כדי לקבל הטבות במסגרת גמלת ניידות יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי אחרי שעוברים ועדה רפואית של משרד הבריאות
אם מקבלים סיוע או ייצוג בתביעה ישנה הגבלה על שכר הטרחה שניתן לגבות עבורם
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

לאחר שנקבעים אחוזי מוגבלות בניידות על-ידי ועדה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות (או ועדת העררים), צריך להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי כדי לקבל את ההטבות הניתנות במסגרת גמלת ניידות.

קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בגמלה ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לגמלת ניידות
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • את התביעה יש להגיש למוסד לביטוח לאומי, לאחר שהתקבלה החלטת הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים של משרד הבריאות.

שלבי ההליך

 • יש למלא ולחתום על טופס תביעה להטבות עפ"י הסכם ניידות, ולצרף את המסמכים הבאים:
  • מסמכים רפואיים שהוגשו לוועדה הרפואית בלשכת הבריאות או בוועדה הרפואית לעררים.
  • סיכומי מחלה, אם מגיש הבקשה אושפז לאחר הבדיקה האחרונה בלשכת הבריאות או בוועדה לעררים.
  • אישור רפואי עדכני, אם חלפה שנה מאז מגיש הבקשה נבדק בוועדה הרפואית (אלא אם נקבע לו ליקוי לצמיתות והוא מקבל הטבות בניידות).
  • צילום רישיון הרכב שברשותו ובשימושו של מגיש הבקשה.
  • צילום של רישיון הנהיגה של מגיש הבקשה או של מי שהוא מבקש שינהג ברכב.
  • בעל רישיון נהיגה שעובד וברשותו רכב בליסינג תפעולי, יצרף את צילום החוזה שלו עם המעסיק לעניין הליסינג.
  • בעל רכב שנרכש בליסינג מימוני יצרף את צילום החוזה עם חברת הליסינג.
  • צילום פוליסת ביטוח מקיף התקפה למועד הגשת התביעה.
  • אישור בית ספר/מוסד חינוכי על לימודים, לבני 21-3 שאינם נוהגים.
  • צילום צו אפוטרופסות לתובע שמונה לו אפוטרופוס.
  • מי שמשתכר מעל 2,403 ₪ בחודש, יצרף תלושי שכר של שלושת החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה (לצורך קבלת קצבת ניידות חודשית).
  • חייל בשירות חובה יצרף אישור מהצבא על שירותו ועל מועד השחרור המשוער (לצורך קבלת קצבת ניידות חודשית).
  • חסר רכב השוהה במוסד יצרף אישור על יציאותיו ברכב מהמוסד (נדרשות 6 יציאות בחודש לפחות לצורך קבלת קצבה לחסר רכב), ופירוט מועדי היציאות.
 • את הטופס והמסמכים יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. ניתן להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • כמו כן, ניתן לסרוק את הטופס והמסמכים ולשלוח אותם באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי ("שליחת תביעות ומסמכים בכל נושאי הקצבאות").

ערעור

חשוב לדעת

 • מי שבקשתו לבדיקה רפואית הוגשה לפני שהגיע לגיל פרישה לעניין גמלת ניידות (67) ייחשב כמי שטרם הגיע לגיל זה, בתנאי שהגיש את התביעה למוסד לביטוח לאומי בתוך חודשיים מהיום שבו החליטה הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים על אחוזי המוגבלות בניידות המזכים אותו בהטבות לפי ההסכם.
 • אם מסיבה רפואית או פיסית, או בשל הגבלות בנהיגה, מגיש הבקשה זקוק לרכב מיוחד, יש לבקש להיבדק לעניין רכב מיוחד (יש למלא נספח הנמצא בטופס התביעה למוסד לביטוח לאומי).
 • אין להזמין רכב לפני קבלת האישור להלוואה עומדת, שכן המוסד לביטוח לאומי לא יאשר הלוואות לרכבים שנרכשו לפני אישור ההלוואה.
 • אם מעוניינים לקבל סיוע או ייצוג בתביעה לגמלת ניידות, חשוב לדעת כי ישנה הגבלה על שכר הטרחה שניתן לגבות על כך.

גורמים מסייעים