הקדמה:

כאשר הנכות נגרמה כתוצאה מתאונת עבודה ועקב כך עשוי המבוטח להיות זכאי לקצבאות, תגמולים או תשלומים אחרים מהמוסד לביטוח לאומי, רשאית קרן הפנסיה לקזז מקצבת הנכות שהיא משלמת את הסכומים שהמבוטח קיבל או עשוי היה לקבל מהמוסד לביטוח לאומי
על המבוטח למצות את זכויותיו מול המוסד לביטוח לאומי במקביל לתביעתו מול קרן הפנסיה בהתאם להנחיות הקרן ולקבוע בתקנון של הקרן
אזהרה
המידע בדף זה הוא כללי בלבד ומתייחס לקרנות פנסיה מקיפות בלבד
למידע מדויק יש לבדוק את ההוראות הרלוונטיות בתקנון הספציפי של קרן הפנסיה שבה אתם מבוטחים.
אם אתם מבוטחים בביטוח מנהלים יש לבדוק את ההוראות הספציפיות של פוליסת הביטוח שלכם.
למידע על פנסיית נכות למבוטחים בפנסיה תקציבית ראו פורטל פנסיה תקציבית.

גובה קצבת הנכות שמקבל נפגע עבודה מקרן הפנסיה שבה הוא מבוטח מחושב באופן דומה לכל נפגע אחר, למעט הפחתת הסכומים שהמבוטח זכאי להן מהמוסד לביטוח לאומי.

  • כאשר הנכות נגרמה כתוצאה מתאונת עבודה ועקב כך עשוי המבוטח להיות זכאי לקצבאות, תגמולים או תשלומים אחרים מהמוסד לביטוח לאומי, רשאית קרן הפנסיה לקזז מקצבת הנכות שהיא משלמת את הסכומים שהמבוטח קיבל או עשוי היה לקבל מהמוסד לביטוח לאומי.
  • אם קיבל המבוטח קצבאות או תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, רשאית קרן הפנסיה לנכות מתוך קצבת הנכות שהיא משלמת למבוטח את הסכומים שהוא קיבל בפועל מהמוסד לביטוח לאומי.
  • אם המבוטח לא הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי או לא ערער על החלטה שלא להעניק לו תשלום או קצבה, רשאית קרן הפנסיה לנכות מתוך קצבת הנכות שהיא משלמת למבוטח, את מלוא הסכום שהוא יכול היה לקבל במקרה שתביעתו או ערעורו היו מתקבלים במלואם.
  • לאופן חישוב גובה הקצבה ראו חישוב גובה קצבת נכות מקרן פנסיה.
  • למידע על אופן הגשת התביעה לפנסיית נכות במקרה של תאונת עבודה ראו הגשת תביעה לקצבת נכות מקרן פנסיה של נפגע תאונת עבודה.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות