הקדמה:

בכל יישוב חייבת להיות לפחות קלפי נגישה אחת עם סידורי גישה והצבעה לבוחרים המוגבלים בניידות
בוחר מוגבל בניידות הרשום לקלפי שאינה נגישה, רשאי להצביע בכל "קלפי נגישה מיוחדת"
מוגבל בניידות השוהה במוסד שמוצבת בו קלפי, רשאי להצביע בקלפי המוצבת במוסד


בכל יישוב יש להציב לפחות קלפי נגישה אחת, שבה יותאמו סידורי גישה והצבעה לבוחרים עם מוגבלות בניידות.

 • קלפיות נגישות כוללות:
  • שתי חניות נכים מסומנות
  • עלייה למדרכה הבנויה בהתאם לתקן
  • שבילים ודרכי גישה הבנויים על פי התקן
  • פתחים נגישים ברוחב 80 ס"מ לחדר הקלפי
 • בישוב שמספר הקלפיות בו עולה על 20, צריכות להיות לפחות שתי קלפיות נגישות למוגבלים בניידות.
 • אדם עם מוגבלות בניידות שהקלפי בה הוא רשום אינה נגישה עבורו, רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה כ"קלפי נגישה מיוחדת" - קלפי המונגשת לאנשים עם מוגבלות בניידות ומותאמת לשימוש במעטפות הצבעה כפולות.

מי זכאי?

 • בעלי זכות הצבעה המוגבלים בניידותם מפאת מצבם הגופני (באופן זמני או קבוע), ומסיבה זו אינם יכולים להצביע בקלפי שאינה נגישה.

תהליך מימוש הזכות

הצבעה בקלפי נגישה

 • ניתן לראות בהודעה לבוחר אם הקלפי שרשומים בה היא קלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות.
 • ההצבעה בקלפי נגישה נעשית בתהליך הרגיל, כבכל שאר הקלפיות.

הצבעה בקלפי נגישה מיוחדת

 • אדם מוגבל בניידות הרשום לקלפי שאינה נגישה עבורו, רשאי לבחור בכל קלפי המוגדרת "קלפי נגישה מיוחדת".
 • יש להציג את אחת מתעודות הזיהוי הבאות בקלפי:
 • תעודת זהות (רגילה או ביומטרית).
 • דרכון ישראלי תקף.
 • רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון.
 • תעודת חבר כנסת.
 • מי שמוגבלותו אינה נראית לעין, או שאין ברשותו תעודה המעידה על כך שהוא מוגבל בניידות, יחתום בפני מזכיר ועדת הקלפי על הצהרה כי הוא מוגבל בניידות.
 • ההצבעה תתבצע באמצעות מעטפות חיצוניות ("מעטפות כפולות"):
  • הבוחר יקבל מוועדת הקלפי מעטפת הצבעה, ייגש אל מאחורי הפרגוד (תא ההצבעה), יכניס למעטפה שקיבל פתק הצבעה לבחירתו ויסגור את המעטפה.
  • מעטפת הצבעה זו, תוכנס למעטפה חיצונית (כפולה), עליה יירשמו פרטי הבוחר (שם, מספר זהות וכתובת).
  • את המעטפה החיצונית (שבתוכה מעטפת ההצבעה), יש להטיל אל תיבת הקלפי, שתצטרף אל יתר מעטפות ההצבעה.
  • בתום יום הבחירות, לאחר סגירת הקלפיות, כל המעטפות החיצוניות נאספות ומרוכזות יחד.
  • המעטפות החיצוניות, מכלל הקלפיות בארץ, נשלחות אל מטה ועדת הבחירות המרכזית בכנסת, שם בודקים כי מי שהצביע באמצעות מעטפה חיצונית (כפולה) לא הצביע גם בקלפי בה הוא רשום, כדי למנוע מצב של הצבעה כפולה.
  • לאחר בדיקה זו, מוצאות כל מעטפות ההצבעה מהמעטפות החיצוניות, כאשר הן ללא כל סימן מזהה ומועברות למספר רב של ועדות קלפי, לספירת הקולות שבתוך המעטפות, תוך שמירה על חשאיות ההצבעה.

הצבעה בקלפי המוצבת במוסד

 • אדם מוגבל בניידות השוהה בשל מוגבלותו במוסד שעל-פי אישור משר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מוצבת בו קלפי, רשאי להצביע בקלפי המוצבת במוסד.
 • שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים רשאי לאשר הצבת קלפי במוסד, אם מתגוררים בו לפחות 50 אנשים המוגבלים בניידות והוא נמצא תחת פיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (לא כולל בתי אבות/בתי הורים).

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים