הקדמה:

יורשיהם של ניצולי שואה אשר היו זכאים לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, עשויים להיות זכאים לתגמול לו היה זכאי ניצול השואה עד למועד פטירתו, אך לא הספיק לקבלו טרם מותו
החל מחודש יוני 2014 ובעקבות תוכנית הסיוע הלאומית משנת 2014, גם יורשיהם של ניצולי שואה שהגישו בקשה לקצבה חודשית ליוצאי מחנות וגטאות וגם יורשיהם של ניצולי שואה שהגישו בקשה לקיצבה ממשרד האוצר לניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, ונפטרו לפני קבלתו, עשויים להיות זכאים לתגמול
התנאי לתשלום התגמולים לשארים הוא שניצול השואה הגיש את הבקשה לתגמולים טרם מותו, והזכאות לקצבה הוכרה והתגבשה עוד בחייו
ישנם מקרים בהם יורשיהם של ניצולי שואה עשויים להיות זכאים לגמלה, גם אם זכאותו של ניצול השואה הוכרה רק לאחר מותו


סעיף 23 לחוק נכי רדיפות הנאצים קובע כי הזכאות לתגמולים היא זכות אישית, הניתנת לנכה עצמו ואיננה עוברת בירושה.

 • עם זאת, יורשיהם של ניצולי השואה עשויים בתנאים מסוימים, המפורטים בהמשך, להיות זכאים לגמלה בגובה התגמול לו היה זכאי ניצול השואה עד למועד פטירתו, בתנאי שניצול השואה לא קיבל את התגמול טרם פטירתו.
 • התנאי לתשלום התגמולים לשארים הוא שניצול השואה הגיש את הבקשה לתגמולים טרם מותו, והזכאות לקצבה הוכרה והתגבשה עוד בחייו.
 • ישנם מקרים בהם עשויים יורשיהם של ניצולי שואה להיות זכאים לגמלה, גם אם זכאותו של ניצול השואה הוכרה רק לאחר מותו.

מי זכאי?

התנאים לזכאותם של יורשים לתגמול כאשר זכאותו של ניצול השואה התגבשה עוד בחייו

התנאים לזכאותם של יורשים לתגמול כאשר זכאותו של ניצול השואה הוכרה רק לאחר מותו

 • ישנם מקרים בהם עשויים יורשיהם של ניצולי השואה להיות זכאים לתגמול כאמור, גם אם זכאותו של ניצול השואה הוכרה רק לאחר מותו, בהתקיים שני התנאים הבאים:
  1. ניצול השואה הגיש עוד בחייו את הבקשה לאחד התגמולים שצוינו למעלה.
  2. במועד פטירת הניצול טרם התקבלה החלטה בבקשתו וההליך בעניינו היה הליך תלוי ועומד שטרם הוכרע.
 • יתרה מכך, ישנם מקרים בהם עשויים יורשיהם של ניצולי השואה להיות זכאים לתגמול כאשר בקשתו של הניצול לאחת הקצבאות כאמור נדחתה בחייו, והוכרה רק לאחר מותו ובהתקיים התנאים הבאים:
  1. ניצול השואה הגיש ערר/ערעור על ההחלטה לדחות את תביעתו לתגמולים ובמועד פטירת הניצול היה קיים בעניינו הליך תלוי ועומד שטרם הוכרע.
  2. דחיית תביעתו של הניצול לתגמולים נבעה מטעות והערר/ערעור התקבל וזכאותו של ניצול השואה לתגמול התקבלה.
  3. ניצול השואה נפטר בטרם קיבל את התגמול.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד האוצר, ולצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • צילום צו ירושה/צוואה וצו לקיומה
  • תעודת פטירה
  • צילום תעודות הזהות של היורשים
  • אם יש יותר מיורש אחד: הסכמת היורשים הנוספים למנות את הפונה כנציג מטעמם.
  • המחאה מקורית מבוטלת או לחלופין אישור בנקאי מקורי הנושא את שם היורש, מספר חשבון ומספר סניף.

חשוב לדעת

 • יורשים הם מי שהניצול הוריש להם את רכושו לפי צוואה כדין, ובהעדר צוואה היורשים על פי דין.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות