עובד קבלן המועסק בפועל במקום עבודה שבו מזמין העבודה חייב להפריש כספים עבור קופת גמל לעובדיו הישירים מכוח הסכם קיבוצי שחל עליו ועל העובדים, זכאי אף הוא להפרשות לקופת גמל באותם תנאים
במגזר הפרטי החובה להפריש את הכספים עבור עובד הקבלן חלה כעבור תשעה חודשי עבודה באותו מקום עבודה או באותה חברת כוח-אדם
עובד שהיה זכאי להפרשה לקופת גמל אצל מעסיק מסוים והועבר למעסיק אחר, אשר גם הוא מחויב בהפרשות לקופת הגמל לעובדיו הישירים, זכאי להמשך הפרשות לקופת גמל בלא צורך בתקופת המתנה נוספת
למידע נוסף ראו סעיף 8.13.12 לצו הרחבה בענף אספקת שירותי כוח אדם 2004


אזהרה
ערך זה עוסק בזכאות של עובדים בחברות כוח אדם (קבלני כוח אדם) מכח צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם
 • הוראות צו ההרחבה אינם חלים על עובדי קבלן כוח אדם המועסקים בתחום המחשוב (בתפקידי תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב), עובדים המועסקים במתן שירות סיעוד, עובדים המועסקים בטיפול בנכי מערכת הביטחון מטעם משרד הביטחון ועובדים המועסקים בשירות הציבורי. על עובדים אלה יחולו הוראות הדין הרגיל, לרבות הוראות של הסכמים קיבוצים וצוי הרחבה החלים עליהם, אם חלים עליהם.
 • כמו כן הוראות צו ההרחבה אינם חלים על מי שעובדים בחברות שירות (קבלני שירות). לעובדי קבלני שירות נקבעו זכויות נפרדות - ראו זכויות עובדי ניקיון ותחזוקה או זכויות עובדי שמירה ואבטחה.

עובד קבלן המועסק בפועל במקום עבודה שבו מזמין העבודה חייב להפריש כספים עבור קופת גמל לעובדיו הישירים מכוח הסכם קיבוצי שחל עליו ועל העובדים, זכאי לאותם תנאים בדיוק.

 • במגזר הציבורי החובה להפריש את הכספים חלה מיד עם תחילת עבודתו של עובד הקבלן.
 • במגזר הפרטי -
  • החובה להפריש את הכספים עבור עובד הקבלן חלה כעבור תשעה חודשי עבודה באותו מקום עבודה או באותה חברת כוח-אדם
  • אם עובד הקבלן היה זכאי להפרשה לקופת גמל אצל מעסיק מסוים והועבר למעסיק בפועל אחר, אשר מחויב אף הוא להפריש כספים לקופת הגמל של עובדיו הישירים, תמשיך חברת כוח האדם להפריש את הכספים לקופת הגמל של העובד בלא צורך בתקופת המתנה נוספת.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • ההפרשות יבוצעו ע"י חברת כוח האדם ישירות לקופת הגמל בשיעורים נקבעו בהסכם הקיבוצי.
 • כמו כן חברת כוח האדם רשאית לנכות משכר העובד את חלקו של העובד בהפרשות.

חשוב לדעת

 • הזכאות להפרשות לקופת גמל היא בנוסף לזכאות לביטוח פנסיוני שלו זכאים כל העובדים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים