החל מחודש דצמבר 2021 ותיקי מלחמת העולם השנייה שאינם ניצולי שואה ומקבלים הבטחת הכנסה, זכאים לפטור מלא (100%) מדמי ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל הבריאות
ותיקי המלחמה שהוכרו כניצולי שואה זכאים לפטור מתשלום עבור תרופות בסל הבריאות גם אם הם אינם מקבלים הבטחת הכנסה
ההטבה ניתנת באופן אוטומטי


ותיקי מלחמת העולם השנייה שאינם ניצולי שואה ומקבלים הבטחת הכנסה, זכאים לפטור מלא (100%) מדמי ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל הבריאות.

    • עד חודש דצמבר 2021, ותיקי המלחמה שלא הוכרו כניצולי שואה וקיבלו גמלת הבטחת הכנסה, היו זכאים להנחה בגובה 75% בלבד ברכישת תרופות בסל הבריאות.
    • הפטור המלא מתשלום עבור תרופות בסל הבריאות ניתן באמצעות הוראת שעה והוא יחול עד ליום 31.12.2022.
  • ותיקי המלחמה שהוכרו כניצולי שואה זכאים לפטור מתשלום עבור תרופות בסל הבריאות גם אם הם אינם מקבלים הבטחת הכנסה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • מיד עם קבלת ההכרה במעמד "ותיק מלחמה" מועברים המידע והפרטים האישיים באמצעות משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי אל קופת החולים אליה שייך ותיק המלחמה.
  • קופת החולים תעניק את הפטור מהשתתפות עצמית ברכישת התרופות הכלולות בסל הבריאות.
  • ותיק מלחמה שלא הוכר כניצול שואה ואינו מקבל מסיבה כלשהי את ההנחה, יכול לפנות לקבלת סיוע אל ::המוקד הארצי לנושא ותיקי מלחמת העולם השנייה של המשרד לקליטת העלייה בטלפון: 03-9733333 הפועל כל יום ונותן מענה במספר שפות
  • ותיק מלחמה שהוכר כניצול שואה ואינו מקבל מסיבה כלשהי את ההנחה, יכול לפנות לקבלת סיוע אל הרשות לזכויות ניצולי השואה : בטל: 5105* או באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני של מרכז המידע: info@hsa.gov.il.

חשוב לדעת

  • לא ניתן לקבל בו זמנית הטבה במסגרת חוק ותיק מלחמה ובמסגרת חוק אחר. ותיק מלחמה, שזכאי לאותה הטבה על פי שני חוקים, יקבל הטבה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

הרחבות ופירסומים