מי שבעבר הגישו תביעה לקצבת נכות, ומעוניינים בכך, יכולים לבקש בדיקה חוזרת, בהתאם לכללים שיפורטו
המוסד לביטוח לאומי רשאי ליזום בדיקה מחדש במקרים שבהם חל שיפור מהותי במצבם הרפואי של המבוטחים בעקבות טיפול רפואי שקיבלו
המוסד לביטוח לאומי עשוי להפחית אחוזי נכות רפואית או דרגת אי כושר, גם במקרים שבהם המבוטחים יזמו את הבדיקה מחדש
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מי שהגישו בעבר תביעה לקצבת נכות, ומסיבות שונות מעוניינים לבדוק מחדש את זכאותם, יכולים לעשות זאת, בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך.

 • בנסיבות מסויימות, המוסד לביטוח לאומי גם רשאי ליזום בדיקה מחדש.
 • כלל התהליך לקבלת קצבת נכות אינו פשוט, אך גם לא מאד מסובך, ראו בתרשים הבא:
קביעת דרגת אי כושר
וקבלת תשובה בדואר
אם התשובה חיובית, ראו שיעורי הקצבה
וכן מידע על ההטבות הנלוות לקצבה
תוכלו גם
לבקש בדיקה מחדש (אם חל שיפור מהותי במצבכם הרפואי, הביטוח הלאומי גם רשאי ליזום בדיקה זו)
טיפ
עד שתיקבע הזכאות לקצבת נכות ויחל תשלום הקצבה לזכאים, ניתן לבדוק אם קיימת זכאות להבטחת הכנסה.

בדיקה מחדש ביוזמת המבוטחים

 • בדומה להגשת תביעה ראשונה לקצבת נכות, טווח הגילאים שבו ניתן להגיש תביעה חוזרת הוא מגיל 18 ועד 12 חודשים לאחר גיל פרישה.
 • במקרים הבאים ניתן להגיש בקשה לבדיקה מחדש, בתנאי שעברו 6 חודשים מהקביעה האחרונה של המוסד לביטוח לאומי:
 • מי שחל שינוי משמעותי במצבם הרפואי או התעסוקתי, שיש בו כדי להשפיע על דרגת אי הכושר להשתכר, יכולים להגיש את הבקשה גם אם לא חלפו 6 חודשים מהקביעה האחרונה של המוסד. במקרה זה יש לצרף לבקשה תעודות רפואיות מהרופא המטפל על החמרה במצב הרפואי ואישורים על הכנסות מעבודה.
 • מי שתביעתם נדחתה מסיבה אחרת, כגון הכנסות גבוהות, והכנסותיהם פחתו, רשאים להגיש תביעה חוזרת ללא המתנה.
 • מי שנקבעה להם דרגת אי כושר מלאה (75% או 100%), רשאים לבקש בדיקה מחדש של אחוזי הנכות הרפואית בלבד, אם הם עונים על התנאים הבאים:
  • חלפו 12 חודשים מהקביעה האחרונה של אחוזי נכותם הרפואית.
  • רופא מוסמך מטעם הביטוח הלאומי קבע כי חלה החמרה במצבם הרפואי.
  • הם אינם מאושפזים במוסד.

שלבי ההליך

טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

בדיקה מחדש ביוזמת המוסד לביטוח לאומי

 • המוסד לביטוח לאומי רשאי ליזום בדיקה מחדש במקרים הבאים בלבד:
  • בעקבות טיפול רפואי, חל שיפור מהותי במצבם הרפואי של המבוטחים באופן שעשוי להפחית את אחוזי הנכות הרפואית מתחת לסף המזכה בקצבה (לדוגמה: מבוטח עיוור שעבר השתלת קרנית והפסיק להיות עיוור).
  • התגלו עובדות לגבי מצבם הרפואי של המבוטחים או כושרם להשתכר, שהיו קיימות בעת מתן ההחלטה הקודמת בעניינם ולא הובאו לידיעת הביטוח הלאומי באותה עת, והיה בהן כדי להשפיע על זכאותם לקצבה או על שיעורה.

חשוב לדעת

 • בבדיקה מחדש של דרגת אי כושר בודקים וקובעים מחדש גם את הנכות הרפואית.
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי להפחית אחוזי נכות רפואית או דרגת אי כושר, גם במקרים שבהם המבוטחים הם שיזמו את הבדיקה מחדש.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים