העסקת צעירים מגיל 16 ומעלה שחוק לימוד חובה חל עליהם אסורה, אלא אם נמסרה למעסיק הודעה ממוסד החינוך שבו לומד הצעיר בדבר שעות הלימודים של הצעיר והמעסיק אינו מעסיק את הצעיר בשעות הלימודים
ישנם מקרים מיוחדים, שיפורטו להלן, בהם ניתן להעסיק צעירים מעל גיל 16 במהלך שעות הלימודים
במהלך חופשות הלימודים הרשמיות, ניתן להעסיק נערים בני 14 ומעלה
נגד מי שמעסיק צעירים בניגוד להוראות אלה ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף, ראו זכויות בני נוער עובדים באתר משרד העבודה


החוק בישראל מטיל הגבלות על העסקת בני נוער וצעירים.

העסקת צעירים בני 16 ומעלה במהלך שעות הלימודים

 • אסור להעסיק במהלך שעות הלימודים צעירים מגיל 16 ומעלה שחוק לימוד חובה חל עליהם.
 • למרות זאת, בכל אחד מהמקרים הבאים מותר להעסיק צעירים גם במהלך שעות הלימודים:
  • הנער מועסק כחניך לפי חוק החניכות. כלומר, הוא עובד כדי לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע מאושרים לפי חוק החניכות.
  • מפקח מטעם משרד החינוך אישר שהנער השלים חינוך חובה לפני תום תקופת הלימוד המתאימה לגילו.
  • הנער אינו מסוגל ללמוד באופן סדיר במוסד חינוך מוכר ולפיכך ניתן לגביו פטור לחוק לימוד חובה, בתנאי שמשרד העבודה נתנה היתר להעסקתו.
   • אם הנער נושר ומטופל ביחידה לקידום נוער, המפקח הממונה על קידום נוער יחתום על מסמך עבור המעסיק.
   • אם הנער נושר ואינו מטופל ביחידה לקידום נוער, המפקח על הביקור הסדיר במחוז בו מתגורר הנער יחתום על המסמך עבור המעסיק.

העסקת צעירים בני 16 לאחר שעות הלימודים

 • אסור להעסיק בני נוער בגיל 16 ומעלה, לרבות מי שמלאו לו 18 שנה, שחל עליהם חוק לימוד חובה, אלא אם נמסרה למעסיק הודעה ממוסד החינוך שבו לומד הצעיר בדבר שעות הלימודים של הצעיר והמעסיק אינו מעסיק את הצעיר בשעות הלימודים.

העסקת צעירים בני 16 ומעלה מהלך חופשת רשמיות מהלימודים

 • במהלך חופשות רשמיות מהלימודים ניתן להעסיק ילדים נערים מגיל 14 ומעלה. לפרטים נוספים ראו גיל העסקת נוער.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • נגד מי שמעסיק צעירים בניגוד להוראות אלה ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

 • מעסיק אשר העסיק צעירים מעל גיל 16 בשעות הלימודים, ללא היתר כאמור, צפוי לקנס מינהלי לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה בשיעור של 11,360 ₪ אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-22,730 ₪ על מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים