הקדמה:

אם נושאת זכאית לצאת לחופשת לידה בהתאם לתקופה שעבדה במקום העבודה עד להפסקתה בשל ההריון שהסתיים בלידה
ניתן לקצר את חופשת הלידה של אם נושאת בהסכמתה המפורשת, ובתנאי שהחופשה תכלול לפחות שלושה שבועות לאחר הלידה
נגד מעסיק שמפר את זכותה של אם נושא לחופשת לידה ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה או לממונה על חוק עבודת נשים


אם נושאת (פונדקאית) זכאית לחופשת לידה כמו כל אישה שילדה, וזאת בהתאם למשך תקופת העבודה שצברה עד ליום שבו הפסיקה לעבוד בשל ההריון שהסתיים בלידה.

  • ניתן לקצר את חופשת הלידה של אם נושאת אם התקיימו שני התנאים הבאים:
    • האם הנושאת נתנה את הסכמתה המפורשת לקיצור החופשה;
    • החופשה (לאחר קיצורה) תכלול לפחות שלושה שבועות שאחרי הלידה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
  • אם המעסיק מסרב לאפשר לאם הנושאת לצאת לחופשת לידה, או דורש ממנה לקצר את חופשתה בניגוד לרצונה או שלא על פי התנאים הנ"ל, ניתן לנקוט נגדו מספר צעדים:

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י