אסור להפלות אדם מטעמי גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, השקפה, נכות או מוגבלות, השתייכות מפלגתית, גיל, מעמד אישי או הורות בשימוש בשירותי התחבורה הציבורית
האיסור חל על מפעילי תחבורה ציבורית, אפילו אם הם בבעלות פרטית
אפליה כזאת מהווה עבירה פלילית, והעונש בגינה הוא קנס, ובמקרים מסויימים סגירת העסק המפלה
אדם שהופלה בניגוד לחוק רשאי להגיש תביעת פיצויים נגד מי שהפלה אותו


חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים אוסר על אפליה בשימוש בתחבורה הציבורית מטעמים שונים, כגון: גזע, דת, לאום, נטייה מינית, גיל ועוד.

  • נוסע בתחבורה הציבורית שהופלה על רקע אחד הטעמים המפורטים בהמשך, יכול להגיש תביעה כספית נגד מפעיל שירות התחבורה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • בית המשפט יכול לפסוק פיצויים נגד מי שהפלה בניגוד לחוק, בסכום של עד 50,000 ₪ (הסכום צמוד למדד החל מאוקטובר 2000).
  • הפליה בניגוד לחוק הנ"ל היא עבירה פלילית, והעונש בגינה הוא קנס.
  • בית המשפט רשאי להטיל עונשים נוספים, כולל סגירת העסק אם זו אינה הפעם הראשונה שאותו עסק מורשע בעבירה זו.
  • האיסור על אפליה חל על כל עסק ועל כל ספק שירות או מוצר העונה להגדרה שבחוק, אפילו אם הוא בבעלות פרטית.
  • כל נוסע רשאי לשבת בכל מושב באוטובוס מלבד מקומות השמורים לאנשים עם מוגבלויות. הטרדה של נוסע/ת בענין זה או דרישה שיעברו למקום ישיבה אחר, הינו אסור ועשוי להיחשב כאפליה. למידע נוסף ראו איסור אפליה על רקע מגדרי בישיבה באוטובוס.
  • סירוב להעלות אישה לאוטובוס עקב לבושה שלדעת הנהג אינו הולם, מהווה אפליה.
  • למידע נוסף על זכויות הנוסע במונית מיוחדת ראו זכותון נסיעה במונית מיוחדת (ספיישל).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים