הקדמה:

עובדים עצמאים יכולים להפקיד חלק מהכנסתם לקרן השתלמות וליהנות מהטבות מס
הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים בגובה של עד 4.5% מההכנסה החייבת (הכנסות פחות הוצאות מוכרות) ועד 11,925 ש"ח בשנה (נכון ל-2020) יוכרו כהוצאה מוכרת לצורך הטבות מס הכנסה
רווחים שנצברו בקרן יהיו פטורים ממס רווחי הון אם הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על 18,600 ש"ח (נכון ל-2020) והכספים נמשכו לאחר 6 שנות ותק (או לאחר 3 שנים במשיכה לצורך השתלמות או לימודים)
אחרי 6 שנות ותק בקרן ההשתלמות אין מגבלות על הוצאת הכספים, וניתן למשוך אותם ואת הרווחים שנצברו לכל מטרה וללא תשלום מס
מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון בקרן השתלמות יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר


קרן השתלמות לעצמאים היא אפיק חיסכון כללי לטווח בינוני הפתוח בפני עצמאים שיש להם הכנסה מעסק או ממשלח יד.

הטבה במס הכנסה למפקידים לקרן השתלמות

 • על-פי סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה, יכול עצמאי להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים עד 4.5% מהכנסתו החייבת (הכנסות פחות הוצאות מותרות בניכוי) שיוכרו כהוצאה מוכרת.
 • ההכנסה השנתית המירבית שממנה ניתן להפריש כעצמאי ולזכות בהטבת מס היא 265,000 ש"ח (נכון ל-2020). כלומר, הסכום המקסימלי שניתן להפקיד לקרן השתלמות בשנה וליהנות מההטבה המקסימלית הוא 11,925 ש"ח (4.5% מ-265,000 ש"ח).
הערת עריכה
בינואר צריך לוודא ששתי הדוגמאות תואמות את מדרגות מס הכנסה ושההכנסה נמוכה/גבוהה מהתקרה
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 16:37, 8 במאי 2019 (IDT)
דוגמה
הכנסתו השנתית של עובד עצמאי בשנת 2020 עומדת על 150,000 ש"ח (הכנסה נמוכה מהתקרה).
 • העובד יכול להפקיד לכל היותר 4.5% מהכנסתו השנתית, כלומר 6,750 ש"ח בשנה. סכום זה מוכר לניכוי ממס (הוצאה).
 • שווי הטבת המס הוא 1,350 ש"ח:
  • גובה המס השולי עבור הכנסה שנתית של 150,000 ש"ח הוא 20%
  • סך ההפקדות המוכרות כהוצאה הן 6,750 ש"ח
  • 20% מ-6,750 ש"ח הם 1,350 ש"ח
דוגמה
הכנסתו השנתית של עובד עצמאי בשנת 2020 היא 300,000 ש"ח (הכנסה גבוהה מהתקרה).
 • העובד יכול להפקיד לכל היותר 4.5% מהכנסתו השנתית, ולא יותר מ-11,925 ש"ח.
 • 4.5% מהכנסתו השנתית הם 13,500 ש"ח. סכום זה גבוה מהתקרה (11,925 ש"ח).
 • העובד יכול להפקיד 11,925 ש"ח וליהנות מהטבת המס. סכום זה מוכר לניכוי ממס (הוצאה). העובד יכול להפקיד סכום גבוה יותר, אך הוא ייהנה מהטבת המס רק עבור 11,925 ש"ח.
 • שווי הטבת המס הוא 4,174 ש"ח:
  • גובה המס השולי עבור הכנסה שנתית של 300,000 ש"ח הוא 35%.
  • סך ההפקדות המוכרות כהוצאה הן 11,925 ש"ח.
  • 35% מ-11,925 ש"ח הם 4,174 ש"ח.
 • הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים לא מחייבת הפקדה קבועה בכל חודש, אלא מאפשרת בחירה בין הפרשת כספים בצורה רציפה ובין הפקדה תקופתית של סכומים חד פעמיים.
 • לפני 2017 יכול היה עצמאי להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים עד 7% מהכנסתו השנתית, כאשר הפקדת 2.5% הראשונים לא נחשבה להוצאה מוכרת, ויתרת ההפקדה של עד 4.5% נוספים הוכרה כהוצאה מוכרת.
 • לאחר 3 שנות ותק בקרן ניתן להשתמש בכסף שנצבר בה (כולל הרווחים), למימון השתלמויות או לימודים ללא תשלום מס. הפטור ממס ניתן לכל מטרה לאחר 6 שנים לפחות (3 שנים במקרה של גבר מעל גיל 67 או אישה מעל גיל 62).
 • היות שהמדינה אינה מטילה כל מגבלות לגבי השימוש בכסף שנצבר בקרן לאחר תום 6 שנים, ניתן לנצלו לכל צורך ולאו דווקא להשתלמות. עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חיסכון (פטור ממס) גרידא שבמקרים רבים אינו משמש כלל להשתלמות.
 • עצמאי שהפריש לקרן ההשתלמות סכומים העולים על 4.5% מהכנסתו השנתית החייבת במס, או שהפקיד מעל התקרה (מעל 11,925 ש"ח, נכון ל-2020), לא יהנה מהטבת המס על הסכומים העודפים.

פטור ממס רווחי הון על רווחים בקרן השתלמות

 • הרווחים שצברו הסכומים שהופקדו לקרן ההשתלמות יהיו פטורים ממס רווחי הון אם יתקיימו שני התנאים הבאים:
  1. הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על התקרה המקסימלית באותה שנה (18,600 ש"ח בשנת 2020). סכומים שהופקדו מעבר לתקרה זו יחויבו במס רווחי הון בשיעור 25%.
  2. הכספים נמשכו לאחר 6 שנים לפחות מהמועד שבו החלו ההפקדות לקרן ההשתלמות, או לאחר 3 שנים לגבי כספים המשמשים להשתלמות או לימודים.
 • במשיכת הכספים לפני המועדים הללו יחויבו הרווחים במס הכנסה לפי מדרגת המס שחלה על העובד במועד המשיכה.
 • כאשר העובד הוא שכיר בנוסף להיותו עצמאי, והוא מפקיד כספים לקרן השתלמות הן כשכיר והן כעצמאי, הוא זכאי לפטור ממס על רווחי הון בגין הסכומים שהופקדו באותה שנה עד התקרה - אך לא להטבה בסכום כפול.מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לפתוח קרן השתלמות לעצמאים יש לפנות לאחת מהחברות המנהלות קרנות השתלמות ולהציג אישור עוסק מורשה, או הכנסות מעסק או משלח יד.
 • על העובד להעביר את הסכומים לקרן ההשתלמות באמצעות העברה בנקאית או המחאה, בהתאם להנחיות הקרן.
 • העובד רשאי לבחור את הסכום שאותו הוא מעוניין להפקיד ואת המועד או המועדים שבהם יופקדו הכספים. בניגוד לשכירים, עובד עצמאי רשאי להפקיד את מלוא הסכום השנתי בבת אחת או במספר מועדים לפי רצונו).
 • למידע על מימוש הזכות למשיכת הכספים ראו קרן השתלמות (פסקת "משיכת הכספים מקרן ההשתלמות").

העברת הכספים מקרן השתלמות אחת לאחרת

 • ניתן להעביר את הכספים מקרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת (גם אם קרן ההשתלמות האחרת מנוהלת אצל חברה אחרת) תוך שמירה על הוותק המקורי של העובד בקרן.
דוגמה
 • ההפקדות לקרן השתלמות של עובד מסוים הועברו לקרן השתלמות של חברת כלל.
 • לאחר 5 שנים מחליט העובד להעביר את הכספים לקרן השתלמות אחרת בחברת מיטב דש.
 • קרן ההשתלמות החדשה בחברת מיטב דש תיחשב שקרן שבה יש לעובד ותק של 5 שנים, והוא יוכל למשוך את הכספים בפטור ממס הכנסה (עד התקרה) כעבור שנה אחת בלבד, שכן הוותק שלו באותו מועד יהיה 6 שנים. (ראו בהמשך מידע על משיכת הכספים ועל פטור ממס הכנסה).
 • לצורך העברת הכספים יש לפנות אל החברה המנהלת את קרן ההשתלמות שאליה העובד רוצה להעביר את הכספים, ולמלא את הטפסים הרלוונטיים. חברה זו תדאג להעברת הכספים מהקרן המקורית אל הקרן החדשה.


חשוב לדעת

 • כדי ליהנות מהטבת המס במהלך השנה הנוכחית, על העובד העצמאי לוודא שהכספים יגיעו בפועל אל קרן ההשתלמות לפני סוף דצמבר.
 • ישנן זכויות נוספות שכדאי לעובד עצמאי לנצל לפני שמסתיימת שנת המס. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.
 • מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון בקרן השתלמות יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר.


ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר ג'וינט ישראל - תבת
אתר הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
אתר יוזמות עתיד דרך מנחם בגין 53, תל אביב (קומה 1) ת.ד. 51249 מיקוד 6713812 2074*
אתר עמותת גבהים- עמותה לקליטת עלייה רח' אינשטיין 68, תל אביב - יפו 6946318 03-5347538
אתר עמותת חמישים פלוס-מינוס רחוב שלונסקי 52, תל אביב

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

ארגוני סיוע בתחום הביטוח הפנסיוני

ארגוני סיוע בתחום התעסוקה

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים