הנחה ברכישת תרופות לוותיקי מלחמת העולם השניה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ותיקי מלחמת העולם השניה המקבלים השלמת הכנסה זכאים להנחה בגובה 75% ברכישת תרופות שבסל הבריאות
ההטבה ניתנת באופן אוטומטי
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות

ותיקי מלחמת העולם השניה המקבלים השלמת הכנסה זכאים להנחה ברכישת תרופות הכלולות בסל הבריאות.

  • ההנחה הניתנת היא בגובה 75%.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • מיד עם קבלת ההכרה במעמד "ותיק מלחמה" מועברים המידע והפרטים האישיים באמצעות משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי אל קופת החולים אליה שייך ותיק המלחמה.
  • קופת החולים תעניק את ההנחה על התרופות הכלולות בסל הבריאות.
  • ותיק מלחמה שאינו מקבל מסיבה כלשהי את ההנחה, יכול לפנות לקבלת סיוע אל:
המוקד הארצי לנושא ותיקי מלחמת העולם השנייה של המשרד לקליטת העלייה
טלפון: 03-9733333 הפועל כל יום ונותן מענה במספר שפות

חשוב לדעת

  • לא ניתן לקבל בו זמנית הטבה במסגרת חוק ותיק מלחמה ובמסגרת חוק אחר. ותיק מלחמה, שזכאי לאותה הטבה על פי שני חוקים, יקבל הטבה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות


מידע זה עשוי לעניין אותך