חוקי מגן (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

חוקי המגן נועדו לעגן את זכויותיהם הבסיסיות של העובדים
לא ניתן להתנות (לוותר) על הזכויות המעוגנות בחוקי המגן


חוקי המגן הם חלק מדיני העבודה ונועדו לעגן את זכויותיהם הבסיסיות של העובדים בכך שהם מטילים חובה חוקית על המעביד להעניק לעובדיו תנאי עבודה מסוימים, שאינם ניתנים לביטול.

  • חוקי המגן נועדו להגן על זכויותיהם של עובדים (מי שמקיימים יחסי עובד-מעביד עם מעסיקיהם) הן מפני פגיעה על-ידי המעבידים והן מפני ויתור של העובד עצמו על זכויותיו.
  • חוקי המגן הם מחייבים (קוגנטיים) ולא ניתן להתנות עליהם:
  • המעביד אינו יכול להעסיק עובד בניגוד להוראות חוקי המגן.
  • העובד או נציגות עובדים אינם יכולים לוותר על זכות מהזכויות המוענקות בחוקים אלו, אף לא בחוזה אישי או בהסכם קיבוצי.
  • חוקי המגן קובעים תנאי העסקה מינימליים וקובעים רף בסיסי לאופן ההעסקה והשמירה על ביטחונם ובטיחותם של של העובדים.

חוקי המגן העיקריים

  • להלן רשימה של חוקי המגן העיקריים בישראל: