הקדמה:

גמלאי מתחת לגיל 60 המועסק בשירות המדינה או באחד מהמקומות הנכללים ברשימת הקופות הציבוריות, והכנסתו הכוללת עולה על המשכורת הקובעת, יקבל קצבת פנסיה מופחתת
אם סכום ההשתכרות עולה על המשכורת הקובעת, ינוכה ההפרש מהקצבה
הסכום המקסימלי שניתן לנכות מהקצבה לא יעלה על 2/3 מהקצבה לגמלאים שגילם עד 57 ולא יעלה על 1/3 מהקצבה לגמלאים בין הגילאים 57 ל-60
גמלאי שחזר לעבוד בשירות המדינה יכול לוותר לחלוטין על קצבת הפנסיה שלו במהלך תקופת העבודה החדשה, ולקבל בסיומה קצבת פנסיה אחת המביאה בחשבון את תקופת הוותק הכוללת שלו משתי תקופות העבודה


הערת עריכה
לבדוק מה מתוך זה חל על אנשי קבע בצה"ל
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:06, 21 ביולי 2016 (IDT)

גמלאי מתחת לגיל 60 המועסק בשירות המדינה או באחד מהמקומות הנכללים ברשימת הקופות הציבוריות והכנסתו הכוללת עולה על המשכורת הקובעת לצורך חישוב קצבת פנסיה תקציבית, יקבל קצבת פנסיה מופחתת.

 • אם סכום ההשתכרות עולה על המשכורת הקובעת, ינוכה מהקצבה ההפרש שבין הקצבה לבין ההשתכרות מהעבודה החדשה.
  • לגמלאי מתחת לגיל 57 ינוכו לכל היותר 2/3 מהקצבה.
  • לגמלאי בין הגילאים 57 ל-60 ינוכה לכל היותר 1/3 מהקצבה.
דוגמה
גמלאי המקבל פנסיה בשיעור 60% על בסיס משכורת קובעת של 10,000 ש"ח - סה"כ קצבה של 6,000 ש"ח
 • גובה המשכורת שלא תקוזז מהקצבה הוא 4,000 ש"ח (10,000 ש"ח פחות 6,000 ש"ח), כלומר הוא יכול להשתכר בעבודתו הנוספת 4,000 ש"ח מבלי שקצבת הפנסיה תקוצץ.
 • אם הגמלאי ישתכר בעבודתו החדשה 6,500 ש"ח, כלומר 2,500 ש"ח מעל סכום המשכורת שמותר להשתכר ללא קיזוז, ינוכה הפרש זה מקצבת הפנסיה שלו. קצבת הפנסיה לאחר ההפחתה תעמוד על 3,500 ש"ח (6,000 ש"ח פחות 2,500 ש"ח).
 • סכום ההפחתה (2,500 ש"ח) מהווה כ-40% מקצבת הפנסיה ולכן:
  • אם הגמלאי מעל גיל 57 לא ניתן לנכות את כל הסכום מהקצבה, מכיוון שהסכום המקסימלי שניתן לנכות בגיל זה הוא 1/3 מהקצבה. לכן ינוכה לגמלאי מהקצבה סכום של 2,000 ש"ח בלבד (1/3 X‏ 6,000 ש"ח), וקצבת הפנסיה שלו תעמוד על 4,000 ש"ח.
  • אם הגמלאי מתחת לגיל 57 ניתן לנכות את מלוא ההפרש (2,500 ש"ח) מכיוון שהוא נמוך מהסכום המקסימלי שניתן לנכות מהקצבה (העומד על 2/3 מהקצבה - 4,333 ש"ח).

רכיבי השכר שיובאו בחשבון לצורך קביעת סכום ההשתכרות

 • בעת חישוב גובה ההשתכרות של הגמלאי בעבודתו החדשה יובאו בחשבון כל רכיבי השכר, מלבד החזר הוצאות טלפון.
 • אם העבודה היא במשרה חלקית (אחוז המשרה נמוך מ-100%) יילקחו בחשבון גם שעות נוספות. אם המשרה מלאה או יותר, השעות הנוספות לא יובאו בחשבון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

הערת עריכה
למי בדיוק? למשרד האוצר? מה יש להגיש? תלוש שכר?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 08:49, 21 ביולי 2016 (IDT)

שלבי ההליך

 • אם מדובר בשירות המדינה או בקופה ציבורית וסכום ההשתכרות עולה על הסכום המקסימלי המותר, יפחית משרד האוצר את סכום ההשתכרות העודף מקצבת הפנסיה.


חשוב לדעת

 • מומלץ לגמלאי העובד במקביל לקבלת הפנסיה לערוך תיאום מס הכנסה על מנת לא לשלם מס בשיעור מירבי.
 • רשות המסים רשאית לדווח למשרד האוצר על העבודה הנוספת של הגמלאי לצורך הפחתת הקצבה (אם הגמלאי עצמו לא דיווח על כך).
 • גמלאי שחזר לעבוד בשירות המדינה יכול לוותר לחלוטין על קצבת הפנסיה שלו במהלך תקופת העבודה החדשה, ולצרף את תקופת השירות החדשה לתקופת העבודה הראשונה.
  • בסיום תקופת השירות הגמלאי יקבל קצבת פנסיה אחת המביאה בחשבון את תקופת הוותק הכוללת שלו משתי תקופות העבודה.
  • במקרה כזה עליו להחזיר לאוצר המדינה את כל הקצבאות והמענקים שקיבל בעקבות פרישתו.
  • למידע נוסף ראו קצבת פנסיה תקציבית לעובד שפרש לגמלאות וחזר לשירות המדינה.
  • מומלץ ביותר לבדוק את כדאיות המהלך מראש.
אזהרה
קצבת פנסיה תקציבית מוגנת חלקית מפני עיקול. יש להבטיח כי בידי מקבל הקצבה יישאר לפחות הסכום הגבוה מבין שני הסכומים הבאים:

ההגנה תקפה גם לקצבאות פרישה וקצבאות נכות המשולמות לעובדים/גמלאים המבוטחים בפנסיה תקציבית, וכן לקצבאות שאירים המשולמות לשאיריהם של אותם עובדים או גמלאים.

ההגנה אינה תקפה במקרים שבהם מקבל הקצבה חייב בתשלום מזונות, ובמקרה כזה ניתן לעקל את כל הקצבה לצורך תשלום המזונות.


גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים