עובדים מכל הדתות זכאים לתשלום שכרם בימים שנעדרו מהעבודה בגלל אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה
התשלום ניתן עבור מספר ימי האבל המקובלים בעדה שאליה משתייכים העובדים, ולכל היותר 7 ימים
הזכאות מותנית בצבירת ותק של 3 חודשים לפחות במקום העבודה. במקרים מסוימים הזכאות לא תלויה בוותק
מי שמועסקים בחלק מימי השבוע זכאים לשכר רק עבור ימי ההיעדרות שהיו אמורים לעבוד בהם
למידע רשמי ראו אתר משרד העבודה

תקציר

עובדים שמקיימים חובת אבלות על-פי דת או נוהג ונעדרו מהעבודה בעקבות פטירה של קרוב משפחתם מדרגה ראשונה, זכאים לתשלום השכר שהיו מקבלים לולא נעדרו מהעבודה.

 • התשלום יינתן עבור עד 7 ימים קלנדריים (ימים שכוללים גם את ימי המנוחה השבועית).
דוגמה
עובד שמועסק 5 ימים בשבוע והחל את תקופת האבל ביום שלישי יוכל לנצל את ימי האבל עד יום שני (כולל) בשבוע שלאחר מכן. העובד ייחשב כמי שניצל את 7 ימי האבל (כולל שישי ושבת) למרות שבפועל נעדר מ-5 ימי עבודה בלבד.

מי זכאי?

 • כלל העובדים השכירים שמקיימים חובת אבלות על-פי דתם או על-פי נוהג.
 • הזכאות ניתנת בתנאים הבאים:
  • לעובדים יש ותק של 3 חודשים לפחות במקום העבודה.
  • האבל הוא על מותם של קרובי משפחה מדרגה ראשונה - הורים, ילדים, בני זוג, אחים או אחיות של העובדים.
שימו לב
 • בענפים מסוימים הזכאות לא מותנית בוותק אצל אותו מעסיק.
 • עובדי מדינה שאינם יהודים זכאים להיעדר גם בגלל אבל על קרובי משפחה מעבר לדרגה הראשונה.
 • לפרטים נוספים ראו סעיף הרחבות.

עובדים שעתיים

 • מי שמועסקים רק בחלק מימי השבוע וחלק מימי האבל חלים בימים שבהם היו אמורים לעבוד, זכאים לשכר עבור ימים אלה.
דוגמה
 • עובד מועסק במשרד בימים ראשון, שני וחמישי.
 • בשל מות אביו היה באבל מיום שלישי עד יום שני בשבוע שלאחר מכן (כולל).
 • סה"כ נעדר העובד מ-3 ימי עבודה אצל אותו מעסיק (יום חמישי בשבוע שבו החל האבל וימים ראשון ושני בשבוע שלאחר מכן).
 • העובד זכאי לשכר עבור 3 ימי היעדרותו מהעבודה.
דוגמה
 • עובדת במשק בית (עוזרת בית) שמועסקת פעם בשבועיים בימי רביעי.
 • בשבוע שבו הייתה אמורה להגיע לעבודה היא הייתה באבל על מות אחותה, החל מיום ראשון עד שבת.
 • העובדת זכאית לשכר שהייתה מקבלת אילו הגיעה לעבודה ביום רביעי.
 • אם ימי האבל היו חלים בשבוע שבו היא לא הייתה אמורה לעבוד אצל אותו מעסיק, היא לא הייתה זכאית לשכר ממנו.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת על-ידי המעסיק למשך מספר ימי האבל שמקובלים בעדה של העובד/ת ולכל היותר עד 7 ימים.
דוגמה
עובד שנהוגים בעדתו 3 ימי אבל יהיה זכאי להיעדר מהעבודה ולקבל שכר רק עבור 3 ימים אלה.
 • התשלום ניתן עבור אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד. אם בעדה של העובדים מקובלים מנהגי אבל על קרובים מדרגה רחוקה יותר (למשל: סבא, דוד, בן דוד, גיס וכו') המעסיק לא חייב בתשלום שכר עבור היעדרותם במקרים אלה.
 • למרות זאת - בענפי תעסוקה מסוימים ובמגזר הציבורי זכאים עובדים ל-7 ימי אבל בשכר גם אם לפי מנהג עדתם מספר ימי האבל נמוך יותר, וכן זכאים לשכר גם במקרה של אבל על קרוב משפחה מדרגה רחוקה יותר, אם הדבר נהוג בדתם. למידע נוסף ראו פסקת "הרחבות" בהמשך.

ימי אבל בזמן חופשה וצבירת ימי מחלה

 • ימי אבל לא מנוכים ממכסת ימי החופשה השנתית, גם אם תקופת האבל חלה במהלך החופשה.
 • במהלך ימי האבל ממשיכים להיצבר לעובדים ימי מחלה כאילו המשיכו לעבוד בהם.

היעדרות בגלל אזכרה

 • עובדים שנעדרו מהעבודה בגלל אזכרה לקרוב משפחה לא זכאים לתשלום, אלא אם הוסכם אחרת בהסכם העבודה האישי או הקיבוצי שחל על הצדדים.
 • העובדים יכולים לבחור לקבל תשלום עבור היעדרות זו על חשבון ימי החופשה הצבורים שעומדים לרשותם.

הרחבות

סוג העובדים הרחבה מידע ספציפי
עובדי קבלן (חברות כוח אדם)
 • עובדי קבלן במגזר הפרטי זכאים לקבל שכר בימי ההיעדרות ללא תלות בוותק שלהם במקום העבודה או בחברת כוח האדם.
 • עובדי קבלן שמועסקים במגזר הציבורי זכאים לשכר עבור ימי האבל שבהם נעדרו בתנאי שעבדו 3 חודשים לפחות במקום העבודה או בחברת כוח האדם (אלא אם במקום העבודה חל הסכם קיבוצי שמיטיב עם העובדים ולא מתנה את הזכאות בוותק שלהם).
היעדרות מעבודה בשל ימי אבל על מות קרוב מדרגה ראשונה של עובד קבלן
עובדי חברות ניקיון ותחזוקה עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לשכר עבור היעדרותם בימי אבל ללא תלות בוותק שלהם במקום העבודה.
עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין) עובדי בניין זכאים לתשלום עבור ימי אבל (לפי דתם ועד 7 ימים קלנדריים לכל היותר) אם הם בעלי ותק של 3 חודשים לפחות בענף הבנייה בישראל, ולאו דווקא אצל מעסיק מסוים. תשלום עבור ימי אבל לעובדי בניין ושיפוצים
עובדי מדינה
 • עובדי מדינה בני דתות שונות זכאים להיעדר מיום הפטירה ועד יום הקבורה ובנוסף עוד 7 ימים.
 • לעובדי מדינה מוסלמים, נוצרים ודרוזים נקבעו זכאויות נוספות להיעדרות בתשלום במקרה של מוות של קרובי משפחה מעבר לדרגה הראשונה.
פרק משנה 33.5 לתקשי"ר - חופשת אבל
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים