בני זוג שהתקשרו ביניהם באמצעות ברית זוגיות לחסרי דת ואשר מבקשים למחוק את הרישום ממרשם הזוגיות, רשאים לפנות לרשם הזוגיות
סיבות להתרת ולמחיקת הברית יכולות להיות סיום הזוגיות, פטירת אחד מבני הזוג או נישואין
אם רק אחד מבני הזוג מבקש להביא להתרת הברית ולמחיקת הרישום, עליו לפנות לבית המשפט לענייני משפחה
בקשה להימחק מהמרשם כרוכה בתשלום אגרה

בני זוג חסרי דת שהתקשרו ביניהם באמצעות ברית זוגיות לחסרי דת ואשר מעוניינים למחוק את רישומם ממרשם הזוגיות, רשאים לפנות לרשם הזוגיות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני זוג שהתקשרו ביניהם באמצעות ברית זוגיות לחסרי דת אשר אחד מהם, או שניהם, מבקשים למחוק את רישומם ממרשם הזוגיות.

למי ואיך פונים

מחיקת רישום ברית זוגיות בהסכמה, או במקרה של מוות או נישואים

 • אם סיבת הבקשה היא מותו של אחד מבני הזוג או נישואיהם של בני הזוג, יש לפנות לרשם באמצעות טופס בקשת מחיקה.
  • אם הבקשה מוגשת עקב פטירת אחד מבני הזוג, יש לצרף תעודת פטירה.
  • אם הבקשה מוגשת עקב נישואיהם של בני הזוג, יש לצרף תעודת נישואים.
 • אם מדובר בסיבה אחרת, על בני הזוג להגיש לרשם הזוגיות טופס בקשה למחיקה.
  • לאחר הגשת הבקשה מזמין הרשם את בני הזוג ללשכתו, ולאחר שהשתכנע כי שני בני הזוג מסכימים להתרת ברית הזוגיות, מתיר את הברית ומוחק את בני הזוג מן המרשם.
  • אם אחד מבני הזוג הוא פסול דין או מי שמונה לו אפוטרופוס, יש לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה ולא לרשם הזוגיות כדי להתיר את הזוגיות, בדומה למקרה שבו אין הסכמה בין בני הזוג כפי שמפורט בפסקה הבאה.

מחיקת רישום ברית זוגיות כאשר אין הסכמה בין בני הזוג

 • אם אין הסכמה בין בני הזוג על התרת ברית הזוגיות, רשאי בן הזוג המעוניין בהתרת הזוגיות להגיש לבית המשפט לענייני משפחה בקשה ליישוב סכסוך. (מומלץ לפנות לייעוץ משפטי טרם הבקשה).
 • אם בתוך 6 חודשים מהפנייה לבית המשפט לא מגיעים הצדדים להסדר, ייתן בית המשפט פסק דין המתיר את ברית הזוגיות.
 • לאחר קבלת פסק הדין, יש לפנות אל רשם הזוגיות באמצעות טופס בקשת מחיקה ולצרף את פסק הדין.

אגרת מחיקת רישום הזוגיות

 • מחיקת רישום ממרשם הזוגיות כרוכה בתשלום אגרת מחיקת רישום, ראו באתר משרד המשפטים לסכום האגרה העדכני.
 • אם אחד מבני הזוג עומד באחד מהתנאים הבאים, זכאים בני הזוג להנחה בשיעור 40% בשיעור האגרה:
  1. סטודנט.
  2. חייל.
  3. עולה חדש בשנתיים הראשונות לעלייתו לארץ.
  4. זכאי להבטחת הכנסה.

חשוב לדעת

 • אם הדיון נערך בבית המשפט לענייני משפחה, כל צד זכאי לדרוש שהדיון יתקיים בדלתיים סגורות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

המידע המקורי בערך זה נכתב בשיתוף המרכז לקידום מעמד האשה - מרכז רקמן.