הקדמה:

מעסיק של עובד זר מחויב להחזיק במקום עבודתו של העובד את מסמכי העסקת העובד הזר
חל איסור על מעסיקים להחזיק את דרכונו של העובד הזר בניגוד לרצונו
אי החזקת מסמכי ההעסקה או החזקת דרכון בניגוד לרצונו של העובד הן עבירות פליליות


סעיף 1ו לחוק עובדים זרים קובע כי על המעסיק להחזיק במקום העבודה בו מועסק העובד הזר, את הרישומים והמסמכים הנוגעים לתנאים של העסקת העובד.

  • אי החזקת המסמכים מהווה עבירה פלילית.
  • אסור למעסיק להחזיק את דרכון העובד בניגוד לרצונו. עובד, שמעסיקו מחזיק את דרכונו, יכול להגיש תלונה במשטרה.
  • אי החזקת המסמכים או החזקת דרכון העובד בניגוד לרצונו הן עבירות פליליות.

המסמכים שעל המעסיק להחזיק

  • עותק של חוזה העבודה עם העובד ותרגומו לעברית.
  • פוליסת ביטוח רפואי עבור העובד.
  • רישום מען המגורים של העובד.
  • תלושי שכר ורישום שעות העבודה של העובד (חובה זו אינה חלה על מעסיקים פרטיים המעסיקים עובד סיעודי).

מי זכאי?

  • כל עובד זר. החובה להחזיק את מסמכי ההעסקה חלה על מעסיקו של העובד.

תהליך מימוש הזכות

הגשת תלונה בגין הפרת זכויות העובד

חשוב לדעת

  • הענישה הפלילית בגין אי החזקת מסמכים היא שנת מאסר, או קנס של עשרות אלפי שקלים בגין כל עבירה.

ארגוני סיוע

סיוע בתחום העסקת עובדים בסיעוד


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות