הקדמה:

הפקדות לקרן השתלמות לעובד עצמאי בגובה של עד 4.5% מהכנסתו החייבת (הכנסות פחות הוצאות מותרות) מוכרות כהוצאה מוכרת לצורך מס הכנסה, ועד להפקדה מקסימלית של 11,925 ש"ח לשנה (נכון ל-2020)
משנת 2017 ההטבה ניתנת החל מהשקל הראשון המופקד לקרן ההשתלמות
בשנות המס שלפני 2017 ניתן היה לקבל את ההטבה בתנאי שהופקדו תחילה 2.5% מההכנסה שאינם נחשבים להוצאה מוכרת
בתנאים מסוימים החיסכון בקרן השתלמות פטור גם ממס רווחי הון
למידע נוסף ראו סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה


קרן השתלמות לעובד עצמאי היא אפיק חיסכון כללי לטווח בינוני הפתוח בפני עצמאים שיש להם הכנסה מעסק או ממשלח יד וזוכה להקלות מס משמעותיות.

 • דף זה מפרט את הטבות המס הניתנות לעובדים עצמאים החוסכים בקרן השתלמות.
 • למידע על ההליכים לפתיחת קרן השתלמות לעצמאים ועל משיכת הכסף ראו קרן השתלמות לעובד עצמאי.

מי זכאי?

 • עובד עצמאי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד בסכומים שיש לשלם עליהם מס הכנסה (לאחר חישוב הניכויים והזיכויים, שלהם הוא זכאי) ושהפקיד סכומים מסוימים לקרן השתלמות.

הטבה במס הכנסה למפקידים לקרן השתלמות

 • על-פי סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה, יכול עצמאי להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים עד 4.5% מהכנסתו החייבת (הכנסות פחות הוצאות מותרות בניכוי) שיוכרו כהוצאה מוכרת.
 • ההכנסה השנתית המירבית שממנה ניתן להפריש כעצמאי ולזכות בהטבת מס היא 265,000 ש"ח (נכון ל-2020). כלומר, הסכום המקסימלי שניתן להפקיד לקרן השתלמות בשנה וליהנות מההטבה המקסימלית הוא 11,925 ש"ח (4.5% מ-265,000 ש"ח).
הערת עריכה
בינואר צריך לוודא ששתי הדוגמאות תואמות את מדרגות מס הכנסה ושההכנסה נמוכה/גבוהה מהתקרה
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 16:37, 8 במאי 2019 (IDT)
דוגמה
הכנסתו השנתית של עובד עצמאי בשנת 2020 עומדת על 150,000 ש"ח (הכנסה נמוכה מהתקרה).
 • העובד יכול להפקיד לכל היותר 4.5% מהכנסתו השנתית, כלומר 6,750 ש"ח בשנה. סכום זה מוכר לניכוי ממס (הוצאה).
 • שווי הטבת המס הוא 1,350 ש"ח:
  • גובה המס השולי עבור הכנסה שנתית של 150,000 ש"ח הוא 20%
  • סך ההפקדות המוכרות כהוצאה הן 6,750 ש"ח
  • 20% מ-6,750 ש"ח הם 1,350 ש"ח
דוגמה
הכנסתו השנתית של עובד עצמאי בשנת 2020 היא 300,000 ש"ח (הכנסה גבוהה מהתקרה).
 • העובד יכול להפקיד לכל היותר 4.5% מהכנסתו השנתית, ולא יותר מ-11,925 ש"ח.
 • 4.5% מהכנסתו השנתית הם 13,500 ש"ח. סכום זה גבוה מהתקרה (11,925 ש"ח).
 • העובד יכול להפקיד 11,925 ש"ח וליהנות מהטבת המס. סכום זה מוכר לניכוי ממס (הוצאה). העובד יכול להפקיד סכום גבוה יותר, אך הוא ייהנה מהטבת המס רק עבור 11,925 ש"ח.
 • שווי הטבת המס הוא 4,174 ש"ח:
  • גובה המס השולי עבור הכנסה שנתית של 300,000 ש"ח הוא 35%.
  • סך ההפקדות המוכרות כהוצאה הן 11,925 ש"ח.
  • 35% מ-11,925 ש"ח הם 4,174 ש"ח.
 • הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים לא מחייבת הפקדה קבועה בכל חודש, אלא מאפשרת בחירה בין הפרשת כספים בצורה רציפה ובין הפקדה תקופתית של סכומים חד פעמיים.
 • לפני 2017 יכול היה עצמאי להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים עד 7% מהכנסתו השנתית, כאשר הפקדת 2.5% הראשונים לא נחשבה להוצאה מוכרת, ויתרת ההפקדה של עד 4.5% נוספים הוכרה כהוצאה מוכרת.
 • לאחר 3 שנות ותק בקרן ניתן להשתמש בכסף שנצבר בה (כולל הרווחים), למימון השתלמויות או לימודים ללא תשלום מס. הפטור ממס ניתן לכל מטרה לאחר 6 שנים לפחות (3 שנים במקרה של גבר מעל גיל 67 או אישה מעל גיל 62).
 • היות שהמדינה אינה מטילה כל מגבלות לגבי השימוש בכסף שנצבר בקרן לאחר תום 6 שנים, ניתן לנצלו לכל צורך ולאו דווקא להשתלמות. עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חיסכון (פטור ממס) גרידא שבמקרים רבים אינו משמש כלל להשתלמות.
 • עצמאי שהפריש לקרן ההשתלמות סכומים העולים על 4.5% מהכנסתו השנתית החייבת במס, או שהפקיד מעל התקרה (מעל 11,925 ש"ח, נכון ל-2020), לא יהנה מהטבת המס על הסכומים העודפים.

פטור ממס רווחי הון על רווחים בקרן השתלמות

 • הרווחים שצברו הסכומים שהופקדו לקרן ההשתלמות יהיו פטורים ממס רווחי הון אם יתקיימו שני התנאים הבאים:
  1. הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על התקרה המקסימלית באותה שנה (18,600 ש"ח בשנת 2020). סכומים שהופקדו מעבר לתקרה זו יחויבו במס רווחי הון בשיעור 25%.
  2. הכספים נמשכו לאחר 6 שנים לפחות מהמועד שבו החלו ההפקדות לקרן ההשתלמות, או לאחר 3 שנים לגבי כספים המשמשים להשתלמות או לימודים.
 • במשיכת הכספים לפני המועדים הללו יחויבו הרווחים במס הכנסה לפי מדרגת המס שחלה על העובד במועד המשיכה.


ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר ג'וינט ישראל - תבת
אתר הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
אתר יוזמות עתיד דרך מנחם בגין 53, תל אביב (קומה 1) ת.ד. 51249 מיקוד 6713812 2074*
אתר עמותת חמישים פלוס-מינוס רח' גרשון ש"ץ 21 תל-אביב 61576 ת.ד 57662 03-5103861

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

ארגוני סיוע בתחום הביטוח הפנסיוני

ארגוני סיוע בתחום התעסוקה

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים