אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

חוק הטבות לניצולי שואה מקנה לניצולי שואה העומדים בתנאי הזכאות, מענק פעם בשנה המשולם ב-1 בינואר של כל שנה
החל מפברואר 2014, שונו תנאי הזכאות למענק (בעבר רק ניצולי שואה שקיבלו הבטחת הכנסה היו זכאים למענק)
סכום המענק בשנת 2014 עומד על 4,743.24 ש"ח
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר


חוק הטבות לניצולי שואה מקנה לניצולי שואה העומדים בתנאים הזכאות, מענק פעם בשנה המשולם ב-1 בינואר של כל שנה.

 • סכום המענק החד שנתי לשנת 2014 עומד על סך של 4,743.24 ש"ח (המענק החד שנתי לשנת 2013 עמד על סך של 4,658.20 ש"ח).
 • ביום 10.02.2014, תוקן חוק ההטבות לניצולי שואה וקבע כי המענק ישולם לכלל אוכלוסיית הזכאים, גם לאלה שאינם מקבלים גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה (בעבר מענק זה שולם רק לניצולי שואה שקיבלו הבטחת הכנסה).
 • המענק השנתי לשנת 2014 ישולם לכלל הזכאים על פי התיקון לחוק, בחודש פברואר 2014, למעט מי שקיבל כבר את המענק הזה בהיותו ניצול שואה המקבל הבטחת הכנסה.
 • בנוסף, מי שהוכרה זכאותו לפי חוק ההטבות גם בשנת 2013, ישולם לו המענק השנתי גם עבור שנת 2013, למעט מי שכבר קיבל מענק זה בהיותו ניצול שואה המקבל הבטחת הכנסה.
דוגמה
ניצול שואה הזכאי בשנת 2013 ו-2014 לקצבה על פי חוק הסיוע לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות והוא אינו מקבל הבטחת הכנסה מביטוח לאומי, ישולם לו בסוף חודש פברואר 2014 מענק בסך 9,486 ש"ח עבור שנת 2013 ושנת 2014 ביחד.

מי זכאי?

 • ניצול שואה העומד בכל התנאים הבאים:
 • הוא אזרח ותושב ישראל.
 • זכאי לאחת מהקצבאות/תשלומים הבאות:

מי לא זכאי?

 • מי שמקבל את אחת מהקצבאות הבאות:

תהליך מימוש הזכות

 • ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות - המענק יועבר באופן אוטומטי לחשבון הבנק שלהם.
 • ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 או שקיבלו בעבר תשלום מקרן "זיכרון, אחריות ועתיד" צריכים להגיש טופס תביעה לקבלת הטבות לפי חוק הטבות לניצולי שואה התשס"ז-2007 לרשות לזכויות ניצולי השואה, על מנת להיות זכאים למענק, וליתר ההטבות מכוח חוק ההטבות לניצולי השואה.

עיקול המענק

פסקי דין

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים