עובד שנפגע במהלך שירותו צבאי ומגיש תביעה לפנסיית נכות מקרן הפנסיה, שבה הוא מבוטח, חייב למצות את מלוא ההליכים מול אגף השיקום במשרד הביטחון לצורך קבלת הקצבאות המגיעות לו בשל נכותו, כולל ערעורים על החלטות הקשורות לזכאותו
אם מבוטח לא מיצה את מלוא ההליכים מול משרד הביטחון, רשאית קרן הפנסיה להקטין באופן משמעותי את גובה קצבת הפנסיה שהיא תשלם לו


אזהרה
המידע בדף זה הוא כללי בלבד ומתייחס לקרנות פנסיה מקיפות בלבד
למידע מדויק יש לבדוק את ההוראות הרלוונטיות בתקנון הספציפי של קרן הפנסיה שבה אתם מבוטחים.
אם אתם מבוטחים בביטוח מנהלים יש לבדוק את ההוראות הספציפיות של פוליסת הביטוח שלכם.
למידע על פנסיית נכות למבוטחים בפנסיה תקציבית ראו פורטל פנסיה תקציבית.

עובד שנפגע במהלך שירותו צבאי ומגיש תביעה לפנסיית נכות מקרן הפנסיה, שבה הוא חבר, חייב למצות את מלוא ההליכים מול אגף השיקום במשרד הביטחון לצורך קבלת הקצבאות המגיעות לו בשל נכותו, כולל ערעורים על החלטות הקשורות לזכאותו.

  • אם מבוטח לא מיצה את מלוא ההליכים מול משרד הביטחון, רשאית קרן הפנסיה להקטין באופן משמעותי את גובה קצבת הפנסיה שהיא תשלם לו.
  • מומלץ לבדוק מול קרן הפנסיה הספציפית, לאלו קצבאות עשוי הנפגע להיות זכאי ולהגיש תביעה לקבלתן בהתאם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

  • על המבוטח להגיש תביעה לקצבת נכות מקרן הפנסיה. למידע על הליך הבקשה ראו הגשת תביעה לקצבת נכות מקרן פנסיה (פנסיית נכות).
  • לאחר מכן (ותוך פרק הזמן שקבוע בתקנון הקרן, בהתאם להנחיית הקרן) יש להגיש תביעה אל משרד הבטחון לקבלת תגמולים או קצבאות להן הוא עשוי להיות זכאי עקב פגיעתו. במידת הצורך יש להגיש ערעורים על החלטת משרד הביטחון שלא להכיר בפגיעתו או בקביעה הנוגעת לשיעורי נכותו ולזכאותו לקצבה או תגמולים, כפי שמפורט בפסקה הבאה.

שלבי ההליך

  • לאחר שהמבוטח הגיש תביעה לקבלת פנסיית נכות מקרן הפנסיה, על החברה מנהלת את קרן הפנסיה להודיע למבוטח שעליו להגיש תביעה לקבלת תגמולים ממשרד הביטחון או ממקור אחר, וזאת לאחר שנודע לה שלעמית נכות המזכה אותו בקצבה ממקור אחר. החברה המנהלת חייבת להודיע למבוטח גם על ההשלכות לעניין גובה קצבת הנכות מהקרן אם המבוטח לא יגיש תביעה לקבלת הקצבה ממקור אחר או אם לא יגיש ערעור על החלטה הקשורה לזכאות ללא אישור מקרן הפנסיה.
  • על המבוטח להגיש תוך 45 יום מהמועד שבו פנתה אליו קרן הפנסיה תביעה לקבלת תגמולים ממשרד הביטחון.
  • אם הגיש המבוטח תביעה למשרד הביטחון, והתקבלה החלטה בעניינו, עליו לבדוק מול הקרן אם הוא חייב להגיש ערעור על ההחלטה או לא.
  • במקרה שבו עמית הזכאי לקצבת נכות מקרן הפנסיה לא פנה בתביעה למשרד הביטחון תוך 45 יום מהפניית החברה המנהלת או לא הגיש ערעור על ההחלטה בעניינו בלא שניתנה לו הסכמת החברה המנהלת לאי הגשת הערעור, רשאית הקרן להפחית את קצבת הנכות שהקרן תשלם לו. למידע על גובה קצבת הנכות במקרה כזה ראו חישוב גובה קצבת נכות מקרן פנסיה לנכה צה"ל וכוחות הביטחון.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים