תלמידים הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד (בתי ספר לחינוך מיוחד או כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים) זכאים להתאמות בבחינות הבגרות
כיוון שבתהליך השמתו של התלמיד במסגרת החינוך המיוחד מוגשים מסמכים רשמיים וחוות דעת של מומחים שאיבחנו והעריכו את כישוריו, אין צורך באבחונים מחודשים לקביעת ההתאמות
למידע נוסף ראו פורטל הורים - שילוב וחינוך מיוחד באתר משרד החינוך


תלמידים הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד (בתי ספר לחינוך מיוחד או כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים) זכאים להתאמות בבחינות הבגרות כדי לאפשר להם שוויון הזדמנויות בהיבחנות.

 • תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, המשולבים בכיתות של החינוך הרגיל, עשויים להיות זכאים גם הם להתאמות אלו, ובנוסף גם להתאמות על פי צורכיהן הייחודיים. לפירוט האוכלוסיות הזכאיות להתאמות אלו ראו בהמשך, תחת הכותרת "מי זכאי?".

התאמות בבחינות הבגרות לכלל תלמידי החינוך המיוחד

 • ההתאמות הבאות, בעוצמות תמיכה נמוכות שאינן משנות את מהות הבחינה, נקבעות בהחלטה של הצוות הרב-מקצועי בבית הספר וניתנות עבור כלל מקצועות הלימוד:
  • הארכת זמן ואפשרות הרחבת תוספת זמן ל-50%
  • התעלמות משגיאות כתיב
  • שיעתוק
  • הגדלת שאלון הבחינה
  • דף נוסחאות מורחב במתמטיקה
  • הקראה, שיעתוק או הכתבה לבוחן נייטרלי באופן מתוקשב או על-ידי משגיח (התאמה של הקראה, שיעתוק או הכתבה באופן מתוקשב יכולה להינתן במקצועות שבהם מתקיימים מבחני בגרות עם התאמה זו באופן מתוקשב, בהתאם להנחיות של אגף הבחינות). הכתבה לבוחן נייטרלי במקצוע מתמטיקה אפשרית רק במקרים חריגים, שבהם קיימים קשיים גרפו-מוטריים חריגים.
 • התאמות נוספות, בעוצמות תמיכה גבוהות יותר, נקבעות בהחלטה של הצוות הרב-מקצועי בבית הספר:
  • מבחן מותאם או מבחן בעל-פה
  • אנגלית: ניתן להיבחן בעל-פה באמצעות בוחן או באופן מתוקשב, על-פי החלטת הצוות הרב-מקצועי
  • מבחן מותאם במקצוע עברית: הבנה, הבעה ולשון
  • במקרים חריגים בלבד - המרת מקצוע מתמטיקה במקצוע מדעי אחר לתלמידים המאובחנים עם דיסקלקוליה בדרגת קושי חמורה, שתפקודם במתמטיקה מעיד שאינם יכולים ללמוד את המקצוע בשל הלקות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הצוות הרב-מקצועי בבית הספר קובע את ההתאמות הנדרשות לתלמיד תוך התייחסות לצרכיו ולרמת תפקודו על סמך המסמכים הבאים:
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים