יורשים של נפטר אשר קיבל קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG), זכאים להשתתפות בהוצאות הקבורה מרשות הפיצויים בגרמניה
הזכאות להשתתפות בהוצאות הקבורה קיימת רק אם יוכח שקיים קשר סיבתי בין המחלה המוכרת שבגינה קיבל הנפטר את הרנטה, לבין פטירתו
ההשתתפות בהוצאות הקבורה כוללת הוצאות עבור תחבורה והלוויה, הוצאות עבור ארון הקבורה ומצבה, הוצאות עבור הודעות אבל ועוד
במקרה שהיורשים זכאים להשתתפות בהוצאות קבורה מטעם ביטוח לאומי או ביטוח פרטי, תפחית הרשות לפיצויים סכומים אילה מהתשלומים שהיא תשלם


יורשים של ניצול שואה שקיבל רנטה בגין נזקי בריאות מגרמניה, זכאים להשתתפות בהוצאות הקבורה מרשות הפיצויים בגרמניה.

 • הזכאות להשתתפות בהוצאות הקבורה קיימת רק אם יוכח שקיים קשר סיבתי בין המחלה המוכרת שבגינה קיבל הנפטר את הרנטה, לבין פטירתו.
 • הוצאות הקבורה ישולמו רק בתנאי שהשירות הרפואי בגרמניה יקבע שהיה קשר סיבתי בין המחלות המוכרות של מקבל הרנטה לבין פטירתו.
 • ההשתתפות בהוצאות הקבורה כוללת הוצאות עבורתחבורה והלוויה, הוצאות עבור ארון הקבורה ומצבה, הוצאות עבור הודעות אבל ועוד.
 • במקרה שהיורשים זכאים להשתתפות של גוף אחר בהוצאות הקבורה, כגון ביטוח פרטי או לאומי, תפחית הרשות לפיצויים סכומים אילה מהתשלומים שהיא תשלם.

מי זכאי?

 • יורשים של נפטר אשר קיבל רנטת בריאות מגרמניה, ובהתקיים התנאים הבאים:
  • השירות הרפואי בגרמניה קבע שסיבת הפטירה של הניצול הינה כתוצאה ישירה מהמחלה המוכרת.
  • אין גוף אחר הנושא במלוא הוצאות הקבורה.
 • סכום ההשתתפות בהוצאות הקבורה יהיה סכום סביר בהתאם להחלטת הרשות לפיצויים בגרמניה.

תהליך מימוש הזכות

 • על היורשים לפנות במכתב בקשה לרשות הפיצויים בגרמניה, בשפה הגרמנית, אנגלית או צרפתית ולצרף את המסמכים הבאים:
 • תעודת פטירה של מקבל הרנטה.
 • מסמך (רפואי או תעודת הפטירה) הקושר את סיבות הפטירה למחלות המוכרות.
 • קבלות מקוריות המעידות על הוצאות הקבורה שאת החזרם מבקשים.
 • מסמכים המעידים על תשלום הוצאות קבורה על ידי ביטוח לאומי או פרטי.
 • באם רלוונטי, מכתב מהרשות המוסמכת המעיד שההשתתפות המבוקשת בהוצאות הקבורה אינה נכללת בתשלומי הביטוח הלאומי.
 • מסמכים המעידים על זהות היורשים.

חשוב לדעת

 • יש לשמור את קבלות המקור עבור הוצאות הקבורה. התשלום ייעשה, אם יאושר, רק כנגד קבלות מקוריות.
 • אלמן או אלמנה של מקבלי רנטה שנפטרו זכאים בתנאים מסויימים לקצבת שאירים מרשות הפיצויים בגרמניה. לפרטים נוספים ראו: קצבה לשארים של ניצולים המקבלים רנטה מגרמניה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים