הקדמה:

עובדים בני כל הדתות זכאים לתשלום שכרם אם נעדרו מעבודתם בשל ימי אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה
התשלום ניתן עבור מספר ימי האבל המקובלים בתוך העדה, שאליה משתייך העובד, ולכל היותר 7 ימים
הזכאות מותנית בצבירת ותק של 3 חודשי עבודה לפחות במקום העבודה, למעט מקרים מסוימים שבהם הזכאות אינה תלויה בוותק
עובדים המועסקים רק בחלק מימי השבוע, זכאים לשכר רק עבור הימים שבהם היו אמורים לעבוד ונעדרו מהעבודה בשל האבל
למידע נוסף ראו פסקת "חקיקה ונהלים" בהמשך ערך זה


עובד המקיים חובת אבלות בעקבות מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה על-פי דת או נוהג ואינו עובד בימי האבל, זכאי לתשלום השכר שהיה מקבל אלמלא נעדר מהעבודה, ולא יותר מ-7 ימים קלנדריים (כלומר, ימים הכוללים גם את ימי המנוחה השבועית).

דוגמה
עובד המועסק 5 ימים בשבוע, והחל את תקופת האבל ביום ג' בשבוע, יוכל לנצל את ימי האבל עד יום ב' (כולל) בשבוע שלאחר מכן. העובד ייחשב כמי שניצל את 7 ימי האבל (כולל שישי ושבת), למרות שבפועל נעדר מ-5 ימי עבודה בלבד.

מי זכאי?

 • כל עובד שכיר המקיים חובת אבלות (מטעמי דת או נוהג, ללא התניה בדתו של העובד), במקרה של מות קרוב משפחתו מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, בני זוג, אחים).
 • הזכאות מוכרת בתנאי שלעובד יש לפחות 3 חודשי ותק במקום העבודה.
 • לעובדי חברות כוח אדם ועובדי חברות ניקיון ותחזוקה הזכאות אינה מותנית בוותק. כמו כן, לעובדי מדינה שאינם יהודים נקבעו זכאויות שונות לגבי דרגות קרבה נוספות (ראו פרטים בהמשך ערך זה בסעיף הרחבות).

עובדים שעתיים

 • עובד המועסק רק בחלק מימי השבוע, וחלק מימי האבל חלים בימים שבהם הוא אמור היה לעבוד, זכאי לשכר עבור ימים אלה ממעסיקו.
דוגמה
 • עובד מועסק במשרד בימים ראשון, שני וחמישי.
 • בשל מות אביו היה באבל מיום שלישי עד יום שני בשבוע שלאחר מכן (כולל).
 • סה"כ נעדר העובד מ-3 ימי עבודה אצל אותו מעסיק (יום חמישי בשבוע שבו החל האבל וימים ראשון ושני בשבוע שלאחר מכן).
 • העובד זכאי לשכר עבור 3 ימי עבודה למרות היעדרותו.
דוגמה
 • עובדת במשק בית (עוזרת בית) המועסקת פעם בשבועיים בימי רביעי.
 • בשבוע שבו היתה אמורה להגיע לעבודה, היא היתה באבל על מות אחותה, החל מיום ראשון עד שבת.
 • העובדת זכאית לשכר שהיתה מקבלת אילו היתה מתייצבת לעבודה ביום רביעי.
 • אילו ימי האבל היו חלים בשבוע שבו היא לא היתה אמורה לעבוד אצל אותו מעסיק, היא לא היתה זכאית לשכר.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת על -די המעסיק באופן אוטומטי, למשך מספר ימי האבל המקובלים בתוך העדה ולכל היותר עד 7 ימים.
דוגמה
אם בעדה מסוימת נהוגים 3 ימי אבל בלבד, יהיה העובד זכאי להיעדר מהעבודה ולקבל שכר רק עבור 3 ימים אלה.
 • התשלום ניתן עבור אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד. אם בעדה מסוימת מקובלים מנהגי אבל על קרובים מדרגה רחוקה יותר (למשל: סבא, דוד, בן דוד, גיס וכו'), המעסיק אינו חייב בתשלום שכר עבור היעדרות העובד במקרים אלה.
 • למרות זאת - בענפי תעסוקה מסוימים ובמגזר הציבורי זכאים עובדים ל-7 ימי אבל בשכר גם אם לפי מנהג עדתם מספר ימי האבל נמוך יותר, וכן זכאים לשכר גם במקרה של אבל על קרוב משפחה מדרגה רחוקה יותר, אם הדבר נהוג בדתם. למידע נוסף ראו פסקת "הרחבות" בהמשך.

ימי אבל בזמן חופשה וצבירת ימי מחלה

 • ימי אבל לא מנוכים ממכסת ימי החופשה השנתית, גם אם תקופת האבל חלה במהלך החופשה.
 • במהלך ימי האבל ממשיכים להיצבר לעובד ימי מחלה כאילו המשיך לעבוד ולא נעדר לרגל האבל.

הרחבות

סוג העובדים הרחבה מידע ספציפי
עובדי קבלן (חברות כוח אדם)
 • עובד קבלן במגזר הפרטי זכאי לקבל שכר בימי היעדרותו ללא תלות בוותק שלו במקום העבודה או בחברת כוח האדם.
 • עובד קבלן המועסק במגזר הציבורי זכאי לשכר עבור ימי העבודה שמהם נעדר בשל האבל בתנאי שעבד 3 חודשים לפחות במקום העבודה או בחברת כוח האדם (אלא אם במקום העבודה חל הסכם קיבוצי המיטיב עם העובדים ואינו מתנה את הזכאות בוותק של העובד).
היעדרות מעבודה בשל ימי אבל על מות קרוב מדרגה ראשונה של עובד קבלן
עובדי חברות ניקיון ותחזוקה עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לשכר עבור היעדרותם בימי אבל ללא תלות בוותק שלהם במקום העבודה.
עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין) עובדי בניין זכאים לתשלום עבור ימי אבל (לפי דתם ועד 7 ימים קלנדריים לכל היותר) אם הם בעלי ותק של 3 חודשים לפחות בענף הבנייה בישראל, ולאו דווקא אצל מעסיק מסוים. תשלום עבור ימי אבל לעובדי בניין ושיפוצים
עובדי מדינה
 • עובדי מדינה בני דתות שונות זכאים להיעדר מיום המוות ועד יום הקבורה ובנוסף עוד 7 ימים.
 • לעובדי מדינה מוסלמים, נוצרים ודרוזים נקבעו זכאויות נוספות להיעדרות בתשלום במקרה של מוות של קרובי משפחה מעבר לדרגה הראשונה.
פרק משנה 33.5 לתקשי"ר - חופשת אבל

חשוב לדעת

 • על פי החוק, עובד שנעדר מעבודתו בשל אזכרה לקרוב מדרגה ראשונה אינו זכאי לתשלום, אלא אם הוסכם אחרת בהסכם העבודה האישי או הקיבוצי שחל על הצדדים.
 • העובד יכול לבחור לקבל תשלום עבור היעדרות זו, על חשבון ימי החופשה הצבורים העומדים לרשותו.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים