הקדמה:

מי שבעבר הגישו תביעה לקצבת נכות, ומעוניינים בכך, יכולים לבקש בדיקה חוזרת, בהתאם לכללים שיפורטו
בבדיקה מחדש רשאי המוסד לביטוח לאומי להפחית את אחוז הנכות הרפואית ואת דרגת אי הכושר - אם ימצא לנכון
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מי שהגישו בעבר תביעה לקצבת נכות, ומסיבות שונות מעוניינים לבדוק מחדש את זכאותם, יכולים לעשות זאת - בהתאם לתנאים שיפורטו להלן.

 • המוסד לביטוח לאומי עשוי ליזום בדיקה מחדש למבוטח, רק במקרים שחל שיפור במצבו הרפואי בעקבות טיפול רפואי שקיבל.
 • כלל התהליך לקבלת קצבת נכות אינו פשוט, אך גם לא מאד מסובך, ראו בתרשים הבא:
טיפ
עד שתיקבע הזכאות לקצבת נכות ויחל תשלום הקצבה לזכאים, ניתן לבדוק אם קיימת זכאות להבטחת הכנסה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בדומה להגשת תביעה ראשונה לקצבת נכות, טווח הגילאים שבו ניתן להגיש תביעה חוזרת הוא מגיל 18 ועד 12 חודשים לאחר גיל פרישה.
 • אם עברו 6 חודשים מהקביעה האחרונה של המוסד לביטוח לאומי, יכולים להגיש בקשה לבדיקה מחודשת:
  • מי שתביעתו לקצבת נכות נדחתה מפני שנקבעו לו פחות מ–60% נכות רפואית, או פחות מ-40% נכות רפואית כאשר אחד הליקויים לפחות הוא 25%, או פחות מ–50% נכות רפואית לעקרת בית.
  • מי שנקבעה לו דרגת אי כושר פחותה מ-50%.
  • מי שנקבעה לו דרגת אי כושר חלקית.
 • מי שחל שינוי משמעותי במצבו הרפואי או התעסוקתי, שיש בו כדי להשפיע על דרגת אי הכושר להשתכר, יכול להגיש את הבקשה גם אם לא חלפו 6 חודשים מהקביעה האחרונה של המוסד. במקרה זה יש לצרף לבקשה תעודות רפואיות מהרופא המטפל על החמרה במצב הרפואי ואישורים על הכנסות מעבודה.
 • מי שתביעתו נדחתה מסיבה אחרת, כגון הכנסות גבוהות, והכנסותיו פחתו, רשאי להגיש תביעה חוזרת ללא המתנה.
 • מי שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור 75% ומעלה, רשאי לבקש בדיקה מחדש של אחוזי הנכות הרפואית בלבד, אם הוא עונה על התנאים הבאים:
  • חלפו 12 חודשים מהקביעה האחרונה של אחוז נכותו הרפואית.
  • רופא מוסמך מטעם הביטוח הלאומי קבע כי חלה החמרה במצבו הרפואי.
  • הוא אינו מאושפז במוסד.

שלבי ההליך

טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

חשוב לדעת

 • בבדיקה מחדש של דרגת אי הכושר בודקים וקובעים מחדש גם את הנכות הרפואית.
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי להפחית את אחוז הנכות הרפואית ואת דרגת אי הכושר בעקבות הבדיקה מחדש.