הקדמה:

המדינה מסייעת להורים המקבלים דמי אבטלה במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם בהתאם למבחן הכנסות
הסיוע ניתן לנרשמים במעונות או במשפחתונים מוכרים


שימו לב
דף זה מפרט את תנאי הזכאות לסיוע במימון מעונות יום החל מ- 01.01.2022
  • על-פי פסיקת בג"ץ, בשנת הלימודים תשפ"ב יהיו זכאים לסיוע בשכר לימוד גם הורים שעונים על תנאי הזכאות של מבחני התמיכה שהיו בתוקף עד 31.12.2021, וגם הורים שעונים על תנאי הזכאות של מבחני התמיכה שנכנסו לתוקף ב-01.01.2022.
  • למידע על תנאי הזכאות שחלו עד 31.12.2021 ראו בפורטל מעונות יום.

כדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

  • הסיוע ניתן לאוכלוסיות שונות וביניהן הורים המקבלים דמי אבטלה.
  • לפרטים ומידע כללי על הזכות ראו השתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים.
  • הזכאות מותנית במבחן הכנסות. הכנסת ההורה תחושב על-פי גובה דמי האבטלה ודרגת ההשתתפות שתיקבע תהיה בתוקף עד לסיום תקופת האבטלה.
  • עם סיום תקופת האבטלה, תיקבע להורה דרגה 12 (ללא סבסוד מהמדינה), אלא אם הוא ימציא אישורים עדכניים לצורך בחינת המשך זכאותו.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • להורים שאינם עונים על קריטריונים המזכים בסיוע תיקבע דרגה 12 (ללא סבסוד).
  • הורים שמתקיימים לגביהם מספר תנאים במקביל, ייחשב עבורם התנאי המאפשר השתתפות גבוהה יותר של המדינה.
  • ניתן לאתר משפחתונים, מעונות וצהרונים שנמצאים בפיקוח, באמצעות מערכת מקוונת של האגף למעונות יום ומשפחתונים.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים