הקדמה:

ניצולי שואה הזכאים לרנטת בריאות מגרמניה (BEG) בעלי נכות של 50% ומעלה עשויים להיות זכאים לתשלום מס רכישה מופחת בקניית דירה למגוריהם
הזכאות להנחה בתשלום מס רכישה תלויה באישורה של הוועדה להחזר מיסים עקיפים במשרד האוצר
שיעור ההנחה הוא 0.5% מערך הדירה, תלוי בשווי הדירה ובהתאם להחלטת הוועדה להחזר מיסים עקיפים

ניצולי שואה הזכאים לרנטת בריאות מגרמניה (BEG) בעלי נכות של 50% ומעלה עשויים להיות זכאים לתשלום מס רכישה מופחת (0.5% בלבד) בקניית דירה למגוריהם, בכפוף לאישור של הוועדה להחזר מיסים עקיפים במשרד האוצר.

 • תקנות מיסוי מקרקעין מעניקות הנחה במס רכישה לניצולי שואה המקבלים קצבה מהאוצר ,אך אינן מעניקות הנחה במס רכישה לניצול שואה המקבלים קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG).
 • בעקבות עתירה שהוגשה לבית המשפט העליון, בטענה שקיימת הפלייה לעניין ההנחה בגובה מס רכישה בין הניצולים המקבלים רנטה מגרמניה לניצולים המקבלים קצבה ממשרד האוצר בישראל, הסכימה רשות המיסים, לפנים משורת הדין, להפנות ניצולים המקבלים רנטת בריאות מגרמניה והם בעלי נכות של 50% ומעלה לוועדה להחזר מיסים עקיפים במשרד האוצר.
 • הוועדה תדון בבקשת הניצולים לקבל החזר (הנחה) בתשלום מס רכישה אותו הם חייבים לשלם על פי חוק.
 • הוועדה פועלת בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידיה בהתייעצות עם משרד המשפטים. בבואה להחליט בבקשות להחזר מסים עקיפים, שוקלת הוועדה את כל נסיבות המקרה של כל בקשה, לרבות בדיקת זהות הפונה, מצבו הכלכלי והבריאותי ל וקיום חובותיו לרשויות המס.
 • לעיון במידע נוסף אודות הוועדה להחזר מיסים והקריטריונים למתן הנחה במס רכישה לחצו כאן

מי זכאי?

 • ניצול שואה המקבל רנטת בריאות מגרמניה (BEG) עשוי להיות זכאי להנחה במס רכישה בהתקיים כל התנאים הבאים:
  • הניצול קנה דירה למגוריו.
  • לניצול הוכרו ע"י הרשויות בגרמניה 50% נכות ומעלה.
  • הוועדה להחזר מיסים עקיפים במשרד האוצר אישרה את בקשתו של הניצול להנחה במס רכישה.

שיעור ההטבה

 • שיעור ההנחה במס רכישה הוא 0.5% מערך הדירה, תלוי בשווי הדירה הנרכשת.
 • על פי החלטת הוועדה, החזר המסים העקיפים יכול להיות מלא או חלקי.
 • גובה ההנחה לא יעלה על ההנחה הקבועה בחוק לניצולי שואה המקבלים קצבה מהאוצר. למידע אודות ההנחה במס רכישה לה זכאים ניצולי שואה המקבלים קצבה ממשרד האוצר לחצו כאן.

תהליך מימוש הזכות

 • ניצול העומד בתנאי הזכאות מתבקש למלא את הטפסים הבאים ולמסרם למשרד אגף מיסוי מקרקעין באזור בו נמצא הנכס:
  1. טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה
  2. טופס הצהרה על רכישת הנכס.
 • הבקשה תועבר לבחינת הוועדה להחזר מיסים עקיפים שבמשרד האוצר, והיא תיתן את החלטתה.
 • לעיון בכתובות משרדי אגף מיסוי המקרקעין ראו כאן.
טיפ
ניתן לקבל סיוע ויעוץ משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. לייעוץ משפטי ראשוני ניתן לפנות לסיוע המשפטי בטלפון שמספרו : 073-3927788 .למידע נוסף ראו: ייעוץ משפטי ראשוני לניצולי שואה על ידי האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.


ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.


גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים