: זימון תור לשירות באתר משרד המשפטים.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

הקלות בתקופת משבר הקורונה

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים