מעסיק של עובד זר מחויב להחזיק במקום עבודתו של העובד את מסמכי העסקת העובד הזר
חל איסור על מעסיקים להחזיק את דרכונו של העובד הזר בניגוד לרצונו
אי החזקת מסמכי ההעסקה או החזקת דרכון בניגוד לרצונו של העובד הן עבירות פליליות
למידע נוסף ראו זכויות עובדים זרים בעבודה-יצירת תנאי עבודה באתר משרד העבודה


חובה על מעסיק להחזיק במקום העבודה בו מועסק העובד הזר את הרישומים והמסמכים הנוגעים לתנאי העסקתו.

  • אסור למעסיק להחזיק את דרכון העובד בניגוד לרצונו. עובד, שמעסיקו מחזיק את דרכונו, יכול להגיש תלונה במשטרה.
  • אי החזקת המסמכים או החזקת דרכון העובד בניגוד לרצונו הן עבירות פליליות.

המסמכים שעל המעסיק להחזיק

  • עותק של חוזה העבודה עם העובד ותרגומו לעברית.
  • פוליסת ביטוח רפואי עבור העובד.
  • רישום מען המגורים של העובד.
  • תלושי שכר ורישום שעות העבודה של העובד (חובה זו אינה חלה על מעסיקים פרטיים המעסיקים עובד סיעודי).

מי זכאי?

  • כל עובד זר.
שימו לב
החובה להחזיק את מסמכי ההעסקה חלה על מעסיקו של העובד.

תהליך מימוש הזכות

  • יש להחזיק את המסמכים במקום עבודתו של העובד.
  • המעסיק יכול להחזיק את המסמכים במקום שבו הוא מנהל את עסקיו, אם פנה בכתב וקיבל אישור לכך מרשות האוכלוסין וההגירה.

הגשת תלונה בגין הפרת זכויות העובד

חשוב לדעת

  • הענישה הפלילית בגין אי החזקת מסמכים היא שנת מאסר, או קנס של עשרות אלפי שקלים בגין כל עבירה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות