הביטוח הלאומי מטפל בתביעות לגמלת ניידות למי שעברו ועדה רפואית של משרד הבריאות ונקבעו להם אחוזי מוגבלות בניידות
פרוטוקול הוועדה הרפואית מועבר ישירות לביטוח הלאומי ומבקשי הגמלה יתבקשו רק להשלים מסמכים בהתאם לצורך


אחרי שמבקשי גמלת ניידות עוברים ועדה רפואית (או ועדת עררים) במשרד הבריאות, פרוטוקול הוועדה עם אחוזי המוגבלות בניידות שנקבעו להם מועבר לביטוח הלאומי.

 • אם נקבע להם מספר האחוזים שמזכה בגמלה, הביטוח הלאומי יכיר בבקשה כתביעה ויטפל בה (אין צורך להגיש תביעה אחרי הוועדה הרפואית):
  • רופא הביטוח הלאומי יחליט אם לקבל את החלטת הוועדה הרפואית ויקבע אם המוגבלות היא לצמיתות.
  • פקיד התביעות במחלקת ניידות יבדוק את הזכאות לקבל הטבות במסגרת הגמלה.
  • בהתאם לצורך, יישלח לתובעים מכתב להשלמת מסמכים.
 • החלטת הביטוח הלאומי תישלח לתובעים בדואר ותופיע גם באתר האישי.
 • התהליך הכללי שנדרש כדי לקבל הטבות במסגרת גמלת ניידות מתואר בתרשים הבא:
פנייה לוועדה רפואית של משרד הבריאות לקביעת מוגבלות בניידות
קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות שמזכים בגמלה הביטוח הלאומי יטפל בתביעה
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • מי שנקבעו להם אחוזי מוגבלות בניידות שמזכים בגמלת ניידות יקבלו מכתב להשלמת מסמכים בהתאם לצורך.
 • ניתן לשלוח או להגיש את המסמכים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב - בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • כמו כן, ניתן לסרוק ולשלוח את המסמכים באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי ("מחלקות קצבאות").
דוגמה
כדי לקבל הטבות שונות במסגרת גמלת ניידות יש להגיש כתב התחייבות חתום
 • בנוסף לכתב ההתחייבות, כדי לקבל קצבת ניידות חודשית:
  • מי שמשתכרים מעל 2,483 ₪ בחודש ישלחו תלושי שכר של שלושת החודשים האחרונים
  • בעלי רכב ישלחו צילום של פוליסת ביטוח מקיף בתוקף
  • חיילים בשירות חובה ישלחו אישור מהצבא על השירות ומועד השחרור
  • חסרי רכב ששוהים במוסד ישלחו אישור על יציאות מהמוסד ברכב ומועדי היציאות (לפחות 6 יציאות בחודש)

ערעור

ראו גם

גורמים מסייעים