ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שהרשות לזכויות ניצולי השואה הכירה באובדן שיניהם כנכות, זכאים לסיוע במימון טיפולי שיניים פעם ב-3 שנים
אם הטיפול נעשה דרך קופת חולים אזי השתתפות הרשות בתשלום תועבר ישירות לקופה
אם הטיפול נעשה באופן פרטי, על הנכה להגיש לרשות חשבונית מס בצירוף ההפניה לטיפול
לפרטים נוספים ראו בחוברת הזכויות, עמ' 23 ו-37.


ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שהרשות לזכויות ניצולי השואה הכירה באובדן שיניהם כנכות, זכאים לסיוע במימון טיפולי שיניים פעם ב-3 שנים

מי זכאי?

ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים העומדים בכל התנאים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

 • הנכה יפנה לרשות לזכויות ניצולי השואה בבקשה לקבלת טיפול שיניים.
 • במקרה שהרשות לזכויות ניצולי השואה הכירה באובדן השיניים כנכות, תמציא הרשות לנכה הפניה למרפאת השיניים לשם בדיקה וקבלת הצעת מחיר.
 • הנכה ישלם למרפאה עבור הבדיקה ואת הקבלה יעביר לרשות לקבלת החזר.
 • את הצעת המחיר של מרפאת השיניים ימציא הנכה לרשות לזכות ניצולי השואה, להמשך הטיפול.
 • עם קבלת הצעת המחיר של המרפאה, תמציא הרשות לנכה התחייבות להשתתפות כספית בטיפול שיניים על-פי מספר השיניים שבאובדנן הוא הוכר.
 • ניתן לבצע את הטיפול במסגרת מרפאת שיניים של קופת חולים, או אצל רופא שיניים פרטי.
 • אם הטיפול בוצע באמצעות קופת החולים, תועבר השתתפות הרשות ישירות לקופת החולים.
 • אם הטיפול בוצע באופן פרטי, על הנכה הזכאי להגיש חשבונית מס לרשות לזכויות ניצולי השואה בצרוף ההפניה שנשלחה אליו. ההחזר הכספי יועבר לזכאי עם התגמול החודשי, תוך חודשיים מיום קבלת חשבונית המס.
 • שימו לב ההחזר הכספי שישולם על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה לנכה הזכאי לא יעלה על סכום ההתחייבות להשתתפות הכספית, אשר המציאה הרשות לנכה בתחילתו של הטיפול.

חשוב לדעת

 • ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים העומדים בתנאי הזכאות זכאים לסיוע במימון טיפולי שיניים מטעם הרשות לזכויות ניצולי השואה פעם ב-3 שנים בלבד.
 • ההחזר הכספי שישולם על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה לנכה הזכאי לא יעלה על סכום ההתחייבות להשתתפות הכספית, אשר המציאה הרשות לנכה בתחילתו של הטיפול.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות