טיפולי שיניים לנכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שהרשות לזכויות ניצולי השואה הכירה באובדן שיניהם כנכות, זכאים לסיוע במימון טיפולי שיניים פעם ב-3 שנים
אם הטיפול נעשה דרך קופת חולים אזי השתתפות הרשות בתשלום תועבר ישירות לקופה
אם הטיפול נעשה באופן פרטי, על הנכה להגיש לרשות חשבונית מס בצירוף ההפניה לטיפול
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שהרשות לזכויות ניצולי השואה הכירה באובדן שיניהם כנכות, זכאים לסיוע במימון טיפולי שיניים פעם ב-3 שנים

מי זכאי?

ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים העומדים בכל התנאים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

 • הנכה יפנה לרשות לזכויות ניצולי השואה בבקשה לקבלת טיפול שיניים.
 • במידה והרשות לזכויות ניצולי השואה הכירה באובדן השיניים כנכות, תמציא הרשות לנכה הפניה למרפאת השיניים לשם בדיקה וקבלת הצעת מחיר.
 • הנכה ישלם למרפאה עבור הבדיקה ואת הקבלה יעביר לרשות לקבלת החזר.
 • את הצעת המחיר של מרפאת השיניים ימציא הנכה לרשות לזכות ניצולי השואה, להמשך הטיפול.
 • עם קבלת הצעת המחיר של המרפאה, תמציא הרשות לנכה התחייבות להשתתפות כספית בטיפול שיניים על פי מספר השיניים שבאובדנן הוא הוכר.
 • ניתן לבצע את הטיפול במסגרת מרפאת שיניים של קופת חולים, או אצל רופא שיניים פרטי.
 • אם הטיפול בוצע באמצעות קופת החולים, תועבר השתתפות הרשות ישירות לקופת החולים.
 • אם הטיפול בוצע באופן פרטי, על הנכה הזכאי להגיש חשבונית מס לרשות לזכויות ניצולי השואה בצרוף ההפניה שנשלחה אליו. ההחזר הכספי יועבר לזכאי עם התגמול החודשי, תוך חודשיים מיום קבלת חשבונית המס.
 • שימו לב ההחזר הכספי שישולם על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה לנכה הזכאי לא יעלה על סכום ההתחייבות להשתתפות הכספית, אשר המציאה הרשות לנכה בתחילתו של הטיפול.

חשוב לדעת

 • ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים העומדים בתנאי הזכאות זכאים לסיוע במימון טיפולי שיניים מטעם הרשות לזכויות ניצולי השואה פעם ב-3 שנים בלבד.
 • ההחזר הכספי שישולם על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה לנכה הזכאי לא יעלה על סכום ההתחייבות להשתתפות הכספית, אשר המציאה הרשות לנכה בתחילתו של הטיפול.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות