אישה שעונה על הגדרת עקרת בית עשויה להיות זכאית לקצבת נכות כללית אם הכושר שלה לתפקד במשק הבית צומצם ב-50% לפחות בעקבות נכות או מחלה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


אישה שעונה על הגדרת עקרת בית עשויה להיות זכאית לקצבת נכות כללית אם נקבע שהכושר שלה לתפקד במשק הבית צומצם ב-50% לפחות בעקבות מחלה או נכות גופנית, שכלית או נפשית.

קביעת דרגת אי כושר
וקבלת תשובה בדואר
אם התשובה חיובית, ראו שיעורי הקצבה
וכן מידע על ההטבות הנלוות לקצבה
תוכלו גם
לבקש בדיקה מחדש (אם חל שיפור מהותי במצבכם הרפואי, הביטוח הלאומי גם רשאי ליזום בדיקה זו)
טיפ
עד שתיקבע הזכאות לקצבת נכות ויחל תשלום הקצבה לזכאים, ניתן לבדוק אם קיימת זכאות להבטחת הכנסה.
טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

מי זכאי?

 • מי שעונה על הגדרת עקרת בית, ונקבע כי עקב ליקוי אין לה כושר לבצע את העבודות שנהוג לעשות במשק הבית, או שהכושר שהיה לה לבצע עבודות אלה הצטמצם עקב הליקוי ב-50% לפחות (בבת אחת או בהדרגה).

הגדרת עקרת בית

 • תושבת ישראל מגיל 18 עד גיל פרישה, נשואה, העונה על כל התנאים הבאים:
  1. היא אינה עובדת כשכירה או כעצמאית.
  2. היא לא עבדה (כשכירה או כעצמאית) במשך:
   • לפחות 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים מתוך 48 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה לקצבת נכות.
   • לפחות 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים מתוך 48 החודשים שקדמו למועד הפסקת העבודה, למי שהפסיקה לעבוד אחרי שהגישה את התביעה.
  3. בעלה מבוטח בביטוח זיקנה ושאירים.
  4. היא גרה עם בעלה ולא נפרדה ממנו ב-24 החודשים שלפני הגשת התביעה וב-24 החודשים שאחרי הגשת התביעה.
 • למי שלא עונה על כל התנאים, זכאותה לקצבת נכות תיבחן לפי הכושר שלה להשתכר ובהתאם לשאר תנאי הזכאות הכלליים.

הכנות נדרשות

 • למי שסובלים מכמה מחלות או ליקויים, מומלץ להכין לקראת הגשת התביעה את המסמכים והבדיקות הרלוונטיים לכל הליקויים, שכן הם עשוים להגדיל את אחוזי הנכות שייקבעו להם.
 • מחשבון המוסד לביטוח לאומי מאפשר לקבל רשימה מפורטת של המסמכים הרפואיים שמומלץ לצרף לתביעה בהתאם לאבחנה הרפואית.
 • כמו כן, ניתן למצוא פירוט של מסמכים הנדרשים בהתאם לסוגי לקויות שונות ברשימת הדפים הספציפיים להן.
דוגמה
 • אם חולה לב מגיש את התביעה לקצבה בהקשר של מחלת הלב, כדאי מאוד שיבחן אם הוא סובל מעוד ליקויים שעשוים להקנות לו אחוזי נכות רפואית נוספים.
 • נניח שבנוסף למחלת הלב הוא סובל גם מסוכרת והוא מגיש לוועדה גם את המסמכים הנדרשים לנושא הסוכרת.
 • אם, לצורך הדוגמה, הוועדה הרפואית תקבע לו:
  • 40% נכות רפואית בגין מחלת הלב
  • 20% נכות רפואית בגין הסוכרת
 • לפי הנתונים האלה עשויה להיקבע לו דרגת נכות רפואית משוקללת של 52%.
 • להסבר על שיטת החישוב ומידע נוסף ראו נכות רפואית משוקללת בביטוח הלאומי בגין מספר ליקויים או מחלות.

תהליך מימוש הזכות

ועדה רפואית ובדיקת כושר התפקוד

 • אחרי הגשת התביעה, האישה תוזמן לוועדה רפואית (במקרים מסוימים המסמכים שצורפו לטופס התביעה יספיקו לקביעת אחוזי הנכות ולא יהיה צורך להופיע בפני הוועדה).
 • אם הוועדה תקבע נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות, התובעת תופנה לבדיקת כושר התפקוד שלה.
 • האבחון הרפואי ובדיקת כושר התפקוד במשק בית נערכים במכונים להערכה תפקודית הנמצאים בבית לוינשטיין ובתל השומר.
 • עם זאת, על-פי חוזר המוסד לביטוח לאומי, במקרים הבאים יבוצעו אבחון רפואי וקביעת דרגת אי כושר תפקוד במשק בית בסניפי המוסד לביטוח לאומי, במקום במכונים להערכה תפקודית:
  • במקרה שבו רופא המוסד סבור כי אין למבוטחת נכות רפואית המזכה בקצבה (כלומר 50% לפחות).
  • במקרה שבו רופא המוסד סבור כי יש למבוטחת אובדן מלא של כושר התפקוד במשק בית.
 • בבדיקה במכונים להערכה תפקודית משתתפים רופא, עובדת סוציאלית ומרפאה בעיסוק:
  • הרופא מעריך את כושר התפקוד של האישה על-פי הממצאים הרפואיים.
  • העובדת הסוציאלית משלבת את הנתונים הרפואיים בנתונים האישיים (כגון גיל) וברקע המשפחתי של האישה.
  • המרפאה בעיסוק תבצע לאישה הערכה תפקודית (אם תראה בכך צורך) על-פי פעולות עיקריות המקובלות בתחזוקת משק בית, במטבח שנבנה במיוחד לשם כך.

קביעת דרגת אי כושר

 • דרגת אי כושר לתפקד במשק בית נקבעת לפי מידת ההשפעה של הליקוי הרפואי על כושרה של האישה לתפקד במשק בית רגיל.
 • בהסתמך על כל הנתונים והבדיקות, פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי יתייעץ עם רופא מוסמך ועם פקיד שיקום של המוסד ויחליט אם התובעת עונה על הגדרת "עקרת בית נכה" ואם כן, מהי דרגת אי-הכושר שלה.
 • דרגות אי-הכושר האפשריות (שעל פיהן נקבעים שיעורי הקצבה) הן: 60%, 65%, 74%, ו-100%.
 • קביעת דרגת אי כושר זמנית:
  • בתקופה שהמצב הרפואי או התפקודי של התובעת אינו יציב, פקיד התביעות רשאי לקבוע דרגת אי כושר לזמן מוגבל, עד לפרק זמן של שנתיים (למשל חולת סרטן שנקבעת לה דרגת אי כושר זמנית לתקופה שבה היא עוברת טיפולים אונקולוגיים).
  • בתום פרק הזמן שנקבע, תיבחן מחדש דרגת אי הכושר בהתאם למצבה של התובעת.

המשך התהליך

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
קבלת ההודעה
 • תזכורת חשובה:
  • הזכאות שלך לקצבה היא תוצאה של אחוזי הנכות שנקבעו בוועדה הרפואית ושל דרגת אי הכושר שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
  • על שתי ההחלטות ניתן לערער כפי שמפורט בהמשך.
תשלום הקצבה לזכאים
 • למי שנקבעה דרגת אי כושר המזכה בקצבה, תשולם קצבת הנכות בתום 90 יום מהמועד שבו נקבעה דרגת אי הכושר.
 • הקצבה משולמת ב-28 בחודש לחשבון הבנק של הזכאית לקצבה או לחשבונו של האפוטרופוס שלה (למי שמונה לה אפוטרופוס).
 • הזכאות לתשלום רטרואקטיבי של הקצבה תהיה עבור 12 חודשים לכל היותר לפני יום הגשת התביעה (לדוגמה: אם התביעה הוגשה ב-01.08.2020 ואושרה, לא תתאפשר זכאות לתשלומים רטרואקטיביים לפני ה-01.08.2019, גם אם הנכות המזכה בקצבה הייתה קיימת לפני כן).
 • מי שנקבעה לה דרגת אי-כושר בשיעור 100% לתקופה של 6 חודשים לפחות זכאית לתשלום קצבת הנכות מהיום ה-31 לקביעת דרגת אי הכושר.
  • הקצבה עבור היום ה-31 ואילך תשולם לאחר היום ה-91 לקביעת דרגת אי-הכושר.
  • למי שזכאית לתוספת עבור ילדיה, התוספת לא תשולם עבור התקופה שבין היום ה-31 ליום ה-90, אלא רק מהיום ה-91.
  • למי שזכאית בתקופה זו גם לקצבת שירותים מיוחדים, תשולם הקצבה הגבוהה מבין השתיים.
אם אינך מרוצה מהחלטת הוועדה הרפואית, ניתן להגיש ערר על החלטתה בתוך 60 יום. ערר על החלטה רפואית בעניין נכות כללית
 • לפי חוק הביטוח הלאומי, במקרים שבהם הוועדה הרפואית קבעה פחות מ-80% נכות רפואית, ניתן לערער על החלטתה.
 • למרות זאת, בית המשפט קבע כי גם במקרים שבהם נקבעה דרגת נכות גבוהה יותר, ניתן יהיה להגיש ערר על קביעת הוועדה.
 • רצוי להגיש את הערר במועד שנקבע בחוק (תוך 60 יום) אם הדבר אפשרי, אולם המוסד לביטוח לאומי אינו דוחה עררים שהוגשו גם בתוך 90 יום.
אם אינך מרוצה מההחלטה של ועדת העררים, תוכלי להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
אם אינך מרוצה מדרגת אי הכושר שנקבעה לך, תוכלי במקרים מסויימים לערער בתוך 90 יום על החלטת פקיד התביעות. ערר על החלטה בעניין אי כושר
 • ניתן להגיש ערר על שני סוגי החלטות לגבי דרגת אי הכושר:
  1. החלטה כי לא אבד הכושר לעבוד, או שאבד בפחות מ-50%.
  2. החלטה כי דרגת אי הכושר אינה עולה על 74%.
 • במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר, ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את דרגת אי הכושר כפי שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
אם אינך מרוצה מההחלטה של ועדת העררים לעניין קביעת אי כושר תוכלי להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
אם ברצונך לערער על החלטה של פקיד התביעות שאינה קשורה לדרגת אי הכושר (בנושאים כגון תקופות העבודה, גיל, השכלה, הכנסות וכו').
 • ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות בתוך 6 חודשים מיום שהתקבלה דחיית הבקשה לקצבה על-ידי פקיד התביעות.
 • לחלופין, או אם אינך מרוצה מתוצאות הדיון בוועדת התביעות, תוכלי להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה- בתוך 12 חודשים מהיום שקיבלת את ההודעה על החלטת פקיד התביעות בנושא הקצבה.
 • ועדת התביעות מוסמכת רק להמליץ לפקיד התביעות לשקול את החלטתו מחדש (במקרים שתמצא זאת לנכון).
 • בערעור לבית הדין האזורי לעבודה ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים, או אם חלה החמרה במצב הבריאותי - ללא תקופת המתנה. בדיקה מחדש של זכאות לקצבת נכות

שינויים במצב המשפחתי או התעסוקתי

 • שינויים במצב המשפחתי או התעסוקתי של האישה עשויים לגרום לשינוי באופן קביעת הזכאות לקצבה, לכן חשוב להודיע לביטוח הלאומי על כל שינוי מסוג זה.
דוגמה
 • למי שהחלה לקבל קצבת נכות כעקרת בית ולאחר מכן התאלמנה, התגרשה, או התחילה לעבוד, הזכאות תיבחן מחדש על-פי כושר השתכרות שלה.
 • למי שנפרדה מבעלה ולפני שחלפו שנתיים (24 חודשים) מהפרידה החלה לקבל קצבת נכות כעקרת בית, הזכאות תיבחן מחדש על-פי כושר השתכרות שלה כשיעברו 24 חודשים מהפרידה.
 • למי שהחלה לקבל קצבת נכות כעובדת נשואה והפסיקה לעבוד מבלי שצברה ב-48 החודשים שלפני כן 12 חודשי עבודה רצופים או 24 חודשים לא רצופים, הזכאות תיבחן מחדש על-פי הכושר שלה לתפקד במשק הבית.
 • אישה רווקה, גרושה, או אלמנה שזכאותה נבדקה במסלול כושר השתכרות, ונישאה (החל משנת 2005 ואילך), לא תיבדק מחדש כ"עקרת בית" בשל נישואיה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פרסומים והרחבות