הקדמה:

יתומים של הרוגי מלכות זכאים להנחה במס רכישה
הנחה במס רכישה ניתן לקבל פעמיים בלבד במהלך החיים
במסגרת ההטבה ישולם מס בשיעור של 0.5% בלבד משווי הרכישה
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

על-פי תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה), יתומים של הרוגי מלכות זכאים להנחה בתשלום מס רכישה.

  • ניתן לקבל את ההנחה פעמיים בלבד במהלך החיים, על סמך אישור מהמשרד הראשי.
  • שיעור מס הרכישה לאחר ההנחה הוא 0.5% בלבד משווי הדירה הנרכשת.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש למלא את הטפסים הבאים:
  1. טופס 2973 - בקשה לפטור חלקי ממס רכישה
  2. טופס הצהרה על רכישת הנכס
  • יש למסור את הטפסים בצירוף אישור זכאות מהמוסד לביטוח לאומי למשרד מסוי המקרקעין הקרוב.
  • הרשות למיסוי מקרקעין תעניק את ההנחה לאחר חישוב ערכה.

חשוב לדעת

החזר מס רכישה למי ששילמו מעבר לנדרש

  • רשות המסים מפעילה יישום, המאפשר למי שביצעו בעבר עסקת נדל"ן, לבדוק האם קיימת יתרת זכות לטובתם, בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה, ששילמו.
  • אם קיימת יתרת זכות, ניתן לקבל את ההחזר באמצעות מילוי הפרטים ביישום.
  • למידע נוסף ראו החזר מס בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים