המדינה מסייעת להורים המקבלים דמי אבטלה במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם בהתאם למבחן הכנסות
הסיוע ניתן לנרשמים במעונות או במשפחתונים מוכרים


כדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

  • הסיוע ניתן לאוכלוסיות שונות וביניהן הורים המקבלים דמי אבטלה.
  • לפרטים ומידע כללי על הזכות ראו השתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים.
  • הזכאות מותנית במבחן הכנסות. הכנסת ההורה תחושב על-פי גובה דמי האבטלה ודרגת ההשתתפות שתיקבע תהיה בתוקף עד לסיום תקופת האבטלה.
  • עם סיום תקופת האבטלה, תיקבע להורה דרגה 12 (ללא סבסוד מהמדינה), אלא אם הוא ימציא אישורים עדכניים לצורך בחינת המשך זכאותו.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • להורים שאינם עונים על קריטריונים המזכים בסיוע תיקבע דרגה 12 (ללא סבסוד).
  • הורים שמתקיימים לגביהם מספר תנאים במקביל, ייחשב עבורם התנאי המאפשר השתתפות גבוהה יותר של המדינה.
  • ניתן לאתר משפחתונים, מעונות וצהרונים שנמצאים בפיקוח, באמצעות מערכת מקוונת של אגף עידוד תעסוקת הורים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים