אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

החברה להשבה מעניקה בשנת 2015 סיוע במימון טיפולי שיניים לניצולי שואה נזקקים, העומדים במבחנים שמפרסמת החברה ואשר יפורטו בהמשך
טיפולי השיניים יינתנו במרפאות השיניים של קופת החולים בהם חברים ניצולי השואה הזכאים להטבה זו
החברה להשבה תממן לניצולי השואה הזכאים טיפולי שיניים עד לסך של 5,000 ש"ח לניצול
ניצולי השואה נדרשים לשלם השתתפות עצמית בשיעור 10% מעלות הטיפול


החברה להשבה מסייעת במהלך שנת 2015 במימון טיפולי שיניים לניצולי שואה נזקקים, העומדים בתנאים שיפורטו בהמשך.

 • טיפולי השיניים יינתנו במרפאות השיניים של קופת החולים בהם חברים ניצולי השואה.
 • המימון של החברה הוא בשיעור של 5,000 ש"ח לניצול.
 • ניצולי השואה נדרשים לשלם השתתפות עצמית בשיעור של 10% מעלות הטיפול.

מי זכאי?

 • ניצולי שואה העומדים בשני התנאים הבאים זכאים למימון טיפולי השיניים:
 1. ניצולי שואה המקבלים את אחת הקצבאות הבאות:
 2. ובנוסף זכאים ומקבלים את אחד התגמולים הבאים:

תהליך קבלת הסיוע מהחברה להשבה

 • ניצול שואה העומד בתנאי הזכאות ונזקק לטיפול שיניים מתבקש לגשת לאחת המרפאות של קופת החולים בה הוא חבר ולציין כי הוא ניצול שואה הזכאי לסיוע במימון הטיפול מהחברה להשבה.
 • קופת החולים תבדוק מול החברה להשבה את זכאותו של ניצול השואה לקבלת סיוע במימון הטיפול.
 • לאחר קבלת האישור מהחברה להשבה, רשאי ניצול השואה לתאם עם קופת החולים את מועד תחילת הטיפול בהתאם לתכנית שנקבעה.
 • ניצול שואה העומד בתנאי הזכאות המפורטים לעיל, ואינו מוכר על-ידי החברה להשבה, מוזמן ליצור קשר עם הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון: 03-5682651, שכן הרשות מעבירה את רשימות הזכאים לחברה להשבה.
 • לפרטים נוספים ראו באתר החברה להשבה.

חשוב לדעת

 • המועד הקובע לתחילת זכאותו של ניצול שואה לקבלת הסיוע מהחברה להשבה הנו המועד בו הועבר שמו של הניצול לחברה על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר או מ הלשכה לפיצויים אישיים כמי שעונה להגדרת ניצול שואה נזקק.
 • החברה להשבה אינה מסייעת לניצולי שואה באופן רטרואקטיבי מיום תחילת הזכאות לקבלת הסיוע מהרשות/מהלשכה - אלא רק מיום העברת השם לחברה.
 • זכאותו של ניצול לקבלת סיוע מהחברה תיפסק במועד בו עודכנה החברה על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה כי הוא אינו עונה להגדרה של ניצול שואה נזקק, למעט במקרים בהם נודע לחברה, לפני קבלת ההודעה מהרשות, כי ניצול השואה נפטר.
 • לידי החברה לאיתור והשבת נכסים מועברת מדי חודש רשימה עדכנית של ניצולי שואה נזקקים מהרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר ומהלשכה לפיצויים אישיים מחו"ל.
 • למידע אודות סיוע נוסף שמעניקה החברה להשבה לניצולי שואה נזקקים ראו סיוע לניצולי שואה בעלי הכנסה נמוכה מהחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים