הנחה בתשלום מס רכישה עבור דירה לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ניצולי שואה בעלי נכות של 50% ומעלה, המקבלים קצבה מהאוצר, ונכי המלחמה בנאצים בעלי נכות של 19% ומעלה, זכאים להנחה במס רכישה עבור רכישת דירה למגוריהם
הנחה זו תינתן פעמיים בלבד
גובה ההנחה יחושב ויינתן על ידי רשות מיסוי המקרקעין


ניצולי שואה בעלי דרגת נכות של 50% ומעלה ונכי המלחמה בנאצים בעלי דרגת נכות של 19% ומעלה, זכאים להנחה במס רכישה לצורך רכישת דירה למגורי הניצול. גובה ההנחה משתנה בהתאם לערך הדירה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • על המבקש הנחה בתשלום מס רכישה עבור דירה למלא טופס בקשה להנחה במס רכישה ולשולחו לרשות לזכויות ניצולי השואה למס' פקס 03-5682605.
  • במידה והמבקש עומד בתנאי הזכאות, הרשות תשלח לו בחזרה טופס בקשה מאושר שהמבקש יצטרך להעביר לאגף מיסוי המקרקעין ברשות המיסים יחד עם שני הטפסים הבאים:
    1. טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה
    2. טופס הצהרה על רכישת הנכס
  • מגישים את הטופס המאושר מהרשות לזכויות ניצולי השואה ואת הטפסים של רשות המיסים למשרדי אגף מסוי מקרקעין.
  • רשות המיסים תעניק את ההנחה לאחר חישוב ערכה.

ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים